Nasogastrická sonda URL

download report

Transcript Nasogastrická sonda URL

ZAVEDENÍ NASOGASTRICKÉ
SONDY
●
Vypracovala: Jana Hrubá, Vlasta Kovaříková
Definice:
●
Zavedení sondy do žaludku
Proč se provádí
●
Nasogastrická sonda se zavádí u nemocných s
poruchou polykání,poruchou příjmu potravy a
dále u nemocných,kteří vyžadují po dlouhou
dobu plnou enterální výživu.
Příprava pomůcek
●
Nasogastrická sonda vhodné velikosti/75 cm/
●
Mesokain gel
●
Janettova stříkačka
●
Nesterilní peán
●
Emitní miska
●
Buničina
●
Ústní lopatky
●
Ochranné pomůcky/gumové
rukavice,ústenka,plena,popř.zástěra/
Náplast k fixaci sondy
●
Sklenka vody s brčkem
●
Sběrný sáček s odvodnou hadicí
●
Fonendoskop
●
Magillovy kleště
●
Příprava pacienta
Edukace pacienta
●
Získat pacienta ke spolupráci,uklidnit ho
●
Pacient zaujme polohu v polosedě nebo v sedě
●
Naučit pacienta metodiku dýchání a polykání
sondy při zavádění
●
Chránit oděv pacienta podložkou
●
Pacient drží emitní misku,je-li schopen
●
Zkontrolovat průchodnost nosních dírek+ústní
dutiny
Postup
●
Sestra připraví pacienta
●
Příprava pomůcek
●
Uložení pacienta do vhodné polohy
●
●
●
Odměření vhodné délky sondy/od špičky nosu k
mečovitému výběžku kosti hrudní-vzdálenost si na
sondě barevně označit,45-50 cm/
Navléknout si rukovice a nanést na konec sondy
Mezokain gel
Zavést sondu vybranou nosní dírkou,pomalu lehce
směřovat k tragu
Sledovat stav pacienta,dávat mu napít,nechat vydýchat,
●pokud má stav na zvracení
●
Sonda se nesmí zavádět proti odporu
●
Zkontrolovat správné zavedení sondy/poslechem-pomocí
●fonendoskopu/
●
Zafixovat zavedenou sondu pomocí náplasti
●
Napojit sondu na sběrný sáček,popřípadě uzavřít
●kolíčkem
●
Provést záznam do dokumentace
●
Péče o pacieta po výkonu
●
●
●
●
Sledovat změny na kůži a sliznici nosu nebo
dutiny ústní
Polohovat sondu po 6 hodinách u rizikových
pacientů/v umělém spánku/
Odsávat šetrně nosní průduch při hromadící se
sekreci
Ošetřovat suchou sliznici vhodným přípravkem
Péče o pomůcky po výkonu
●
Jednorázové vyhodit do odpadu
●
Ostatní pomůcky vydezinfikovat
Komplikace
●
●
Traumatické poškození sliznice při zavádění
Aspirace,regurgitace žaludečního obsahu do
dýchacích cest
●
nauzea,dávaní,zvracení
●
Ucpání sondy,vypadnutí sondy
●
Vznik dekubitů na sliznici
●
Zavedení sondy do dýchacích cest
●
Poškození pokožky náplastí
Použité zdroje:Standard ošetřovatelské péče MMN
Jilemnice