Hrudní drenáž

download report

Transcript Hrudní drenáž

Hrudní drenáž

ZAVEDENÍ HRUDNÍ DRENÁŽE

Marie Muresová

DĚLENÍ DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

1

. PODLE INDIKACE

-drény profylaktické(primární)-prevence akumulace krve,hnisu… -drény terapeutické(sekundární)-pro evakuaci přítomné patologické tekutiny

2

. PODLE MECHANISMU ÚČINKU

gravitační (spádové) drény přepadové drény sací (podtlakové) drény kapilární (vzlínavé) drény

3

.

PODLE NAPOJENÍ NA ZEVNÍ PROSTŘEDÍ

systém otevřený systém zavřený 4

.

PODLE ZPŮSOBU ODBĚRU

aktivní (napojení na zdroj podtlaku) pasivní (spádový drén, mulový drén) 5.

PODLE DRUHU A TVARU MATERIÁLU

trubicový drén-hadice proužky gázy

DRENÁŽ PLEURÁLNÍ DUTINY A MEZIHRUDÍ

INDIKACE

Pneumotorax (spontánní, tenzní, iatrogenní) Penetrující poranění hrudníku Hemopneumotorax Empyém Symptomatický fluidothorax Po operačních výkonech v pleurální dutině Bronchopleurální píštěl

KONTRAINDIKACE

Absolutní kontraindikace neexistuje.

Relativní kontraindikací je

koagulopatie.

TECHNIKA ZAVEDENÍ HRUDNÍ DRENÁŽE

1. Místo je voleno dle indikace – při pneumotoraxu (PNO) 2. či 3.mezižebří v medioklavikulární čáře nebo 3. -4. mezižebří v přední či střední axilární čáře… 2. Podle indikace je volena i poloha pacienta- např. při PNO v mírném polosedu , u ventilovaného pac. na boku….

3. Zvolené místo je důkladně dezinfikováno a zarouškováno.

4. Před punkcí se provádí infiltrační anestezie místa vpichu. Obvykle se používá 1% Mesocain nebo 0,5% Marcain 5. Další postup závisí na použité technice – je možné použít jednorázový set na punkci, kovový troakar…

6. Před zavedením setu (drén a mandrénem)či troakaru je možné kůži naříznout skalpelem.

7. Po zavedení hrotu do pleurální dutiny se odstraní mandrén a drén se zavede a zafixuje na kůži v požadované vzdálenosti (steh, náplast).

8. Pokud se drén nenapojí na drenážní láhev či drenážní systém , je stále konec drénu, který se nachází vně organismu uzavřen peanem, aby se zamezilo komunikaci s vnějším prostředím.

9. Drén se napojí na zvolený typ drenáže.

10. Okolí drénu se kryje sterilním materiálem.

ASISTENCE SESTRY

1.

2.

3.

4.

Po poučení pacienta lékařem sestra zodpoví případné nejasnosti a edukuje pacienta.

Pomůže pacientovi zaujmout vhodnou polohu určenou lékařem.

Přichystá sterilní stolek s potřebnými pomůckami K lůžku přichystá lékařem zvolený systém drenáže a nachystá jej k použití 5.

6.

7. Asistuje při zavádění dle přání lékaře Po úspěšném zavedení drénu a jeho napojení na zvolený drenážní systém sestra přelepí hrudní drén, fixuje dle možností hadici a upraví pacienta .

Použité jednorázové pomůcky zlikviduje dle směrnice a resterilizovatelné dekontaminuje dle dezinfekčního plánu a přichystá ke sterilizaci.

POMŮCKY

Sterilní stolek Set pro hrudní drenáž Sterilní tampony, čtverce Dezinfekce Nádoby na dezinfekci , sterilní vodu Skalpel, pean, jehelec, nůžky Stříkačky, jehly, anestetikum Šicí materiál Drenážní systém Náplast

KOMPLIKACE

1.

Časné komplikace

- krvácení z poraněných cév, orgánů - poranění bránice - poranění střev - poranění plicního parenchymu se vznikem vzduchové netěsnosti (air leak) 2 . Následné komplikace - neúplná reexpanze plíce / je třeba zvýšit podtlak příp. výměna drénu, povytáhnutí drénu…. - přetrvávající kolaps plíce/ je následek větší vzduchové netěsnosti(air leak) - okluse drénu / ucpání drénu např. koagulem - podkožní emfyzém / znamená vzduchovou netěsnost – výměna drénu

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

1.

RESTERILIZOVATELNÉ –dnes se používají minimálně – systém sklenic se specialním uzávěrem

2.

JEDNORÁZOVÉ SETY- různé druhy dle výrobce Všechny drenážní systémy se ukládají pod úroveň nemocného.

JEDNORÁZOVÉ DRENÁŽNÍ SETY

Jedná se o plastový kanistr, který je dle druhu rozdělen na 2 a více komor.

Každý systém má vodní ventil, který se dle návodu naplní sterilní vodou.

Poté se naplní sterilní vodou komora pro kontrolu podtlaku- dle návodu a požadovaného podtlaku.

Odstraní se krytka na hadici vedoucí od setu k pacientovi a spojkou se napojí na hrudní drén pacienta.

Další konektor z kanistru je určen k napojení na zdroj odsávání.

Zdroj se nastaví tak,aby začalo mírné probublávání vzduchu v komoře určené pro kontrolu podtlaku.

Drenážní systém se zavěsí na lůžko nebo postaví pod lůžko.

Pokud je set ponechán pouze na spádovou drenáž tak se nenapojuje na odsávání, vodní ventil zabraňuje vniknutí vzduchu do pleurální dutiny. U některých druhů setů je možná výměna sběrné komory, sací komory, podávání autotransfúze.

Vždy postupujeme přesně dle návodu výrobce.