Document 1416483

download report

Transcript Document 1416483

PLAN TRANSPORTOWY
(Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w
międzywojewódzkich
i międzynarodowych przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym)
dr inż. Andrzej Massel
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Charakter dokumentu

wydawany jako rozporządzenie ministra właściwego
do spraw transportu na podstawie delegacji zawartej
w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym

jest wieloletnim programem określającym:




zasady organizowania rynku pasażerskich przewozów
międzywojewódzkich i międzynarodowych
zasady świadczenia usług przewozowych
zasady finansowania usług przewozowych
kierunki rozwoju tego rynku i usług przewozowych
Zakres


dotyczy wyłącznie transportu kolejowego
punktem wyjścia do opracowania było określenie:




finansowanie przewozów:



stanu obecnego
prognozy zapotrzebowania na usługi przewozu
prognozy udziału transportu kolejowego w rynku
przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych
linie, które mogą być obsługiwane na własne ryzyko
handlowe przewoźników
źródła
i
spodziewana
wysokość
dofinansowania
przewozów na pozostałych liniach
standardy kolejowych usług przewozowych:


wymagania jakościowe
system dystrybucji biletów i informacja dla podróżnych
Stan obecny

sieć połączeń obejmuje 8 704,135 km linii kolejowych

dla rjp 2011/2012 zaplanowana praca eksploatacyjna
36 195 025 pockm.

umowy podpisane z dwoma przewoźnikami:



„PKP Intercity” S.A.
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
średnio w dobie uruchamianych jest 215 pociągów:


172 krajowe
43 międzynarodowe
Planowane finansowanie przewozów

przewozy międzywojewódzkie:

przewozy międzynarodowe:
Wymogi jakościowe (wybór)

zapewnienie pasażerom:





miejsc siedzących
dostępu do informacji
punktualności przewozów na poziomie co najmniej 85%
dostępu do różnych kanałów dystrybucji biletów
prowadzenie w składach wybranych pociągów:



wagonów
przystosowanych
do
przewozu
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
wagonów przystosowanych do przewozu rowerów
wagonów z obsługą gastronomiczną
osób
Określenie sieci komunikacyjnej

horyzont czasowy, w którym cele w zakresie sieci
komunikacyjnej powinny zostać osiągnięte: rok 2015

trzy warianty oferty :



wariant minimalny
wariant najbardziej prawdopodobny
wariant maksymalny
Trzy warianty oferty

wariant minimalny zakłada funkcjonowanie oferty na
obecnym poziomie

wariant
maksymalny
zakłada
przywrócenie
i rozwinięcie przewozów międzywojewódzkich bądź
międzynarodowych na wielu dodatkowych liniach
(głównie o charakterze sezonowym)

wariant najbardziej prawdopodobny
- został szczegółowo opisany
-
pośredni
Wariant najbardziej prawdopodobny
Przewozy międzynarodowe

uruchomienie nowych połączeń:




Warszawa - Drezno
Wrocław - Praga
Gorzów Wlkp. - Berlin
zaprzestanie
dofinansowania
przewozów
realizowanych pociągami osobowymi (przejęcie roli
organizatora
przewozów
przez
marszałków
województw)
Wariant najbardziej prawdopodobny
Przewozy międzywojewódzkie

uruchomienie nowych połączeń:





Warszawa - Legnica
Gdynia / Warszawa - Zagórz
Gdynia / Warszawa - Kudowa Zdrój
Szczecin - Wałcz - Bydgoszcz
zmiana
trasy
przejazdu
pomiędzy
Warszawą
a Gorzowem Wlkp. (przez Zbąszynek zamiast przez
Krzyż)
Skomunikowania

ścisłe
skomunikowanie
wewnętrzne
międzynarodowej i międzywojewódzkiej

duże oczekiwania wobec marszałków województw
w kwestii uzupełnienia sieci połączeń o system
skomunikowań z pociągami wojewódzkimi

oczekiwane punkty skomunikowań
wojewódzkimi (sieć uzupełniająca)
z
oferty
pociągami
Oczekiwane punkty skomunikowań

województwo dolnośląskie:


województwo kujawsko-pomorskie:


Kraków, Tarnów, Trzebinia
województwo mazowieckie:


Koluszki, Kutno, Łowicz, Łódź, Skierniewice
województwo małopolskie:


Kostrzyn, Zbąszynek, Zielona Góra
województwo łódzkie:


Dęblin, Lublin, Łuków
województwo lubuskie:


Bydgoszcz, Inowrocław, Jabłonowo Pomorskie, Laskowice
Pomorskie, Nakło N. Notecią, Toruń
województwo lubelskie:


Głogów, Jaworzyna Śląska, Legnica, Węgliniec, Wrocław
Nasielsk, Radom, Siedlce, Tłuszcz, Warszawa
województwo opolskie:

Kędzierzyn-Koźle, Opole
Oczekiwane punkty skomunikowań

województwo podkarpackie:


województwo podlaskie:


Działdowo, Ełk, Iława, Olsztyn
województwo wielkopolskie:


Kielce, Skarżysko-Kamienna
województwo warmińsko-mazurskie:


Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Lubliniec, Pszczyna,
Rybnik
województwo świętokrzyskie:


Gdynia, Lębork, Malbork, Słupsk, Tczew
województwo śląskie:


Białystok
województwo pomorskie:


Rzeszów, Stalowa Wola
Gniezno, Krzyż, Leszno, Ostrów Wlkp., Piła, Poznań, Września
województwo zachodniopomorskie:

Białogard, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Szczecinek
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