Oppgaver om vikingtiden

download report

Transcript Oppgaver om vikingtiden

Oppgaver til ukens sending
Uke 39
Norrøn mytologi
De norrøne gudene har satt dype spor etter seg – til og med i fornavn og
stedsnavn som brukes i dag.
a) Finn ut hvilken gud og gudinne som har gitt opphav til flest gutte- og
jentenavn som brukes i dag.
b) Klarer du også å finne eksempler på at gudens navn er kombinert med
et annet ord fra vikingtiden?
Norrøn mytologi
Noen guder var veldig populære blant folk flest.
En av de mest populære var en skiløper- og bueskyttergud som har fått
både et boligstrøk i Oslo, en kommune i Akershus, en stor idrettsarena og et
fengsel ”oppkalt” etter seg.
c) Klarer du å finne ut hvilken gud det var?
Osebergfunnet
Osebergfunnet kalles ”historiens største vikingfunn”.
a) Lag en liste over minst 20 forskjellige ting som ble funnet i skipet.
b) Klarer du også å finne ut hvilke treslag som ble brukt til kjølen og til
masten?
Osebergfunnet
Det var imidlertid noe som man vanligvis finner i gravene til rike
kvinner som ikke ble funnet i Osebergskipet.
c) Prøv å finne ut hva – og hvorfor det manglet!
Vikingskip
Ormen lange er det best kjente av alle vikingskipene.
a) Klarer du å finne ut hvem som eide skipet – og hvor stort det var?
Ormen lange nevnes i flere dikt med tema fra vikingtiden. Et er skrevet
av Bjørnstjerne Bjørnson.
b) Klarer du å finne ut hvordan dette diktet begynner (første strofe)?
Reiseruter
I 1960 fant en nordmann en mulig norrøn boplass på Newfoundland,
og i 1961 – 1968 ledet kona hans de arkeologiske utgravningene der.
• Klarer du å finne ut hva dette berømte paret het – og hvorfor
boplassen fortsatt regnes som unik?
Vikingsamfunn
De fleste treller er glemt av historien, mange av dem hadde kanskje
ikke navn engang.
I Snorre Sturlasons kongesagaer møter vi imidlertid én trell som ble
«berømt» fordi han drepte sin herre.
• Klarer du å finne ut hvem denne trellen var?
Tips til læreren – Norrøn mytologi
a) Tor: 50 000 nordmenn heter Tor, Thor, Tore eller Tord. Dessuten
mange kombinasjoner, både som gutte- og jentenavn: Torfinn,
Torgeir (Tor + ”spyd”). Torleiv, Torolv (Tor + ”ulv”), Torstein, Torvald,
Tora, Tordis og Torunn.
b) Kjærlighets- og fruktbarhetsgudinnen Frøya har gitt oss navnet
Frøydis (1700 norske kvinner heter det).
c) Guden Ull (Tors stesønn) har gitt navn til både Ullevål,
Ullensaker (med et bilde av guden Ull i kommunevåpenet), Ullevaal
Stadion og Ullersmo.
http://snl.no/Ull
Tips til læreren – Osebergfunnet
b) Kjølen var av eik (flere steder i Europa ble eikeskogene nesten
utryddet fordi man trengte tømmer til skip) og masten av furu.
c) Det ble ikke funnet smykker eller verdisaker av metall i graven.
Trolig fordi den ble plyndret … gravrøverne etterlot seg spader som
er datert (arkeologisk) til ca. år 950.
http://snl.no/Osebergfunnet
Tips til læreren – Vikingskip
Ormen lange var langskipet til kong Olav I Tryggvason. Ingen vet sikkert
hvor langt det var, men lengden anslås til 45-55 meter. I krig kan det ha
vært mer enn 100 mann om bord.
http://no.wikipedia.org/wiki/«Ormen_Lange»
Her kan du høre en norsk versjon av en færøysk sang om det berømte
skipet:
http://www.youtube.com/watch?v=DFBt6dKWp-E
Diktet heter ”Olav Trygvason” og første strofe lyder: ”Brede seil over
Nordsjø går.”
NB: I Bjørnsons dikt skrives kongens navn med bare én g.
http://no.wikipedia.org/wiki/Olav_Trygvason_(dikt
Tips til læreren – Reiseruter
Helge og Anne Stine Ingstad
Fortsatt eneste arkeologisk bekreftede norrøne funnsted i NordAmerika!
• http://nbl.snl.no/Anne_Stine_Ingstad/utdypning
• http://no.wikipedia.org/wiki/L'Anse_aux_Meadows
• http://snl.no/L%26apos%3BAnse_aux_Meadows
Tips til læreren – Vikingsamfunn
Trellen het Kark og herren hans var Håkon Jarl.
La elevene lese artikkelen nedenfor. Diskuter de forskjellige forklaringene
på hvorfor Kark drepte herren sin.
Fortsett gjerne med å diskutere om ”menneskenaturen” har endret seg
så mye at det er vanskelig å forstå handlingene til personer i en fjern
fortid – eller ikke …
• http://nbl.snl.no/Kark/utdypning