Obsah počítačové skříně

Download Report

Transcript Obsah počítačové skříně

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 19 - 6
Anotace
Žák dokáže popsat jednotlivé komponenty počítačové skříně
Autor
Petr Samec
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ví, co obsahuje počítačová skříň
Ne
Základní deska, procesor, RAM paměť, pevný disk atd.
Prezentace
Aktivita / Výklad
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let / 8. ročník
Celková velikost/Datum
4,81 MB – soubor *.ppt (PowerPoint)/Říjen 2011
OSOBNÍ POČÍTAČ
Vnitřní vybavení počítačové skříně.
Obsah počítačové skříně:
Počítačová skříň je pouzdro pro jednotlivé součástky
(komponenty), které tvoří základ počítače. Patří sem:
1) Základní deska
Jedná se o desku velkou cca 30 x 30 cm (orientačně) s
plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených
pro vložení konkrétních prvků (např. pro videokartu,
paměti, napájení, procesor apod.). Základní deska tak
tvoří jakousi fyzickou páteř, spojující jednotlivé prvky uvnitř
počítače.
Obsah počítačové skříně:
Obsah počítačové skříně:
2) Procesor
Procesor je jedna z
nejdůležitějších součástek
počítače.
Je
často
charakterizován
jako
mozek
počítače,
bez
něhož
počítač
není
schopen vykonávat žádné
operace.
Obsah počítačové skříně:
3) Operační paměť
Pro účely rychlého přístupu k
aktuálně potřebným datům
existuje tzv. operační paměť
RAM - Random Access
Memory. Paměť RAM slouží k
ukládání a načítání informací,
které počítač často potřebuje
a s nimiž často pracuje, je
velmi rychlá. Jedná se o
dočasnou paměť, která po
restartu PC se vymaže.
Obsah počítačové skříně:
4) Zdroj
Zdroj zabezpečuje napájení
veškerých
komponentů
uvnitř skříně počítače. Zdroj
je v počítači nutný proto, že
komponenty uvnitř skříně
počítače
nepoužívají
standardních 230 V, ale
transformovaných 12 V, 5 V,
nebo 3,3 V, podle toho o jaký
komponent se jedná.
Obsah počítačové skříně:
5) Pevný disk – Harddisk (HDD)
Harddisk je hlavní záznamové médium uvnitř počítače.
Jsou na něm uložena všechna data, která se v počítači
nacházejí. Samotný harddisk tvoří několik nad sebou
umístěných rotujících kotoučů, nad nimiž se pohybují
čtecí a záznamové hlavičky. Jsou na něm uložena
všechna data, která se v počítači nacházejí. Na trhu
existuje spousta značek a druhů pevných disků
(rozhraní, druh pevného disku, kapacita, rychlost otáčení
ploten, průměrný vyhledávací čas, vyrovnávací paměť).
Obsah počítačové skříně:
Obsah počítačové skříně:
6) Disketová mechanika
Disketová
mechanika
je
zařízení
uvnitř
skříně
počítače, pomocí kterého je
možné číst a zapisovat data
na diskety. V současnosti se
ještě občas používají 3,5“
disketové mechaniky.
Obsah počítačové skříně:
7) DVD-ROM
DVD-ROM (Digital Versatile Disc) mechanika je
zařízení schopné číst kompaktní disky (DVD).
Mechanika je umístěna uvnitř skříně počítače.
Obsah počítačové skříně:
8) Grafická karta (VGA)
Zprostředkovává výstupní signál pro monitor. Běžně bývá
grafická karta integrována na základní desce. Pro
náročnější vykreslování lze zakoupit kvalitní kartu (hraní
her, grafické programy). Vkládá se do slotů AGP či PCI
Express slotů.
Obsah počítačové skříně:
9) Zvuková karta (SB)
Zvuková karta je určena ke zprostředkování zvuku v
počítači. Analogový vstup i výstup je zpracován do digitální
podoby. Opět je už většinou integrována na základní
desce.
Obsah počítačové skříně:
10) Síťová karta (LAN)
Síťová karta slouží k připojení počítače k počítačové
síti či k internetu. Opět je už většinou integrována na
základní desce.
Obsah počítačové skříně:
11) Ostatní přídavné karty
A další přídavné komponenty (televizní karta,
videostřižna, usb řadič apod.)
Rychlé opakování:
Popiš jednotlivé součástky počítače.
Rychlé opakování:
Jak se nazývá paměť, která se po restartu PC vymaže?
1. Pevný disk
2. Operační paměť RAM
3. Flashdisk
Tvá odpověď je:
SPRÁVNĚ
Pokračuj dále >>
Tvá odpověď je:
ŠPATNĚ
Zkus to znovu >>
Rychlé opakování:
Je DVD-ROM mechanika namontována přímo na
základní desce?
1. Ano
2. Ne
Tvá odpověď je:
SPRÁVNĚ
Pokračuj dále >>
Tvá odpověď je:
ŠPATNĚ
Zkus to znovu >>
Zdroje
Vlastní fotografie autora DUMu