Arkitektur, kunst og musikk Hindutempelet Ofte i nærheten av vann

Download Report

Transcript Arkitektur, kunst og musikk Hindutempelet Ofte i nærheten av vann

Arkitektur, kunst og musikk
Hindutempelet




Ofte i nærheten av vann pga at en skal kunne
ha rituelle bad.
Står for hele universet og er et møtested
mellom det gudommelige og det menneskelige.
Palasset til gudene.
I Norge er de hinduistiske templene omgjorte
leiligheter eller fabrikklokaler.
Arkitekturen viser dharma.

Fikantet form: de fire himmelretningene

Tårnet: fjelltopp, peker mot himmelen

Innerste rommet forestiller en hule, og
symboliserer midtpunktet i verden. Rommet til
hovedguden i tempelet. Bare prestene har
adgang.
Gudebilder og gudestatuer


Både byene og landsbygdene er rikt utsmykket
med gudebilder, alter, gudestatuer og
veggmalerier.
Gudene blir ofte framstilt med
- menneskeform
- mange armer
- ligner dyr
- tvekjønna
- blå hudfarge
Shiva
Blir ofte avbildet med:

Halvmåne i håret

Trefork

Tromme

Slange

Tigerskinn

Oksen Nandi som ridedyr
Vishnu
Blir ofte avbildet med:

Fire armer
Lotus
Diskos
Klubbe
Konkylie
I hendene
Brahma

Fire hoder

Sitter på en
lotusblomst
Musikk og hellig lyd

Mye sang i hinduismen:
Vediske tekster synges med tre toner.
For å ære gudene
I ritualer og meditasjon

OM- lydmantra «au-o-m»
- et hjelpemiddel til å få kontakt med den åndelige
gudeverden, indre fred og god karma.