Klinická aplikace akcelerometru v neurorehabilitaci

Download Report

Transcript Klinická aplikace akcelerometru v neurorehabilitaci

MUDr. Bc. Petra Sládková
Mgr. Pavlína Oborná
Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze
Společné pracoviště 1.LF UK a FBMI ČVUT v Praze
[email protected]
Poškození mozku → patologický pohybový vzorec
Obnova fyziologického
pohybového vzorce HK
Cvičení
Monitoring aktivity horních končetin
• Pravidelná
• Repetitivní
• Diferencovaná
• Cílená
• Motivující
• SW i HW akcelerometru - náramku je prototyp vytvořený ve
spolupráci Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v
Praze s techniky firmy Princip, a.s. v rámci projektu se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
• Výběr 30 pacientů po poškození mozku s centrální
hemiparézou zařazených do programu denního
stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK
a VFN v Praze od roku 2010 do 2012
• Výběr odpovídal stanoveným vstupním kritériím
•
Získané poškození mozku (minimálně 6 měsíců od
vzniku onemocnění, úrazu)
•
Porucha pohybového vzorce horní končetiny na straně
hemiparézy
•
Věk minimálně 18 let
•
Mentální stav podložený bodovým skóre MMSE (Mini Mental State Examination) s hodnotou více než 24 bodů
•
Kognitivní i fyzická schopnost
•
•
manipulace s náramky (připevnění, připojení k počítači,... )
manipulace s počítačem (vyčtení dat z náramků, nabíjení
baterie, odeslání dat, …)
•
Schopnost porozumět všem pokynům na základě
psychologického a logopedického vyšetření
•
Schopnost stabilního samostatného sedu, možné
i s pomůckou
•
Podepsaný informovaný souhlas schválený
Etickou komisí VFN
Pohlaví probandů
Typ hemiparézy
7
12
ženy
muži
18
P hemiparéza
L hemiparéza
23
Etiologie postižení
CNS
Pracovní začlenění
12
4
10
3
CMP
zánět
8
vzdělávání, práce
invalidní důchod
starobní důchod
6
poranění
1
nádor
4
2
22
0
pracovní
začlenění
• Inerciální senzor v podobě „náramku“
•
•
•
•
Připevnění - suchý zip, spona
Sada tří náramků
Číselná identifikace jednotlivých náramků i sady
Komunikace pomocí LED diody (červená, modrá, oranžová)
Umístění – identické, bez ohledu na lateralizaci poškození HKK
• Zápěstí LHK
• Zápěstí PHK
• Opasek levého boku
(odfiltrování nechtěných dat)
Časový harmonogram využití akcelerometru
pondělí až pátek od 9.00 do 20.00 hodin
první a čtvrtý týden denního stacionáře
Doba a frekvence rehabilitace
- 4 týdny (5x týdně)
1. 3x denně 10 min provádění jednotné
cvičební sestavy
2. 1x denně 60 min fyzioterapie
3. 1x denně 60 min ergoterapie
• WMSAPP (Wrist Motion Sensor APPlication software) –
vlastní aplikační a vyhodnocovací software pro WMS
Rozdíl mezi činností zdravé a postižené HK (%)
Celková aktivity pacienta v domácím prostředí
Porovnání pohybové aktivity HK před a po
• Wilcoxonův test neparametrický párový test pro 2 závislé
výběry
(odlišnost výsledků testů na začátku a na konci programu)
Akcelerometr
hodnoceni
aktivity HK [%]
34,3
Měření 1
Měření 2
35
33,8
30
22,3
25
20
23,0
15
8,3
10
8,5
5
Měření 2
0
Měření 1
Poměr Z/P
Postižená
Zdravá
Akcelerometr
• možnost zpětné vazby (vizuálního feedbacku) pro
pacienty – pozitivní vliv na motivaci
• objektivní monitoring poruchy pohybového vzorce
HK u pacientů po poškození mozku
• aktivnější přístup pacientů, lepší dodržování
doporučených zásad, intenzity cvičení
Děkuji za pozornost