PPTX - S.A.O.F.

Download Report

Transcript PPTX - S.A.O.F.

Kultivace
Sazebníku zdravotních výkonů
MUDR. HELENA ROSICKÁ
23.11.2012
Obsah
1. Sjednocení cen léčiv a zdravotnického materiálu
2. Sjednocení výkonů klinických vyšetření
3. Sjednocení ohodnocení přístrojů
Sjednocení cen léčiv a zdravotnického materiálu
1
Výkon
Původní cena
Nová cena
Rozdíl
341
-7
230
-7
115
-4
Komplexní vyšetření otolaryngologem 2
71021
348
Cílené vyšetření otolaryngologem 2
71022
237
Kontrolní vyšetření otolaryngologem 2
71023
119
Úprava dle současných cen z veřejných zdrojů.
Sjednocení výkonů klinických vyšetření
2
Vyšetření
Komplexní
Cílené
Kontrolní
Vyšetření otolaryngologem 1
72011
71012
71013
Vyšetření otolaryngologem 2
71021
71022
71023
Vyšetření dítěte dětským otolaryngologem
74021
74022
74023
Vyšetření foniatrem
72021
72022
72023
Sjednocení výkonů klinických vyšetření
2
Výkon
Původní cena
Nová cena
Rozdíl
Dětské kódy
74021
407
341
-66
74022
295
230
-65
74023
175
115
-60
Nový kód
OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6-TI LET VĚKU
100 b.
Sjednocení výkonů klinických vyšetření
2
Výkon
Původní cena
Nová cena
Rozdíl
Foniatrické kódy
72021
461
341
-120
72022
350
230
-120
72023
175
115
-60
Projednávání foniatrických výkonů probíhalo 9. 8. 2012
Zařazení audiometrické komory do výkonů
2
Nová
cena
Kód
Název
Navýšení
73011
Slovní audiometrie
95
+9
73013
Testy na agravaci a simulaci
119
-17
73015
Speciální audiometrické testy
119
+13
72113
Vyšetření pro korekci sluch. vady sluchadlem
(první)
1254
+78
72117
Vyšetření indexu vnitřní informace řeči
(dospělí)
304
+29
72119
Percepční test u dětí nebo vyšetření indexu
vnitřní informace řeči u dětí
418
+39
Úprava cen přístrojů
dle schváleného kalkulačního vzorce
3
Veličiny kalkulačního vzorce:
 Cena přístroje
 Životnost
 Počet pracovních dní v roce
 Počet hodin použití přístroje za den (do mil 4hod)
 Doba trvání výkonu
 Údržba
u optik je výsledný počet použití 14 400/rok
(při 233 pracovních dnech)
Změny u endoskopických výkonů
3
Cena endoskopů, zdroje světla a kabelu vrácena na
1.
původní hodnotu
2. Doplněna dvoustupňová desinfekce endoskopů
1.
Bacilol tissues
2,30
2.
Sekusept Plus 4%
21,20
3.
Purifikovaná voda 0,5 l
22,50
Úprava cen přístrojů
dle schváleného kalkulačního vzorce
3
Výkon
Původní cena
Hrozící cena
Výsledná cena
237
206 (-32)
280 (+43)
242
206 (-36)
285 (+43)
55 (-19)
118 (+43)
Nepřímá laryngoskopie zvětšovací optikou
71313
Nasoepifaryngoskopie
71317
Otoskopické vyšetření pomocí optiky
71133
74
Zrušeny Q-kódy










71511 – Vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
39,71525 – Lokální odstranění polypu ze zvukovodu
132,71565 – Policerace
28,71580 – Vyšetření trepanační dutiny
162,71611 – Vyjmutí cizího tělesa z nosu
81,71614 – Anemizace s odsáváním
92,71623 – Terapie epistaxe kauterizací
87,71625 – Přední tamponáda nosní
107,71713 – Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího
tělesa s hypofaryngu či laryngu
290,…
Změny u dalších výkonů
Nová
cena
Kód
Název
Navýšení
71533
Paracentéza bubínku
86
+37
71535
Paracentéza včetně aspirace a zavedení
drenáže
213
+22
71129
Sluchová zkouška
74
+23
71621
Elektrokoagulace nosní sliznice
91
+10
71663
Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně
150
+17
Shrnutí
 Změny od 1. 1. 2013
 Sjednocení klinických vyšetření
 Nový kód „Vyšetření dítěte do 6ti let věku“
 Zrušení Q-kódů
 Změny od 1. 1. 2014
 Změny na jednotlivých výkonech
DĚKUJI ZA POZORNOST