65673300_1412982521_Inicjatywa_JEREMIE_i_JESSICA

Download Report

Transcript 65673300_1412982521_Inicjatywa_JEREMIE_i_JESSICA

Prezentacja stanu prac nad Inicjatywą
JEREMIE w Województwie
Zachodniopomorskim
Środki przeznaczone na realizację
Inicjatywy JEREMIE w poszczególnych
województwach (w euro)
Przepływ środków w ramach
Inicjatywy JEREMIE
Regionalny
Program
Operacyjny
Pośrednicy
Finansowi
Fundusz
Powierniczy
MŚP
Podsumowanie konkursów
dla pośredników finansowych
(fundusze pożyczkowe i poręczeniowe)
Pożyczka globalna
Reporęczenie
kwota
aplikowana przez
Wnioskodawców
w PLN
środki w ramach
konkursu w PLN
kwota aplikowana
przez
Wnioskodawców w
PLN
środki w ramach
konkursu w PLN
Wielkopolskie
46 000 000
80 000 000
144 000 000
120 000 000
2
Zachodniopomorskie
40 000 000
60 000 000
43 000 000
80 000 000
3
Pomorskie
26 000 000
25 000 000
30 000 000
50 000 000
4
Dolnośląskie
29 500 000
32 500 000
73 919 000
80 000 000
5
Łódzkie
20 000 000
75 500 000
16 000 000
20 000 000
Lp.
Województwo
1
Aktualny stan prac nad Inicjatywą JEREMIE
w województwie zachodniopomorskim
•
Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem oferty produktowej oraz
dokumentacji konkursowej dla Banków spółdzielczych, Banków sieciowych,
SKOKów i konsorcjów banków
•
Z uwagi na okres wakacyjny ogłoszenie konkursu dla Banków planowane
jest we wrześniu 2010 roku
Lista pośredników finansowych,
którym przyznano wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE
- POŻYCZKA GLOBALNA
Lista pośredników finansowych,
którym przyznano wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE
- REPORĘCZENIE
Prezentacja stanu prac
nad Inicjatywą JESSICA
Województwa Zachodniopomorskiego
Środki przeznaczone na realizację
Inicjatywy JESSICA w poszczególnych
województwach (w euro)
Województwo Zachodniopomorskie jako drugie w Polsce i trzeci region w Europie uruchomiło
w 2009 roku Inicjatywę Wspólnotową JESSICA, wspierającą inwestycje na obszarach
miejskich
Stan realizacji Inicjatywy JESSICA
w województwie zachodniopomorskim
Instytucja Zarządzająca (IZ)
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
30.07.2009
Umowa o finansowanie
Fundusz Powierniczy utworzony w ramach EBI
3 kwartał 2010
Umowa operacyjna
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)
dla województwa
lub
FROM dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego - SOM (6.6.2.)
FROM dla obszaru województwa
poza SOM (5.5.2.)
Umowa o finansowanie
projektów
Pożyczki
10
Podpisywanie umów do 31.12.2011
Wkłady kapitałowe
PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Wydatkowanie: do 31.12.2015
Okres realizacji projektów
zależy od ich specyfiki.
Potencjalne środki do dyspozycji FROM
Pierwsza możliwość:
UDF-y zarządzające środkami
przeznaczonymi na odpowiednio:
Szczeciński
Obszar
Metropolitalny
(Oś priorytetowa 6,
poddziałanie 6.6.2)
Max. ok. 76 mln PLN
Druga możliwość:
UDF zarządzający środkami
całego województwa
Pozostały
obszar województwa
(Oś priorytetowa 5,
całe województwo
(5.5.2. + 6.6.2.)
poddziałanie 5.5.2)
Max. ok. 61 mln PLN
Max. ok. 137 mln PLN
Konkurs dla kandydatów na FROM
Województwo Zachodniopomorskie jako drugi region w kraju tuż po
Województwie Wielkopolskim ogłosiło konkurs na wybór FROM w związku z
realizacją Inicjatywy JESSICA.
Zgodnie z harmonogramem, dokumentacja konkursowa została zamieszczona
na stronie Internetowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w dniu
1 czerwca 2010 roku.
Termin składania ofert wstępnych upłynął 12 lipca 2010 roku.
Wybór FROM zgodnie z przyjętymi terminami ma nastąpić
we wrześniu 2010 r.