Transcript NORRØN TID

ELDRE NORRØN TID: 700-1050 (VIKINGTIDA)
YNGRE NORRØN TID: 1050 1350
 Startet på slutten av 700-t. Vikingene dro til England,
Irland og Skottland.
 Plyndret klostre, brant bygninger, frykt og avsky.
 Men også flinke bønder, husdyr og gårder,
handelsmenn og håndverkere. Forretningsfolk.
 Gode og sjødyktige skip.
 Rundt år 1000 brakte vikingene med seg
kristendommen til Norge. Hvitekrist.
 Odin og Tor blir forbudt. Tvungen omvending.
 Mennene var ute på tokt. Kvinnene var hjemme ,
passet barn og trellene, drev gårdsbruket.
 Nøkkelknippet var et symbol på makt
 Her løses konflikter og en tar opp felles saker. Bøter og
holmgang (kjempe på liv og død).
 189 kyr i bot for å drepe en mann med odelsrett til en
gård.
 Vikingenes gudetro kalles norrøn mytologi.
 Finnes i gudediktene ”Den eldre Edda” og ”Den yngre
Edda”.
 Vikingene ofret til gudene. Da kristendommen kom til
landet ble det bygd kirker på disse stedene.
FRØYA
 Gude- og heltedikt.
 Inneh diktet Voluspå (kvinnens spådom), som forteller
om hvordan verden ble til, utvikler seg og går under.
 Ukjente forfattere.
 Håvamål: Odins tale.
 Skrevet av Snorre Sturlason på 1200-tallet.
 Dikt basert på ”Den eldre Edda”.
 I Den eldre Edda har vi heltedikt, disse handler om
mennesker med overnaturlige egenskaper. Modige.
Noen i slekt med gudene – blir da nesten
overnaturlige.
 Skjønne jomfruer.
 Hyller kjærligheten.
 En skald er en dikter, ansatt hos kongen eller




høvdingen.
Skulle skrive kvad (dikt), som hyllet herren for
tapperhet og mot.
Fikk flotte gaver.
250 skalder på Island, gjennom 500 år. Navngitte
personer.
Noen skalder skrev også historiske hendelser.
 Finnes i Den Eldre Edda – et gudedikt.
 Betyr ”Den høyes tale” – dvs Odins tale.
 Det lengste diktet.
 Fortellinger fra nybyggersamfunnet på Island på 900-t.





men skrevet ned først på 1200-t
Ukjente forfattere. 29 bevarte ættesagaer.
Både historisk riktig og fri diktning .
Njåls saga – Gisles saga – Sagaen om: Gunnlaug
Ormstunge – Egil Skallagrimson – Ramnkjell
Frøysgode.
Helten er ofte høvding, skald eller storbonde – sterk og
vakker.
Blodhevn.
 Heimskringla er historien om de norske kongene fram
til 1177, skrevet av Snorre Sturlasson.
 De to første ordene i H er
Kringla heimsins – betyr
verdensringen.
 Fra 850-1177. Om Halvdan Svarte,
Harald Hårfagre og
Olav Tryggvason.
 Oppvokst hos Islands mektigste mann.
 Giftet seg 20 år gammel.
 1218 reiste han til Norge. Ble involvert i maktkamp
mellom Skule jarl og Håkon Håkonsson.
 Mye uro på Island.
 Ble drept av HH sine menn.
De hogde hodet av han.
 Stammer fra Den Indoeuropeiske språkstammen.
 Flere tusen år gammelt.
 Norsk, tysk og engelsk stammer fra urgermansk
Omtrentleg
utbreiing av norrønt
og nærskylde språk
tidleg på 900-talet.
Det raude feltet viser
norrønt, det lyserosa
austnordisk og det
mørkerosa
gammalgutisk. Det
grøne området viser
utbreiinga av andre
nærliggjande
germanske språk