Transcript plačiau

Tėvų pagalbos būdai
vaikams, turintiems mokymosi
sunkumų.
Specialioji pedagogė R.Kasparienė
2012m. lapkričio mėn.
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
• Sistemingai atliekami namų darbai – viena pagrindinių
vaiko gero mokymosi sąlygų. Pareigos jausmą, kad
reikia atlikti namų darbus, turi išugdyti tėvai.
• Tėvai turėtų būti šalia, jei reikalinga pagalba ruošiant
namų darbus. Tačiau aiškinimui pakanka keleto
minučių – po to vaikas vėl ruošia užduotis
savarankiškai. Jis turi įprasti, kad namų darbus vertins
mokytojas, neatlikus jų – bus nubaustas irgi
mokytojo, vertinančio jo darbą ir gebėjimus. Taigi
nuolatinė kontrolė yra svarbus postūmis sistemingai
atlikti namų darbus.
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
• Neatlikinėdami užduočių, neįsisavindami teorinės medžiagos, po
kurio laiko vaikai nebepajėgūs atlikti programos keliamų
reikalavimų. Bet savo bejėgiškumą jie slepia po abejingumo,
klasės juokdario, ,,didvyrio“, nebijančio atsikalbinėti prieš
mokytoją, kauke. Tokiu elgesiu jie bando išsiskirti iš
bendraklasių.
• Tokiu atveju tėveliai turi rimtai pasikalbėti su vaiku, aiškintis
iškilusią problemą. Vieni tėveliai neleidžia savo mokinukui be jų
nė sąsiuvinio atsiversti, kiti tėveliai į mokyklą žiūri atsainiau – yra
mokytojas, turi išmokyti.
• Reikėtų nustatyti rėmus - kas vaikui leidžiama, kas ne. Prie šių
rėmų turi prisitaikyti ne tik vaikas, bet ir patys tėvai. Mūsų, tėvų,
vaidmuo - padėti vaikui suvokti režimą - tvarką, kaip reikia
mokytis.
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
1. Paskatinkite savo vaiką atskirame sąsiuvinyje pasižymėti, ką jis
turi atlikti namuose.
2. Užsirašykite keleto vaiko klasės draugų telefonų numerių ir
pasiūlykite jam patikslinti užduotis pas juos. Reikia vaiką
nuteikti, kad neruošti pamokų - nėra gerai, tačiau visgi tai ne
priežastis verkti, „susirgti“ ir neiti į mokyklą.
3. Aptarkite su savuoju mokinuku, kada jis ruoš pamokas, o kada
užsiims kita veikla.
4. Dažnos tėvų klaidos ir pasekmės:
•
spaudimas, siekiant įsitikinti, kad vaikui mokykloje TIKRAI sekasi
sukelia vaiko pyktį, priešiškumą.
•
pamokslavimai apie sėkmingą ateitį. Vaikai mažai galvoja apie ateitį,
jie susitelkia į čia ir dabar.
Jei vaikas nenoriai ruošia namų darbus, bandykite padidinti jo motyvaciją
pažadant išpildyti jo svajonę (kelionė, ekskursija, daiktas).
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
5.Tėvų klaida – nebendravimas su mokytojais.
•
Nereikia laukti klasės susirinkimo, jei kyla kokių klausimų.
Mokytojas gali pasakyti, kokios spragos ir kuo galima padėti, o
tėvai gali papasakoti, kas skatina vaiko motyvaciją.
6.Nekokybiškas tėvų bendravimas su vaikais.
•
Tėvai stengiasi pasirūpinti materialine gerove, o bendravimas
šeimoje tampa labai paviršutiniškas. Vaikas turi žinoti, kad
svarbiausia – nenuleisti rankų ir užbaigti pradėtą darbą.
7.Nereikėtų apsiriboti tik mokymo programa mokykloje.
Padėkite vaikui užsiimti jo mėgiama veikla: meno, sporto
būreliai, muzikos mokykla.
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
8. Kokio amžiaus būnant atsiranda nenoras mokytis?
• Kartais mūsų, tėvų, netinkamas elgesys ar požiūris užkerta kelią
norui pažinti, siekti. Pradinukai arba pirmokėliai noriai eina į
mokyklą, tačiau po kelerių metų retas mokinys veržiasi į
pamokas.
