Hmyz s proměnou nedokonalou

Download Report

Transcript Hmyz s proměnou nedokonalou

HMYZ s proměnou nedokonalou

Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 1. 4. 2013 Cílový ročník: 6. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

            Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací obor: PŘÍRODOPIS Tematický okruh: ZOOLOGIE Téma: HMYZ s proměnou nedokonalou Metodický list/anotace: slouží k seznámení s vybranými řády hmyzu Jazyk: čeština Očekávaný výstup: žáci se naučí charakterizovat jednotlivé řády hmyzu a určí hlavní zástupce Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 - 12 let

HMYZ s proměnou nedokonalou

VÁŽKY

   mají dva páry hustě žilkovaných křídel kousací ústní ústrojí →

dravé

larva

najáda

žije ve vodě  druhy:

vážka ploská šídlo velké motýlice lesklá šidélko

STEJNOKŘÍDLÍ

   2 páry blanitých křídel bodavě sací → ústní ústrojí přizpůsobené sání šťáv z rostlin vnější parazité létají na krátké vzdálenosti nebo žijí přisedle  druhy:

cikády pěnodějky mšice molice skleníková puklice švestková vlnatka krvavá

VŠI

   nemají křídla končetiny mají drápky (slouží k přichycování k srsti) bodavě sací ústní ústrojí přizpůsobené k sání krve → vnější parazité  druhy:

veš dětská

- vajíčka „hnidy“ - přenašejí tyfus

PLOŠTICE

     zploštělé tělo 2 páry křídel (mohou chybět) bodavě sací ústní ústrojí přizpůsobené sání krve živočichů nebo šťáv rostlin → vnější parazité některé druhy dravé nebo býložravé druhy:

kněžice ruměnice pospolná splešťule, znakoplavka bruslařka, vodoměrka štěnice domácí

dravé, vodní

ROVNOKŘÍDLÍ

    mají 2 páry blanitých křídel složených podél celého těla kousací ústní ústrojí larvy žijí na zemi některé druhy jsou škůdci na zemědělských plodinách  druhy: dravé býložravé všežravé

kobylka zelená saranče stěhovavá, luční, vrzavá..

cvrček polní, domácí krtonožka obecná

ÚKOL: Srovnej stavbu těla a způsob života

kobylky zelené saranče čárkované.

a

Obrázek: Kobylka obecná

ROVNOKŘÍDLÍ

ÚKOL: Srovnej stavbu těla a způsob života

kobylky zelené

a

saranče čárkované.

Znaky: Velikost těla Délka tykadel Délka kladélka u ♀ Potrava Kobylka zelená Saranče čárkovaná

ROVNOKŘÍDLÍ

Řešení úkolu:

Znaky: Kobylka zelená Velikost těla Délka tykadel Délka kladélka u

Potrava

28 – 42 mm dlouhá dlouhé dravá

Saranče čárkovaná

16 – 24 mm krátká krátké býložravá

ŠVÁBI

    zploštělé tělo s dlouhými tykadly kousací ústní ústrojí → všežraví u nás škůdci na potravinách noční druhy  Druhy:

šváb obecný rus domácí

TAJENKA: Správným zařazením druhu do řádu zjistíš, jak se nazývá hmyz, který tvarem a zbarvením těla napodobuje větévky a listy 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mšice Štěnice Krtonožka Šídlo (bez čárky) Ruměnice Veš Kněžice Cvrček Motýlice 8 2 9 5 6 4 7 1 3

TAJENKA: hmyz, který tvarem a zbarvením těla napodobuje větévky a listy, se nazývá STRAŠILKY.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mšice Štěnice Krtonožka Šídlo (bez čárky) Ruměnice Veš Kněžice Cvrček Motýlice 1 S T E J N O K Ř Í D L Í 2 P L O Š T I C E 3 R O V N O K Ř Í D L Í 4 V A Ž K Y 5 P L O Š T I C E 6 V Š I 7 P L O Š T I C E 8 R O V N O K Ř Í D L Í 9 V Á Ž K Y

Použité zdroje:

LITERATURA:

 Vilček, F. a kol. Přírodopis 6. 1995. ISBN 80-85827-60-3 9. vydání, Scientia, Praha    Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J. Přírodopis 2 – zoologie. 1. vydání, SPN, Praha 1997. ISBN 80-85937-56-5 Čabradová, V. a kol. Přírodopis 6 . 1.vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. ISBN 80-7238-211-X Zicháček, V. Zoologie. 1.vydání, Nakladatelství FIN, Olomouc 1995. IBSN 80-85572-74-5  Foto, obrázky – zdroj vlastní

Děkuji vám za pozornost.