Swan-Ganz katetr a katetrizace arteria pulmonalis Bc

Download Report

Transcript Swan-Ganz katetr a katetrizace arteria pulmonalis Bc

Bc. Petra Hroudná
SWAN-GANZ KATETR
 je dodáván ve sterilním
setu
 7.0, 7.5 nebo 8.0 French
 dlouhý 110 cm
 graduovaný po 10cm.
2
 je konstruován jako plovoucí
balónková cévka
 distální konec katetru je
opatřen balónkem a
teplotním snímačem
3

je RTG kontrastní
4
ČTYŘI VSTUPY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ
URČENÍ:
A) Distal - měření tlaku v plicnici a
plicní kapiláře, případně
odběr vzorku smíšené
venózní krve
B) Proximal - měření tlaku v pravé síni
(CVP), aplikace infuzního
roztoku nebo léku
C) Baloon - insuflace balónku
D) Termistor - snímá teplotu na konci
katetru
5
K ČEMU SLOUŽÍ ?
 je určený k termodilučnímu měření
 umožňuje měření CO, CI, PAP, PAWP,
tělesné teploty, SvO2, CVP, a další
vypočítané parametry hemodynamiky
6
7
CO – minutový srdeční výdej – 4,0-8,0 l/min
CI – srdeční index – 2,5-3,5
PAP – tlak v plicnici- 10-20 mmHg
PAWP –tlak v zaklínění 6-12 mmHg
SvO2 – saturace venózní krve- 60-80%
8
INDIKACE
 akutní oběhové selhání
 šokové stavy
 zhodnocení stavu cirkulujícího objemu
 akutní levostranné selhání
9
INDIKACE
 akutní
plicní embolie
 akutní infarkt myokardu
 významná plicní hypertenze
10
KONTRAINDIKACE
 závažné koagulopatie
 trombolytická terapie
 umělá chlopeň v pravém srdci
 zavedená elektrostimulační
elektroda
11
POMŮCKY K ZAVEDENÍ
 sterilní stolek ( zaváděcí set, SwanGanz katetr, tampony, desinfekce ...)
 přetlaková infuze s proplachovým
roztokem ( FR + Heparin )
 elektronický snímač tlaku – komůrka
 držák elektronického snímače pro
upevnění na infuzní stojan nebo
lůžko
 monitor
12
ZAVEDENÍ
 zavádí lékař asepticky za asistence
sestry
 zavádí se z přítoků HDŽ nejčastěji
v. subclavia a v. jugularis
 během zavádění lze na monitoru
sledovat charakteristickou křivku jak
katetr postupuje přes pr. síň, pr.
komoru až do plicnice
13
14
15
MĚŘENÍ
 po zavedení do plicní kapiláry nafouknutý
balonek kapiláru okluduje a na hrot katetru se
retrográdně přenese přes plicní žíly a plicní
kaplilár. řečiště tlak krve z levé síně
= tlak v zaklínění - PAWP
16
MĚŘENÍ
Měření CO – provádí se
vstříknutím známého množství
( 10 ml.) chladného roztoku do
krevního řečiště přes proximální
lumen katetru
Ochlazená krev prochází přes
pravou komoru do a.pulmonalis a
termistor na konci katetru snímá
změny teploty v čase a ty jsou
registrovány monitorem
17
KOMPLIKACE
 poruchy srdečního rytmu při zavádění
způsobené drážděním myokardu
procházejícím katetrem
 ruptura balonku – katetr lze ponechat
pro měření tlaku v plicnici
18
KOMPLIKACE
 ruptura cévy při insuflaci balonku
(nafukovat opatrně a jen na krátkou
dobu)
 spontánní zaklínění
 povytažení katetru
 vznik trombu na konci katetru
19
PÉČE O SWAN-GANZ KATETR
 kontrola snímacího zařízení
 udržování dostatečného tlaku v
přetlakové manžetě proplachovacího
roztoku ( min. 250 mmHg)
 vizuální kontrola pulzového tvaru křivky
na monitoru
20
PÉČE O SWAN-GANZ KATETR
 pravidelné vynulování snímače
( 1x za 12 hod.)
 aseptický přístup
 kontrola místa vpichu
21
Děkuji za pozornost
22