Dopravná výchova

download report

Transcript Dopravná výchova

Dopravná výchova
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príčiny najčastejších nehôd detí
Dôležitá je dobrá viditeľnosť
Správna chôdza po ceste
Správne prechádzanie cez cestu
Školáčik ide do školy
Ako sa prechádzať so psíkom po ulici
Bezpečná jazda na bicykli
Dopravné značky
Prostriedky MHD
Bezpečné vystupovanie/ nastupovanie z auta
Vychádzanie na cestu spomedzi zaparkovaných áut, spoza autobusa
alebo trolejbusa, spoza kríkov a stromov, ktoré rastú blízko cesty
(náhle podbehnutie pod vozidlo).
Vidíš za trolejbus?
Dôležitá je dobrá viditeľnosť
Nájdi správne a nesprávne veci:
Nesprávne je:
- tmavé oblečenie chodcov
- chodci idú po pravej strane
- neosvetlený cyklista
- cyklista nemá cyklistickú prilbu
Správne je:
- chodci používajú vestu s reflexnými
pásmi
- osvetlený cyklista: predné a zadné svetlo
- cyklista používa vestu s reflexnými pásmi
(svetlo na bicykli sa môže pokaziť,
batérky sa môžu vybiť)
Správna chôdza po ceste
Ak chodník nie je súčasťou cesty, tak
platí pravidlo:
CHODCI, CHOĎTE VĽAVO!
Ak je chodník súčasťou cesty, dieťa ide
po ňom.
Dieťa poučíme, aby chodilo tesne pri okraji cesty.
Správne prechádzanie cez cestu
Pred prechádzaním cez
cestu dieťa vždy zastaví.
Nikdy neprechádza
cez cestu bez zastavenia!
Pred prechádzaním cez
cestu sa vždy pozriem
doľava, doprava, doľava,
doprava!
Kolmá cesta je najkratšia
a najkratšia cesta znamená
najrýchlejšie prejdenie
cez cestu.
Vedeli ste, že:
Na slovenských cestách v priebehu roka
zomrie viac ako 600 účastníkov cestnej
premávky!
•
• 60 úmrtí z tohoto počtu predstavujú deti!
Preto si dávajte pozor, lebo
nebezpečenstvo na Vás číha na každom
kroku, stačí sa mu iba správne
vyhýbať.
Záver:
Táto práca vznikla za podpory projektu
„Alternatíva pre špeciálne školy“