• Nėra konkretaus amžiaus, kada tai gali atsitikti.
• Taip nutinka: pakeitus mokyklą, įvykus dideliems pasikeitimams
vaiko gyvenime (artimojo mirtis, tėvų skyrybos, nesutarimai su
mokytojais ar bendraamžiais), paauglystės laikotarpiu, ypač
patyčių metu.
• Dirbdami išvien galime sustiprinti vaiko motyvaciją mokytis.
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
• SĖKMINGO MOKYMOSI TAISYKLĖ
TOKIA – TĖVAI TURI
KONTROLIUOTI VAIKĄ, TAČIAU
BŪTINA LEISTI PAJAUSTI
PASEKMES – KAS BŪNA, KAI
NEPASIRUOŠI PAMOKOMS.
Kaip padėti vaikui ruošti namų
darbus?
• Patyręs šiokį tokį stresą, bausmę, vaikas pasimokys ir
kitą kartą vengs nemalonių išgyvenimų. Idealus
variantas – leisti pamokas ruošti pačiam vaikui, tačiau
pagelbėti, jei ko nesupranta ir patikrinti, kaip sekasi
mokslai.
• Pasiekti, kad vaikai mokytųsi, ne visada lengva. Vaikai
bando mūsų kantrybę, o mes jų, bet turime visada
atsiminti, kad mes esame tėvai. Todėl turime padėti
vaikams išmokti mokytis, patirti mokymosi džiaugsmą,
o ne tik siekti gerų pažymių.
• Jei vaikas anksti vaikystėje išmoks mokytis ir patirs
malonumą, jis mėgausis tuo, jei ne, jis gali nemokėti
pasinaudoti daugeliu galimybių, kurias suteiks
gyvenimas.
Kaip tėvai gali padėti vaikui?
• Mokykloje daugėja mokinių dėl įvairių
priežasčių patiriančių mokymosi sunkumų.
Labai svarbu kuo anksčiau tuos sunkumus
pastebėti bei nustatyti jų priežastis ir pobūdį ir
suteikti
mokiniams
tinkamą
pagalbą.
Mokytojai, pastebėję mokinio nesėkmes, apie
tai kalbasi su jo tėvais. Labai svarbu rasti
bendrą mokytojų ir tėvų susitarimą, kaip
galima
vaikui
padėti.
Kaip tėvai gali padėti vaikui?
• Jeigu pastebėjote, kad Jūsų vaikui sunkiau
sekasi mokytis, nelaukite, kol viskas savaime
susitvarkys:
• Neskubėkite vaiko kritikuoti, kaltinti, bausti ir
pan.
• Rinkite informaciją apie vaiko veiklą.
• Pasidomėkite, kas jam sunkiausiai sekasi ir
kodėl.
• Pasikalbėkite su dėstančiais mokytojais.
Mokymo būdai vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo
sunkumų
Visuminis būdas:
• Klausoma kitų skaitymo, stebint iliustracijas ar sekant tekstą,
sakinius, žodžius.
• Jei vaikas negeba taisyklingai rašyti, užrašykite jo mintis, sukurtą
pasaką, kad jis matytų savo minčių “vaizdą”.
• Skaitoma, pagal iliustracijas orientuojantis, apie ką tekstas:
bandoma tai nuspėti, perskaičius tekste ar prieš jį pateiktus
žodžius.
• Rašoma, dėliojant arba remiantis pateiktomis sakinių, žodžių,
skiemenų, raidžių kortelėmis, tekstą nurašant nuo jų, tai yra,
einama nuo visuminio prie atskiro.
• Įsimenami žodžių vaizdai: užrašytas vardas, kiti vaikui reikšmingi
žodeliai.
Mokymo būdai vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo
sunkumų
Kontekstinis būdas:
• Skaitant pratinamasi tikėtis tam tikro žodžio, minties,
orientuojantis pagal tai, apie ką buvo kalbama, kuo domimasi,
kur tai vyko, t.y. pagal komunikacinę situaciją.
• Mintis, žodis geriau suvokiami, orientuojantis pagal iliustracijas,
pagalbinius simbolinius ženklelius.
• Remiamasi Jūsų komentaru, apie ką bus skaitomas tekstas.
