SDIAP_444_Busikova - Cytopathos, spol. s ro

Download Report

Transcript SDIAP_444_Busikova - Cytopathos, spol. s ro

SD-IAP, prípad č. 444
Ústav patológie SZU a Cytopathos,
s r.o., Bratislava
MUDr.Petronela Bušíková, PhD.
MUDr. Ján Koreň, PhD.
• Klinické údaje:
• Bližšie klinické údaje o priebehu choroby
nedostupné!!
• 77-ročná žena, dlhšie trvajúce bolesti
podbruška, krvácanie z rodidiel??? z dutiny
maternice???
• September 2011 – kyret z cervixu a z
dutiny maternice, excízia zo suspekného
polypu.
• Makroskopický popis:
• Polypoidná formácia cervixu, zaslané
prekrvácané tkanivo.
• Klinická diagnóza:
• Polyp cervixu
• Histologický nález:
• tumor, bifázický rast:
• 1) benígne žliazky –cysticky, alebo papilárny rast
(leaf-like konfigurácia), typický „periglandular
collaring“
• 2/stromová zložka
• Mitózová aktivita: 2 a viac typických mitóz/10
HPF, aj atypické mitózy.
• Tumor silne prekrvácaný, s nekrózami a s
cystickou degeneráciou žliazok
HE
HE
HE
HE
HE
HE
Imunohistochémia – použité
protilátky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CK AE 1-3 (mono, AE1/AE3, LabVision, Westinghouse)
EMA E29, Idako
CD68, PG-M1, Dako,
CD34, QBEnd10, LabVision,
PR, PgR6361, Dako
ER, 1D5-6F11, LabVision
P53, 1801, Biogenex
Ki67, MIB-I, Dako
VIM (mono, 3B4, Dako, Glostrup)
Výsledky imunohistochemických
vyšetrení
• EMA+ (v žľazovej zložke), VIM+ (v
stromovej aj v žľazovej zložke), CD68+,
CD34-, PR fokálne +(cca 20-30% v
stromáových bunkách), ER-, P16 fokálne +
(v stromovej zložke), p53-, Ki67 + (6-8%)
EMA
VIM
CD68
Ki67
??????????????????????
Diagnostický záver:
.
Cervixový adenosarkóm, „low-grade“ varianta
malígneho Mullerovho zmiešaného tumoru.
Diskusia:
MMMT- prvý popis: Deligdisch a spol /1988/
Tvoria ho vretenovité bunky, orientované fascikulárne alebo
storiformne s „periglandular collaring“, vykazuje rôzny stupeň
jadrového pleomorfizmu a hyperchromáziu.
1. /homológna zložka– napodobňuje endometrioidný sarkóm
2./heterológna zložka– napodobňuje rhabdomyosarkóm,
chondrosarkóm osterosarkóm.
Tvorí cca 4% cervikálnych tumorov
Sarkomatoidná transformácia: tvoria ju vretenovité bunky,
imunohistochemicky s expresiou epitelových a
mezenchýmových markerov.
Častá je heterológna zložka: chondrosarkóm, osteosarkóm,
rhabdomyosarkóm,
Diferenciálna diagnostika:
•
•
•
•
•
Celulárny polyp endometria
Mullerov adenofibróm
Atypický polypoidný adenomyóm
LG endometriový stromový sarkóm
Embryový rhabdomyosarkóm
Použitá literatúra:
• Clement PB- Yubovits JT. Young RH. Et al.
Malignant mullerian mixed tumors of the uterine
cervix, Inst. Gynecol Pathol 2006, 211-2119.
• Goldblum RJ., Marisa R., Nucci Esther Oliva et
al.: Gynecologic Pathology, 2009, 305-313
• Mazur T.M., Kurman R.J.: Diagnosis of
Endometrial Biopsies and Curettings, 2007, 45-48
Ďakujem za pozornosť
• Výsledky imunohistochemických vyšetrení:
•
1/ CK AE1/3+, EMA+, VIM+, CD68+, PR:fokálne +, p-16:fokálne+Ki67:cca
6-8% +.
•
2/CD34-, ER-, p53-proteín-.