HRUDNÍ DRENÁŽ

download report

Transcript HRUDNÍ DRENÁŽ

HRUDNÍ DRENÁŽ

ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP, Fn BRNO MEITNEROVÁ HELENA

DEFINICE VÝKONU

  Výkon provádí výhradně lékař Punkce a drenáž hrudníku je prováděna za účelem odsátí vzduchu, tekutiny, krve, hnisu z dutiny hrudní, po operačních výkonech v dutině hrudní, při kolapsu a stlačení plíce .

POMŮCKY

         Sterilně prostřený stolek sterilní rukavice, plášť, ústenka, event. operační čepice dezinfekce lokální anestetikum set k pleurální punkci ( Pleuracan, Pleurofix) nebo hrudní drén s troakarem, velikost určí lékař inj. stříkačky, jehly, ster. tampony, krytí peany, chirurgická pinzeta, nůžky, skalpel, čepelka, jehelec, jehla, šicí materiál operační roušky sběrný systém ( pro aktivní nebo pasivní drenáž)

      hadice k připojení na sání, spojka na vývěvu náplast , nůžky emitní misky dle potřeby Janettova stříkačka zkumavky pro případný odběr materiálu dostatek peánu na zacvaknutí drénu

POVINNOSTI A PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED VÝKONEM

     sestra připraví všechny pomůcky dle věku a stavu vědomí poučíme pacienta o výkonu a jeho spolupráci zajistíme polohu pacienta dle požadavku lékaře a dle místa zavedení drénu - pneumotorax - vleže na zádech, horní končetiny podél těla - fluidotorax - vleže s lehce rotovaným trupem, horní končetina za hlavou vleže na zdravém boku, horní končetina za hlavou vsedě jako při pleurální punkci připravíme dokumentaci a RTG snímky provedeme dezinfekci rukou a navlékneme rukavice

MÍSTO ZAVEDENÍ DRÉNU

   Pneumotorax: 2.-3. mezižebří v medioklavikulární čáře Fluidotorax: 5.-6. mezižebří v střední axilární čáře (spojnice dolního úhlu lopatky a prsní bradavky) BTS guidelines: „bezpečný trojúhelník“ (zadní hranice m. pectoralis major, přední hranice m. latissimus dorsi a horizontální linie ve výši prsní bradavky)

POVINNOSTI SESTRY PŘI VÝKONU

      dodržujeme aseptický přístup asistujeme lékaři při výkonu sledujeme pacienta během výkonu sledujeme FF,SPO 2 udržujeme pacienta ve správné poloze psychicky podporujeme pacienta dle stavu vědomí a věku

     po zavedení HD napojíme na správný drenážní systém provedeme fixaci drénu pustíme drén a kontrolujeme funkci pacienta seznámíme s pohybovým režimem sledujeme celkový stav nemocného, dýchání, SPO drénu 2 , barvu a množství sekretu, stav krytí v místě vpichu, průchodnost

     a funkci odsávacího systému bolest okolí drénu provádíme převaz d. p. , jinak 1 x za 24 hod.

zajistíme fyzioterapii provedeme úklid pomůcek – jednorázové roztřídíme dle typu do odpadu, nástroje vydezinfikujeme a připravíme ke sterilizaci

   vyměníme ložní prádlo pacienta vydezinfikujeme pracovní plochy provedeme osobní očistu a dezinfekci rukou

KOMPLIKACE

1/ časné - do 24 hodin od zavedení HD   2/ pozdní po 24 hod. od zavedení HD - krvácení, pneumotorax, hemotorax poranění plíce, bránice, jater, sleziny, jícnu, srdce, velkých cév zavedení drénu do hrudní stěny, dislokace drénu, okluze drénu koagulem nebo fibrinem, infekční komplikace, reexpanzní edém plic pacient nespolupracuje, ztížené dýchání, poruchy srdečního rytmu, rozpojení HD

DĚKUJI ZA POZORNOST