• Pratinamasi nujausti sakinio struktūrą, jo pabaigą, žodžio galūnę,
remiantis šnekamosios kalbos analogiją.
• Nuolat pasitikrinama: ar supratai, ką perskaitęs? Jei ne, bandyk
skaityti iš naujo, nes suklydai.
• Skaitinėkite etiketes, reklaminius užrašus, iš daugelio dalykų
nuspėjant skaitomo teksto reikšmę.
Mokymo būdai vaikams, turintiems skaitymo ir
rašymo sunkumų
Vizualinis būdas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Skaitoma, tapatinant naujoje situacijoje sutinkamus sakinius, žodžius,
raides su jau žinomais, esančiais sakinių kortelėse, vaiko žodynėliuose,
raidynuose.
Rašoma, atsirenkant ir nurašant, nukopijuojant reikiamus sakinius,
žodžius, raides nuo pavyzdžių, žodynų, raidynų.
Jūsų užrašytas vaiko mintis ar šiaip įdomią informaciją vaikai patys
perrašo, stengdamiesi būti atidūs ir nedaryti klaidų.
Grupuojamos tokios pačios raidės prie tokių pačių; randamos raidės,
pvz.: kurių didžiosios ir mažosios spausdintinės raidės praktiškai
vienodos, kurių jos skiriasi nedaug, o kurių skiriasi iš esmės;
surandamos simetriškos ir nesimetriškos raidės.
Tapatinami visiškai vienodi užrašai, šalia vienas kito dedami vos viena
raide besiskiriantys užrašyti žodžiai, aiškinamasi jų prasmė.
Tapatinamos įvairiai erdvėje išdėstytos vienodos raidės.
Raidės spalvinamos, apipiešiamos, gražinamos.
Dailės darbeliuose ir kitur rašomi, piešiami raidžių elementai.
Mokymo būdai vaikams, turintiems skaitymo ir
rašymo sunkumų
Verbalinis būdas:
•
•
•
•
•
Klausantis Jūsų ar kito šeimos nario kalbos, sekant intonaciją, pauzes,
bandoma suvokti ir pasakyti, kiek atskirų minčių buvo pasakytą.
Klausant nebe pirmą kartą skaitomo, aiškiai intonuojamo teksto,
bandoma pasakyti, kiek atskirų minčių, frazių, sakinių išgirsta,
Bendrai kuriamos pasakos, kiekvienam šeimos nariui pridedant po vieną
mintį, frazę, sakinį.
Žaidžiami žodžių žaidimai: įvairiai vartojami garsažodžiai; sakomi vienu
garsu besiskiriantys žodžiai ir nusakoma jų reikšmė; kuriami vis nauji
prasmingi žodeliai prie jau pasakytų pridedant po vieną garsą, po
skiemenį.
Raidėms sugalvojami smagūs pavadinimai: A- stogelis, H- kopėtėlės,
sudarant žodinius vaizdinius. Apie raides, jų charakterį kuriamos
istorijos, pasakos.
Mokymo būdai vaikams, turintiems skaitymo ir
rašymo sunkumų
Kinestezinis būdas:
• Skaitant kiekviena raidė, net visos žodžio raidės apvedamos
pirštu.
• Ketinant “rašyti”, raidė- pavyzdys apvedama pirštu, po to pirštu
rašoma ore, stengiantis geriau įsidėmėti jos formą.
• Rašant stengiamasi jausti ir rankos judesį, ne tik matyti rašomą
raidę.
• Raidės vaizduojamos pirštais.
• Raidės, kiti simboliai vaizduojami kūnu.
• Raidės pirštu pvz.: rašomos smėlyje.
Mokymo būdai vaikams, turintiems skaitymo ir
rašymo sunkumų
Trimačių simbolių būdas:
•
•
Naudojamos trijų išmatavimų raidės, kurias galima apžiūrėti iš įvairių pusių,
pozicijų, apčiuopti.
Naudojami raidžių trafaretai, kuriuos vaikai apibrėžia, kai jiems reikia vienos ar
kitos raidės.
Multisensorinis būdas:
Vaikas tuo pat metu turi matyti raidę (regimasis suvokimas), girdėti Jūsų tariamą
garsą, kurį ši raidė žymi (suvokimas klausa), pats pirštu apvedžioti nelygios
faktūros raidę (jaučia savo rankos judesį, raidės paviršių) ir sakyti garsą garsiai
(stengdamasis pajusti kalbos padargų padėtį, oro srovę ir kt.), kad girdėtų savo
sakomą garsą (suvokimas klausa).
