Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy

download report

Transcript Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania
wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej.
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Zakres robót ( wg umowy o dofinansowanie)
I. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, w tym:
a) dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru ClO2 ,
b) dostawa i montaż Lampy UV,
c) dostawa i montaż zgarniacza dennego z wyposażeniem.
Wartość: 1.270.000 PLN
II. Modernizację sieci wodociągowej w rejonie ulic Cmentarnej i Drogowców:
- długość wodociągu: 330 m
- średnica rurociągu: 225 mm
- materiał: rury PE
Wartość: 185.000 PLN
III.Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rajskiej:
- długość wodociągu: 440 m
- średnica rurociągu: 110 mm
- materiał: rury PCW
Wartość : 74.260 PLN
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Źródła finansowania (wg wniosku o dofinansowanie)
Źródła finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
Środki własne przedsiębiorstwa
Razem
www.wodociagi.debickie.pl
Suma kosztów
[PLN]
1.111.642
470.834
1.582.476
4