Instalacje wodociągowe •Zadania instalacji wodociągowych •Elementy instalacji wodociągowych •Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych •Uzbrojenie instalacji wodociągowych •Urządzenia w instalacjach wodociągowych Cele prezentacji: • Określenie zadania instalacji wodociągowej. • Omówienie.

download report

Transcript Instalacje wodociągowe •Zadania instalacji wodociągowych •Elementy instalacji wodociągowych •Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych •Uzbrojenie instalacji wodociągowych •Urządzenia w instalacjach wodociągowych Cele prezentacji: • Określenie zadania instalacji wodociągowej. • Omówienie.

Instalacje wodociągowe

Zadania instalacji wodociągowych

Elementy instalacji wodociągowych

Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych

Uzbrojenie instalacji wodociągowych

Urządzenia w instalacjach wodociągowych

Cele prezentacji:

• • •

Określenie zadania instalacji wodociągowej.

Omówienie elementów instalacji wodociągowej.

Krótka charakterystyka materiałów rurowych, uzbrojenia i urządzeń w instalacjach wodociągowych.

Prezentacja może być wykorzystana na lekcjach z przedmiotów: instalacje sanitarne oraz wodociągi i kanalizacja w szkołach uczących w przedmiotach budowlanych.

W prezentacji wykorzystano informacje i zdjęcia ze stron internetowych firm instalacyjnych.

Zadanie instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa

jest to system przewodów wraz z uzbrojeniem znajdujący się w budynku, którego zadaniem jest doprowadzenie wody do poszczególnych punktów czerpalnych, pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości.

Elementy instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa składa się z: Przewodów:

 poziomów,  pionów,  podłączeń lokalowych.

Uzbrojenia:

 czerpalnego,  odcinającego,  zwrotnego,  spustowego  pomiarowego,

Urządzeń do

:

 tłoczenia wody,  magazynowania wody,  pomiaru ilości wody,  oczyszczania wody.

Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych Instalacje wodociągowe wykonuje się z:

1. Rur stalowych ocynkowanych

2. Rur miedzianych

3. Rur z tworzyw sztucznych:

Polipropylenu

Polietylenu

Polichlorku winylu

Polibutylenu

.

Sprawdź co zapamiętałeś odpowiadając na poniższe pytania.

• Jakie jest zadanie instalacji wodociągowej?

• Z jakich elementów składa się instalacja wodociągowa?

• Z jakich rur wykonuje się instalacje wodociągowe?

• Czym się charakteryzują poszczególne systemy rur?

• Co stanowi uzbrojenie instalacji wodociągowej?

• Jakie urządzenia mogą występować w instalacji wodociągowej?

Dziękuję za udział w prezentacji

Opracowanie: Agnieszka Rozwadowska Lublin, grudzień 2003 r.

Uzbrojenie instalacji wodociągowej

Do uzbrojenia instalacji wodociągowej zaliczamy:

uzbrojenie czerpalne

wody zmieszanej, czyli zawory do czerpania tylko wody zimnej lub ciepłej oraz baterie czerpalne umożliwiające czerpanie 

uzbrojenie odcinające

czyli zawory kulowe oraz grzybkowe proste i skośne do zamykania i otwierania przepływu wody, 

uzbrojenie zwrotne

zapewniające jednokierunkowy przepływ wody w przewodach, czyli zawory zwrotne 

uzbrojenie spustowe

opróżnianie instalacji z wody, są to zawory ze spustem lub spusty.

umożliwiające 

uzbrojenie pomiarowe

do pomiaru ciśnienia czyli manometry

Urządzenia w instalacjach wodociągowych

W instalacjach wodociągowych stosuje się:

pompy

do tłoczenia wody gdy ciśnienie dyspozycyjne jest zbyt niskie, 

zbiorniki

wodociągowe do magazynowania wody w czasie nierównomiernego rozbioru, 

wodomierze

do pomiaru objętości zużytej wody, 

filtry

do poprawy jakości wody i usuwania z niej zanieczyszczeń.

Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe

ze szwem ocynkowane, gwintowane produkowane są w wymiarach średnic: ½” ÷ 4” (21,3x2,3-2,6mm ÷ 114,3x3,6-4,5mm).

Połączenia

skręcane.

za pomocą łączników żeliwnych gwintowanych przez połączenia • • •

Własności:

• odporność na uszkodzenia mechaniczne, • mała wydłużalność liniowa, rury i złączki mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte, znaczna chropowatość ścianek, czasochłonny montaż,

Zastosowanie:

Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym.