Toks raidžių, skiemenų ir kt. mokymasis ne tik padeda gana greitai juos išmokti
(suvokimas labai įvairiapusis), bet ir stiprina skirtingo modalumo-regimųjų,
girdimųjų, kinestezinių, taktilinių - pojūčių ryšius.
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
•
Jei painioja panašias raides.
Painiojamos panašios raidės, turinčios skirtingų elementų
(b-p, p-r, s-š, e-ė ir t. t.), raidės, turinčios tuos pačius, tik skirtingai išdėstytus elementus (t-l, b-d-p, m-n-p,
u-n ir t. t.).
• žaisti įvairius loto žaidimus;
• dėlioti konstruktorius, mozaikas;
• nupiešti piešinį, sukarpyti į tris keturias dalis, paskui
suklijuoti;
• sujungiant taškus nupiešti paveikslėlį;
• atpažinti neužbaigtus paveikslėlius, raides, skaitmenis.
• mokyti naudoti išpjaustytas, išlankstytas raides,
skaitmenis;
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
• raides, jų elementus lyginti su aplinkos daiktais;
• painiojamas raides ir skaitmenis dėlioti iš pagaliukų,
išraityti iš siūlo, lipdyti iš plastilino, karpyti iš
popieriaus;
• pabraukti ir skirtingai nuspalvinti painiojamas raides;
• mokyti atpažinti taškeliais parašytas raides, skaitmenis;
• kopijuoti, atlikti darbus pagal pavyzdį;
• pamokose
naudoti
kuo
daugiau
girdimosios
informacijos;
• spausdintas raides, raidžių junginius, žodžius užrašyti
rašytinėmis raidėmis ir atvirkščiai.
Kaip rašyti be klaidų?
Vaikui reikia suformuoti tokius įgūdžius, kad vaikas pats bandytų tai
atlikti:
1.Matau žodį (pvz. parkas), jį pasakau.
2.Perskaitau žodį. Skaitau tardamas po vieną garsą (p a r k a s).
3. Šį žodį parašau penkis kartus (parkas, parkas, parkas, parkas,
parkas).
4.Pasitikrinu. Užverčiu kortelę. Užmerkiu akis ir bandau “pamatyti”
žodį.
5.Pasakau žodį ir pabandau jį užrašyti kitoje kortelės pusėje 5
kartus. Pasitikrinu. Jei teisingai - pasidedu +. Jei neteisingaiviską, dar kartą pakartoju.
6.Dar kartą parašau 5 kartus, kad tvirtai išmokčiau. Jei teisingaipasidedu+. Jei neteisingai- viską dar kartą pakartoju.
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
PATARIMAI, KAIP RAŠYTI RAŠINĮ
• Tema – tai labai svarbus teksto dalykas. Tiek
skaitydami knygą, tiek rašydami rašinį, pradedame
nuo temos. Rinkdamiesi skaityti knygą, klausiame,
apie ką ta knyga.
• Prieš rašydami rašinį, pirmiausia turime žinoti temą.
Tada jau planuojame, apie ką rašysime, renkame
žodžius ir sakinius, juos grupuojame.
• Tema surinktą medžiagą sujungia, suvienija. Jeigu yra
tema apie žiemą, tai ir svarstai, kokia tada gamta, ką
veikia vaikai, kas galėtų nutikti, pavyzdžiui, slidinėjant,
čiuožiant ar važinėjantis rogutėmis.
• Pagrindinė mintis pasako, ko siekiama pasakojant.
• Dažnai ta mintis gali būti pasakyta teksto pabaigoje.
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
PATARIMAI, KAIP RAŠYTI RAŠINĮ
• Jeigu rašinį galima rašyti kelias dienas, reikėtų dirbti taip:
• 1) Pirmoji diena – atskirų minčių pasižymėjimas. Gavęs rašinio
temą, paimk lapelį ir pamąstęs pasižymėk, apie ką būtų įdomu
parašyti. Svarbiausia užsirašyti kuo daugiau minčių. Nuoseklumas
nesvarbu.
