Transcript Document

İYİ ECZACILIK
UYGULAMALARI
HAZ. ECZ. NIYAZI YAĞCI
BARTIN DEVLET HASTANESI
Giriş
 19.10.2012
tarihinden beri Bartın Devlet
Hastanesi Eczane birimini
yönetmekteyim.
 İlk
5 ay boyunca tek eczacı olarak görev
yaptım. Daha öncesinde 3 yıl Sarf Depo
sorumlusu olarak görevliydim.
 Hastanemiz
400 yataklı 3 farklı binası olan
1 ana depo ve yan depolardan
oluşmaktadır.
Hedefler

Göreve başladıktan sonra hedefler;

ANA HEDEF;


Tasarruf yaparak gereksiz ilaç tüketimini engellemek.
Önce Eczane düzeni!

İlaç dağıtımı yapılan yer düzgün olmadıkça tasarruf olamaz!

Çalışma alanının düzenlenmesi.

İlaçların yerleşkesinin düzenlenmesi.


Temel hedef ilaca kolay ulaşım.
İlaç tüketim analizleri ve ilaç tasarrufu için bilinçlendirmenin yapılması.

ABC analizi ile en çok tüketilen 50 ilacın tespiti.

Bu ilaçların tüketim analizleri ve tüketim analizlerinin Akılcı İlaca
Sunumunun yapılması.

Dış reçete analizinin yapılması işlemlerinin manuel sistemden elektronik
ortama aktarılması.
Eczane Düzeni – Çalışanın çalışma
kolaylılığın sağlanması.

Eczanemiz oldukça dar bir alana sahipti. Göreve geldikten sonra ilk
olarak ilaç dağıtım yerinin duvarlarını yıktırırak hem personel için hem
de ilaç dağıtımı için genişlik sağlandı.
Banko yönü giriş hizasındaydı
yan çevrilerek personel için geniş
alan oluşturuldu. Bu sayede ilaç dağıtımı için
yeterli alan sağlandı ve ilaç dağıtım hızı
artmış oldu. Yine flakon ve ampullerin olduğu raflarda
aynı hizada döndürülerek daha çok yer sağlandı.
Diğer taraftan eczane diğer personellerinin çalışma alanı da
arttırılmış oldu.

Eczanede duvar yıkımını takiben Serbest eczane gibi raf talebi
yapıldı. Ancak ödenek eksikliği nedeniyle karşılanamadı. Biz de
kısmen kendi çabalarımızla tablet rafı ve değerli ilaçların
saklanması amacıyla da Çelik dolaplar ve ayrıca bir adette
numune rafı yaptık.

Bu sayede ilaçların yönetimi gözetim altında oldu. Aşağı
depolarda Sadece çok yer kaplayan serumlar ve flakonlar kaldı.

Ayrıca ek depo ihtiyacı ortadan kalkmış oldu.

Stok yönetiminin 2 aylık stoğa düşülmesi de depolama da büyük
katkı sağladı.
Eczane Düzeni

Kamu hastanelerinde eczaneler genellikle dar
alanlara sahiptirler. Depoların konumu da
dağınık olabilmektedir.
 Burada
yapılacak yönetimle ilaçlara etkin ve hızlı
ulaşım yapılabilmelidir.
 Önceleri:

Koridorlar serum doluydu.

Tablet ve az yer kaplayan ilaçlar depolarda saklanıyordu.
Çoğu zaman depolarda unutulup miadları kontrol
edilemiyordu.

Çok yer kaplayan ilaçlar hariç mümkün olabilen tüm ilaçlar
ana servisten takibi sağlandı.

Bu sayede tablet kayıplarının önüne geçildi. Depolarda
hangi ilaçların bulunduğunun kesin ayrımı sağlandı.
En çok kullanılan ampuller Sırasıyla:
Dikloron, Furomid
Metoplon – Asist – Cauphe
Spasmosel- Ranitab
Pahalı antibiyotik ve
flakonlar
Merhemler ve pomadları
bulundurduğumuz raflar
Tablet rafları
Eczane Düzeni – İlaçların Sınıflandırılması.

İlaçların ana dağıtım eczanesindeki yerleşkesi kolay ulaşılabilirlik
açısından değerlendirilerek yine ampul-flakon-tablet-az giden-çok
giden- açısından değerlendirilerek yerleştirildi. Bu kısım özellikle ilaç
dağıtım alanında uygulandı. Diğer çelik raf ve diğer raflar az
gidenden çok gidene doğru yukardan aşağıya sıralandı. Onun
dışında göğüs hastalıklarında tercih edilen ilaçlar bir rafta toplandı.
Yüksek riskli
Çok
Tüketilen
sıralı
Sol sütunlardaki
Tabletler genellikle
İlaç grubu (kardiyolojik
Vs olarak en çok
Tüketilenden aza doğru
Sıralı.
Eczane
Düzeni
Serum
Kutuları
Önceleri serum kolisiyle
eczanemizde depoladığımız
serumları plastik kaplarda
saklayarak görüntü,temizlik ve takip
açısından avantaj elde ettik.
İlaç Dağıtımı

Koliler yerine Plastik kilitli
kaplarla ilaç taşıması
yaptırarak koli
nedeniyle ilaç kaybı ve
de eczanede kirli
görüntü ortadan kalktı.
Kolilerin yırtılması gibi
durumlarda ilacın kaybı
yaşanabiliyordu.
Nutrisyonel
ürünler
Eczane Düzeni – Otomasyonel
Düzenlemeler

Otomasyon üzerinden ilaçların farklı muadillerde girişlerinin
yapılmasından dolayı stok takibini kolaylaştırmak adına İHALE ÜRÜN
TANIMI adı altında bir ürün takip sistemi otomasyon üzerinden
oluşturuldu.