Rury miedziane

Miedziane rury instalacyjne produkowane są w trzech stanach

utwardzenia:  półtwardym (R250) w odcinkach  twardym (R 290) w odcinkach  rekrystalizowanym (R 220) w kręgach Połączenia za pomocą łączników miedzianych przez połączenia lutowane oraz za pomocą łączników mosiężnych przez połączenia skręcane.

• • • • • • • •

Własności:

wysoka odporność na korozję, gładka powierzchnia wewnętrzną, ograniczającą osadzanie się kamienia z wody, ekonomiczny i oszczędny montaż, rury w stanie miękkim mogą być wyginane (użycie mniejszej ilości złączek), rury w stanie twardym mają wysoką sztywność i nie uginają się wzdłuż długich odcinków, przez co wymagają mniejszej ilości podpór, mniejsze średnice zewnętrzne niż rur stalowych, rury miedziane jako materiał instalacyjny są w pełni przystosowane do powtórnego przerobu, rury i złączki miedziane mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte.

Zastosowanie:

Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze i w listwach przypodłogowych.

Rury polipropylenowe Aquatherm

Rury i kształtki

są wytwarzane z polipropylenu PP-R (fusiolen), modyfikowanego domieszkami stabilizującymi. Ponadto produkowane są rury z włóknem szklanym - rury Stabi-Glass.

Połączenia

rur przez zgrzewanie polifuzyjne.

• • • • • • •

Własności:

odporność na korozję i osadzanie się kamienia, duża gładkość powierzchni wewnętrznych, materiał rury jest odporny na ponad 300 substancji chemicznych, materiał rury jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, zdemontowane rury i kształtki mogą być poddane powtórnemu przetworzeniu, montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu jest niezbędna zgrzewarka,

Zastosowanie:

Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze i w listwach przypodłogowych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących .

Rury polietylenowe KISAN

Rura KISAN

ma konstrukcję wielowarstwową składa się z rury wytworzonej z taśmy aluminiowej, zgrzewanej w sposób ciągły ultradźwiekami oraz nałożonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakości.

Połączenia

rur za pomocą złączek zaprasowywanych oraz złączek skręcanych typu VESTOL i VESTOL ZBK.

• •

Właściwości:

• odporność na korozję i zarastanie kamieniem, • mała chropowatość bezwzględna - niskie opory przepływu, • • mały współczynnik rozszerzalności liniowej (tylko dwukrotnie większy od stali) mniejsze trudności z kompensacją wydłużeń termicznych, odporność na uderzenia hydrauliczne, • brak pamięci kształtu - rury można wyginać w sposób trwały - łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku, krótki czas montażu dzięki prostym i pewnym połączeniom, do montażu połączeń zaprasowywanych niezbędna jest praska,

Zastosowanie:

Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym z zastosowaniem trójników ustalonych oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze z zastosowaniem rozdzielaczy lub trójników zaprasowywanych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

Rury NIBCO z polichlorku winylu

• •

Rury i kształtki NIBCO

są wytwarzane w dwu systemach: do wody zimnej z PVC U w zakresie średnic od ½" do 8” do wody ciepłej z PVC-C w zakresie średnic od ½" do 4" .

Połączenia

rur przez klejenie klejem agresywnym tzw. zimne zgrzewanie.

• • • • •

Własności

: odporność na korozję i osadzanie się kamienia, rury mają dużą gładkość powierzchni wewnętrznych, materiał rury jest odporny na wiele substancji chemicznych, montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu nie są wymagane drogie narzędzia i urządzenia.

Zastosowanie:

Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w listwach przypodłogowych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

Rury polibutylenowe Hep2O

System Hep2O

składa się z rur polibutylrnowych o średnicach  15,  22 i  28 mm oraz szerokiej gamy kształtek.

Połączenia rur

wokół osi.

: wykonanie połączenia polega na wciśnięciu rury w kształtkę. Połączenie daje możliwość swobodnego obrotu • • • • •

Własności

: rury mają dużą gładkość powierzchni wewnętrznych, są odporne na korozję i osadzanie się kamienia, elastyczność rury sprawia, że może być łatwo wyginana (użycie mniejszej ilości kształtek ), montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu nie są wymagane drogie narzędzia i urządzenia.

Zastosowanie:

Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym – trójnikowym oraz w podłodze w układzie rozdzielaczowym. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.