• 2) Antroji diena – rašinio planas. Sunumeruok ir nuosekliai surašyk
lapelyje esančius sakinius. Pasirašyk planą.
• 3) Trečioji diena – rašinio rašymas. Turėk priešais ir planą, ir lapelį
su pažymėtomis mintimis. Stenkis rašyti tada, kai esi mažiausiai
pavargęs.
• Pastaba. Jei rašinio tema tau įdomi, jeigu jauti, kad rašyti iš karto
seksis, tai sėsk ir liek mintis, bet tik juodraštyje. Kitą dieną
perskaityk, pataisyk, papildyk ir tik tada perrašyk į švarraštį.
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
PATARIMAI, KAIP RAŠYTI RAŠINĮ
• Išplėsk tas rašinio dalis, kurios tau pačiam yra įdomiausios.
Pavyzdžiui, skirtas rašinėlis apie vasarą; tu, atostogaudamas
kaime, susidomėjęs stebėjai žiogus, skruzdes – apie tai
daugiausia ir rašyk. Stenkis kurti savitai.
• Gavęs užduotį parašyti literatūrinį rašinį, dirbk taip:
1) Pirmiausia parašyk sąsiuvinyje tik rašinio temą, paskui peržvelk
dar kartą tą kūrinį ar jo ištrauką, kur yra reikiamų žinių. Stenkis
atidžiai peržiūrėti tas svarbias vietas. Geriausiai būtų jas
pasižymėti lipniais lapukais.
2) Kitą dieną pasidėk prieš save knygą ir sudaryk lapelyje trumpą
rašinio planą. Prieš rašydamas jį, garsiai perskaityk tas vietas,
kurias esi pasižymėjęs.
3) Pasirašęs planą, atlik trumpą visai kito dalyko užduotį, tarkim,
matematikos. Paskui rašyk rašinį.
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
PATARIMAI, KAIP RAŠYTI RAŠINĮ
• PAVYZDYS.
• Rašinio tema „Ruduo miške“.
• Pirmiausia lapelyje pasirašykime, ką norėtume
papasakoti apie rudenį, pavyzdžiui:
• Daug gėrybių miške. Dažnai pila šaltas lietus. Vėjas
siaučia medžių viršūnėse, blaško lapus. Tyliai verkia
eglės. Rudenį miške niūru. Iš samanų kyšo rausvos
bruknių šakelės. Raudonikiai kelia kepurėles. Po
eglėmis sutūpusios rudmėsės.
• Koks įdomus ežiukas! Pūškuoja per žalias samanas
krūmų link. Ten tikriausiai mažyliai tūno.
• Man ir rudenį miške įdomu.
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
PATARIMAI, KAIP RAŠYTI RAŠINĮ
• Dabar juodraštyje susidarykite planą ir sakinius
sugrupuokite pagal reikšmę.
• Išbraukite tuos, kurie netinka šiam rašiniui.
• Planas
• 1. Niūru miške.
• 2. ...
• 3. ...
• Sugrupuotus sakinius surašykite pagal planą į
juodraštį, juos išplėskite, papildykite naujais.
Ruduo miške
• Rudenį miške niūru ir šlapia. Dažnai pila šaltas lietus.
Tyliai verkia eglės. Meta lapus berželiai...
Vaikams, turintiems rašymo sunkumų
PATARIMAI, KAIP RAŠYTI RAŠINĮ
• Rašydami prisiminkite pasakojimo sandarą. Pasakojimas (žodžiu
ar raštu) susideda iš įžangos (pradžios), dėstymo (branduolio) ir
pabaigos.
• Tiek įžanga, tiek pabaiga paprastai būna trumpos. Rašinio
pradžioje dažnai pasakoma, apie ką bus pasakojama, nurodomi
veikėjai, veiksmo vieta ir laikas.
• Visiems būna smalsu, kuo pasakojimas baigsis. Todėl pabaiga
labai svarbi. Dar įdomiau, kai pabaiga netikėta.
• Svarbiausia dalis, be abejo, branduolys – tai nuosekliai išdėstyti
įvykiai. Kad pasakojimas būtų įdomus, reikia pasakoti taip, jog
skaitytojas norėtų sužinoti, kas bus toliau. Tai nelengva.
Geriausiai pradėti nuo veiksmo užuomazgos.
