karolinafriscakova

Download Report

Transcript karolinafriscakova

Zem je obrovský magnet
 Zem je v skutočnosti obrovský magnet a
podobne ako obyčajný magnet má dva
magnetické póly.
 Magnetické póly nie sú pevné. Stále sa
pohybujú v rámci magnetickej deklinácie.
 Južný magnetický pól sa nachádza v
oblasti Arktídy. Tam vchádzajú
pomyselné indukčné čiary zemského
magnetického poľa do Zeme.
 Severný magnetický pól sa nachádza v
oblasti Antarktídy. Tam vychádzajú
indukčné čiary zo Zeme
Magnetické pole Zeme
 Zem obkolesuje gigantické magnetické pole, ktoré sa
rozprestiera vo vesmíre oveľa ďalej ako atmosféra.
Táto oblasť sa nazýva magnetosféra.
 Toto pole chráni Zem pred škodlivým slnečným
žiarením.
 Magnetické pole okolo Zeme možno znázorniť ako
pole obrovského tyčového magnetu, ktorý prechádza
stredom planéty.
 V magnetickom poli Zeme pôsobí magnetická sila.
Príčina magnetického poľa
 Nikto nevie naisto, čo je príčinou magnetického
poľa Zeme.
 Vedci si myslia, že jeho príčinou je pohyb
roztaveného vnútorného jadra Zeme.
 Dokazujú, že jej otáčanie vytvára elektrický prúd,
ktorý produkuje magnetické pole.
 Jadro Zeme je vytvorené prevažne z roztaveného
železa a niklu. Magnetické pole v ňom vytvárajú
elektrické prúdy.
Čo je to kompas?
 Kompas je zariadenie určené na zisťovanie
smeru ku severnému magnetickému pólu.
 Klasický kompas ukazuje smer pomocou
zmagnetizovanej ihly (magnetka, strelka),
vyvážene otočne podopretej v ťažisku ktorá sa
voľne otáča dokola.
 Strelka sa otočí rovnobežne s magnetickými
siločiarami zemského magnetického
poľa, pričom jej magnetické póly
sú voči zemským orientované opačne.
 Kompas neukazuje na zemepisný pól, ale na
magnetický pól, ktorý je oproti zemepisnému
posunutý. V dostatočnej vzdialenosti od pólu je
však táto odchýlka zanedbateľná, a preto sa
zemepisný a magnetický pól stotožňujú.
 Zdokonalenou verziou kompasu je buzola.
 Kto sa pokúšal v minulosti o určenie
polohy severného magnetického pólu?
- V roku 1831 sa prvýkrát pokúsil
presne určiť polohu severného
magnetického pólu známy polárny
bádateľ James Clark Ross.
 Sú aj iné planéty, okrem
Zeme, ktoré majú
magnetické pole?
- mnoho ďalších kozmických telies
(Slnko, joviálne planéty, kométy,
pulzary,...)
 Kedy a kto začal ako prvý určovať svetové
strany pomocou magnetu-kompasu?
- V 12. storočí objavili Číňania kúsky prirodzene
magnetickej rudy, ktoré zavesené na niti smerovali vždy
na sever. Najprv slúžili ako pomôcka pri veštení, ale
čoskoro ich začali využívať námorníci ako primitívne
kompasy.
Zaujímavosti
Kompas v tele
 Výskumy ukazujú, že niektoré druhy zvierat, napríklad
holuby, morské korytnačky a niektoré motýle, majú
vbudovaný kompas, a tak sa s pomocou magnetického
poľa Zeme môžu orientovať na dlhých vzdialenostiach.
 Biológovia dokonca objavili
kryštáliky magnetitu v hornej
časti zobáka a očných bunkách
niektorých vtákov, ktoré
fungujú ako strelka kompasu.
Preklopenie pólov
 Približne každých 300 000 rokov sa magnetické
póly Zeme menia; to znamená, že severný a južný
pól si vymieňajú svoje miesta. Tento jav je známy
ako preklopenie pólov a pravdepodobne sa deje
odvtedy, čo vznikla Zem.
 Ako to vedci môžu vedieť? Odpoveď sa nachádza v
magnetických pruhovaných vzorkách železnej rudy,
ktorá sa nachádza v niektorých skalách. Magnetické
častice v roztavených skalách, takých ako láva, sú
usporiadané podľa magnetických pólov Zeme. Keď
skala stvrdne, trvalý záznam o zemskom
magnetizme zostáva v skalách. Geológovia dokážu
tieto informácie prečítať.
 Autor: Karolína Frišáková
 Zdroje: Internet, učebnica