Transcript Intubace

Intubace

Zpracovala

: Martina Nečasová

Co je to za výkon?

Intubace

je výkon k zajištění průchodnosti DC, Pomocí pomůcek k tomu určených.

Způsoby provedení: 

orotracheální

(OT) 

Nasotracheální

(u dětí,při poranění DÚ,v čelistní chirurgii apod.)

Proč se provádí ?

Akutní zajištění DC:

Poruchy CNS

- bezvědomí, kraniotrauma, intoxikace, nádory CNS 

obstrukce horních DC

zapadlý jazyk...

– otok, tumor, zánět, cizí těleso, 

plicní patologie

– bronchospasmus, plicní edém, CHOPN..

porucha plicní mechaniky

– pneumothorax, hemothorax, sériová fraktura žeber, ruptura bránice...(!léčit příčinu!) 

nedostatečné ochranné reflexy

– bezvědomí, GCS < 8

    

Plánované zajištění DC: chybějící stimulace CNS

–vliv celkových anestetik a opiátů

poruchy vedení a nervosvalového přenosu

svalových relaxancií – použití

obstrukce horních DC

– zapadlý jazyk

porucha plicní mechaniky

– hrudní výkony (selektivní ventilace jedné plíce), laparoskopické výkony

nedostatečné ochranné reflexy

– bezvědomí, GCS < 8, při kvalitní celkové anestezii vždy, výkony v dutině ústní (riziko vdechnutí krve), vysoké riziko u nelačného pacienta = OTI

Pomůcky

Laryngoskop(svítící): zahnutý

- macintosh

rovný

- miller (u dětí)  OT kanyly, laryngeální masky, combitubusy a další ..

 Zavaděč(bužie)  Stříkačka, manometr, fonendoskop,  Ambuvak s rezervoárem, O2  Odsávačka, ventilátor  Farmakologie: hypnotika, myorelaxancia, mesocain  Magillovy kleště

Příprava pomůcek

Příprava pacienta k intubaci

  !!

Poučit pacienta pokud je při vědomí !!

Poloha na zádech   Záklon hlavy Preoxygence   Nitrožilní aplikace hypnotik ,myorelaxancií nebo anestézie Odsátí sekretu z nosu, DÚ, krku je-li to potřeba!

Přímá intubace

Intubace – zavedení OT kanyly

asistence sestry při výkonu 

Sestra

podá svítící laryngoskop   do levé ruky lékaře Kanylu do pravé ruky Provede Sellickův hmat(dle   zvyklostí odd.) Nafoukne balónek Přidrží kanylu a ventiluje pac.

 ambuvakem + O2 Lékař poslechne správnost zavedení fonendoskopem  Je-li intubace úspěšná zafixuje kanylu a napojí na ventilátor

Péče o pacienta po intubaci

 Kontrola správné polohy zavedení OT kanyly + nafouknutý    balónek Poslechová kontrola Udržení volných DC – odsávání sekretu z DC Sledování SPO2  Et CO2  ABR-krevní plyny  Tlumení , relaxace   Shoda s ventilačním režimem Po op.výkonu dechovou f, SPO2, polykání,odkašlávání  Rtg kontrola

Péče o pomůcky

Lžíci

laryngoskopu dezinfikujeme dle SOP  Pomůcky k jednorázovému použití likvidujeme do biologického

odpadu

Komplikace po intubaci

    

Časné:

 Intubace do jícnu, bronchu   Poranění hrtanu Perforace jícnu    Ruptura trachey Poškození zubů Krvácení z nosu Laryngospasmus Obstrukce kanyly Aspirace Vagové reakce Apnoe    

Pozdní:

 Bolesti v krku      Otok Laryngospasmus Poškození hlasivek Infekce Stenózy Ulcerace, dekubity v koutku hypertenze, Tachykardie, bradykardie zvracení

Laryngeální masky

• • • za určitých okolností může nahradit OTI jednodušší zavedení horší ochrana proti aspiraci

Zavedení laryngeální masky

Combitubus

• • • jednoduché zavedení není vhodný pro plánované výkony využití v urgentních stavech (nemožná OTI)

Combitubus

• • tubus zaveden do jícnu použití jako u LMA • • tubus zaveden do trachey použití jako u OTI

Děkuji

za pozornost