• Toliau pasakojami įvykiai, kol pasiekiama kulminacija (didžiausia
įtampa). Svarbi ir veiksmo atomazga.
Visų patarimų nebūtina laikytis. Pasirink tuos, kurie tau tinkamiausi.
Vaikams, turintiems matematikos mokymosi
sunkumų
• Pasimokykite su vaiku lyginti įvairius aplinkos daiktus. Lengviausia
lyginti du vienarūšius daiktus pagal vieną kurį požymį: dydį, ilgį,
storį, plotį, svorį ir.kt
• Pasimokykite lyginti pagal kurią nors savybę iš karto tris ar keturis
daiktus. Taip lygindami mokome pastebėti ir kitokius tų pačių
daiktų skirtumus (formą, spalvą).
• Pasimokykite lyginti du daiktus pagal kelis dydžio požymius, kai šie
tarpusavyje tam tikra prasme konfliktuoja, pvz.: stora maža knyga
-plona didelė knyga; siauras ilgas kaspinėlis-platus trumpas
kaspinėlis. t.t.
• Pasimokykite matematinių santykių, išreiškiančių priklausomybę
tarp daiktų grupių, suvokimo formulavimo: pasiaiškinant sąvokas
“tiek ir tiek daugiau; tiek ir tiek mažiau; tiek kartų daugiau; tiek
kartų mažiau”.
Vaikams, turintiems matematikos
mokymosi sunkumų
Tekstinio uždavinio sprendimo eiga
1. Atidžiai porą kartų perskaitykite sąlygą.
Turguje pirkta 2 kg bananų po 3 Lt ir 1 kg apelsinų. Už visą pirkinį
sumokėta 10 Lt. Kiek kainavo vienas kg apelsinų?
2. Kokia gyvenimiška situacija sąlygoje aprašyta?
Turguje pirkti bananai ir apelsinai.
3. Kas žinoma?
Pirkta 2 kg bananų po 3 Lt ir 1 kg apelsinų. Už pirkinį sumokėta 10 Lt.
4. Ką reikia sužinoti?
Apelsinų kainą.
5. Koks ieškomojo dydžio sąryšis su duotaisiais dydžiais?
1 kg apelsinų ir visų bananų kaina lygi 10 Lt.
Vaikams, turintiems matematikos mokymosi
sunkumų
6. Susidarykite sprendimo planą.
Iš viso pirkinio kainos atmetus bananų kainą, liks 1kg apelsino kaina.
7. Atlikite veiksmus.
10Lt-3Lt*2=10Lt-6Lt=4Lt
ARBA
1) 3Lt*2=6Lt (visų bananų kaina)
2) 10Lt-6Lt=4Lt
8. Dar kartą perskaitykite sąlygą, kad galėtumėte tiksliai atsakyti į
uždavinio klausimą.
Kiek kainavo 1kg apelsinų?
Ats.: 1kg apelsinų kainavo 4Lt.
9. Pagalvokite, ar atsakymas logiškas. Pasitikrinkite.
3Lt * 2 + 4Lt = 10Lt
bananų kaina
apelsinų kaina
viso pirkinio kaina
Vaikams, turintiems atminties sunkumų
Kaip įsiminti?
(pvz. skaičius)
Skatinkite vaikus:
• Gerai įsižiūrėti į skaičius (pvz.: 443-3198).
• Atidžiai klausytis ištariant juos.
• Galvoti: bandyti tai įsivaizduoti; pasakyti tai sau
mintyse; pabandyti pakartoti tai:
• kelis kartus (443-3198; 443-3198)
• kartoti dalimis (443.....31-98)
• kartoti sau patogiausiu būdu(44-33-1-98)
• Užrašyti tai (443-3198).
Skatinti vaikus, kol bandys įsiminti: nekalbėti, nejudėti,
susikaupti, nesvajoti.
Užduotys atminčiai lavinti
(keli pratimai kaip namie galite nusistatyti vaikų atminties tipą)
1. Užduoties tikslas: atminties tipo išaiškinimas įvairiai suvoktų
žodžių atgaminimo metodu.
Užduoties instruktažas: užduočiai reikalingos 4 kortelės su jose
užrašytais žodžiais:
a) Girdimajam įsiminimui
VINIS
RATAS
LEMPA
ANTIS
VYRAS
SPYNA
BATAS
MEDUS
DUOBĖ
KNYGA
Užduotys atminčiai lavinti
•
b) Regimajam įsiminimui
AUDRA
LAŠAS
SŪRIS
RAGAS
ŠUKOS
MĖNUO
ŽIEMA
NAMAS
RANKA
TĖVAS
c) Girdimajam – motoriniam įsiminimui
GULBĖ
TAKAS
KLASĖ
VĖJAS
DUONA
LAPAS
ROGĖS
PLYTA
RĖTIS
SIENA
Užduotys atminčiai lavinti
•
d) Kombinuotam įsiminimui
•
SESUO
BANGA
ŽVAKĖ
PIEVA
DURYS
MEŠKA
ŽUVIS
LENTA
SAULĖ
MEDIS
Skaitykite vaikui vieną eilę žodžių (intervalas tarp žodžių 5 sek.).
Po 10 sek. pertraukos vaikas tegul užrašo žodžius, kuriuos
atsiminė, ir 10 min ilsisi.
• Po to rodykite aiškiai parašytus antros eilutės žodžius, o vaikas iš
atminties juos užrašo.
•
Užduotys atminčiai lavinti
• Vaikui 10 min pailsėjus, garsiai perskaitykite trečios
eilutės žodžius, o vaikas kiekvieną žodį tegul pakartoja
pašnibždomis, „užrašo“ ore, po to surašo lape
atsimintus žodžius.
• Po 10 min rodykite ir garsiai perskaitykite ketvirtos
eilutės žodžius. Vaikas tegul kiekvieną žodį pakartoja
pašnibždomis, o vėliau popieriaus lape užrašo
įsimintus
žodžius.
Tokia užduotimi nustatysite vaiko atminties tipą ir tada
galėsite lavinti mažiausiai išsivysčiusią atminties rūšį.
Vaikams, turintiems atminties sunkumų
Kaip mokytis naujų žodžių?
• Paklausti kaip vadinamas šis daiktas? Ką
reiškia šis žodis?
• Tada skatinti vaiką:
• bandyti prisiminti ir įsivaizduoti;
• ko nors paklausti apie tai;
• susirasti tą žodį knygoje ar žodyne;
• užsirašyti sąsiuvinyje;
Kaip aiškintis, kai ko nors
nesupranta?
• Vaikui reikėtų suformuoti tokius įgūdžius, kad jis pats
paprašytų:
• “Gal galėtumėte...
1.pakartoti?”
2.pasakyti tai lėčiau?”
3.pasakyti tai kitaip?”
4.pakartoti šią dalį dar kartą? (pvz.: pradžią, vidurį, pabaigą)”
5.parodyti tai man?”
6.pateikti pavyzdį? Kitą pavyzdį?”
7. nupiešti tai?”
8.užrašyti tai?”
MES GALIME SUDARYTI PALANKIAS
SĄLYGAS
VAIKUI TOBULĖTI IR ATSISKLEISTI
TODĖL
iškilus vaiko mokymosi ar elgesio
problemoms
kreipkitės į
GIMNAZIJOS SPECIALISTUS
Literatūra
1.Ernst Kret Mokykimės kitaip Atviro mokymosi idėjos.
Patarimai mokiniams, tėvams ir mokytojams. Kaunas
2001 m.
2. D.V.V. Sirtautai “Bitė ritė” 1999 m.
3. Periodiniai leidiniai „Vaiko link“,
4. Adelė Faber, Elaine Muslish “Kaip kalbėti, kad vaikai
galėtų mokytis- namie ir mokykloje”. Kaunas 1999 m.
5.Giedrė Butkienė, Albina Kepalaitė “Mokymasis ir
asmenybės brendimas”. Vilnius 1996 m.
6.Regina Giedrienė, Ona Monkevičienė “Kodėl nemiela
mokykla”. Vilnius 1995 m.
Pabaigai
Pablo Casalso, vieno geriausių pasaulio
violončelininkų, paklausė, kodėl jis, jau
būdamas daugiau nei aštuoniasdešimties metų,
vis dar groja. Jis atsakė: „Nes manau, kad
pagaliau man šis tas pavyksta”.
Mokymasis niekuomet nesibaigia...