Bu sayede 5-6 farklı muadilde bulunan isimler tek başlık altından
tüketim takipleri yapılabilecek duruma gelmiştir. Reel tüketim
değerleri oluşturulabildi.

Otomasyon üzerinde tablet, kapsül, serum, ampul, flakon gibi farklı
gruplar önceden beri mevcut idi ilaveten nutrisyonel ürünler eklendi
ve tablet, kapsül iki farklı gruptan tek gruba düşürüldü.

İhale takipleri tamamıyla otomasyon üzerinden takibi yapılacak
duruma getirildi. Bunun için yukarıda belirtilen İHALE ÜRÜN TANIMI 3
yıllık tüketimde geçen tüm kalemlere (yaklaşık 1000 civarı) tek tek
uygulandı ve sonra girilen yeni muadillerde bu devam edilerek
excel kullanım hatalarının önüne geçilmiş oldu.
Kayıt dışı ilaçlar

Dış reçetelerden,vefat etmiş veya
hastanın yanında getirdiği ilaçlardan
artan ilaçlar ciddi israflar
oluşturuyordu. Bunun önüne
geçebilmek halen mümkün olmadığı
gibi kendi çapımızda eczane içinde
bir raf oluşturarak ihtiyaç
duyulduğunda kolay ulaşım sağladık.

Bu ilaçların kolay indeksleri oluşturarak
ilaçların tekrar kullanımı esnasında
takiplerinin kolaylaştırdık.
İlaç Tüketimi üzerine çalışmalar.

Meblağ olarak en çok maliyet gerektiren ilaçların hem temini hem
de tüketim takibi zordur.

İlk olarak 50 kalem tespit edildi. ABC analizine göre %70 oranında
tüketim maliyeti oluşturan ilaçlar 50 kalem kadar etmektedir. Bu 50
ilaçtan 30’u akılcı ilaç toplantısına sunuldu. Çözüm önerileri belirtildi.

Bu Konuda sunum hazırlanarak akılcı ilaç komisyonuna öncelikle
farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

En çok tüketim azalışı Human Albumin’de gerçekleşti.

Hangi doktorun ne kadar yazdığından diğer hastanelerin satın
almalarına kadar her engelleyici mevzu sunumlara eklendi.

1800 kadar tüketimden 1000’e kadar düşmesi sağlandı ki akılcı ilaç kararı
yılın ilk 3 ayından sonra yürürlüğe girdi.

2012-2013 yıllarında hasta sayısında %10 artış olmasına rağmen ilaç
tüketimi %8 azaldı. Bunun %4’ü albümin sayesinde gerçekleşti.
Akılcı ilaç slaytlarından…
Akılcı ilaç slaytlarından…
Albümin son..

Albuminde aylık tüketimde 300lerden 30lara kadar düşüş
sağlanarak özellikle eczanemize olan yükü azaltılarak
gereksiz albümin tüketiminin önüne geçilmiş oldu. Halen
hastanemizde albümin tüketimi aylık 50’yi geçmemektedir.

Albumin tüketimi nefroloji konsültasyonu ile verilmesine karar
verildi. Halen bu şekilde devam etmektedir.
Yandaki grafikte keskin düşüşlerin
Sebebi olarak albüminde yaşanan
Stok kopmaları nedeniyle oluştuğu
Görülmüştür.
Dış reçete

Tüm dozajları ve formları dahil olmak üzere hastanemizin yılda
kullandığı ilaç miktarı kalem bazında 1100 adet civarındadır.

E-Reçete sonrası yazılan tüm yatan hasta reçetelerini sistemden
döküm alabilecek bir istatistik modülü geliştirmelerini istedim.

Kısaca Doktoru, hasta adı soyadı servis tarih ve ilaçlardan oluşan bu
listeyi ayrıntılaştırarak hangi ilacın neden reçete edildiğine kadar
net bir liste oluşturma sağladım.

SGK kesintileriyle şu sıralar kıyaslama çalışmalarım devam ediyor.

KOTA doldurma amaçlı reçetelerin çok yoğun olduğu söylenebilir.
Ancak ispat edilemez.

Kısacası israfın önüne geçilemez.

Reçete çalışması modül
üzerinden alınan excel
dosyası üzerinden takip
edilebilmektedir. Bu
listelerden hareketle ilgili
ilaçların tüm bilgileri
girilerek hangi ilacın neden
çıktığı ve ne kadar maliyet
oluşturduğu gibi spesifik
bilgiler edinebilmekteyiz.
İlaçlar
ATC
Etken Madde
REÇETE
BİRİM ADETBirim Fiyat Birim Fiyat
IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICINJ06BA02
SOLUSYON ICEREN
İMMÜN
FLAKON
GLOBÜLİN IV 5000 MG FLAKON
1
SYNAGIS 50 MG/ML IM ENJEKSIYON
J06BB16
ICIN LIYOFILIZE
PALİVİZUMAB
TOZ ICEREN 150FLAKON
MG FLAKON
COLIMYCIN 150 MG IM/IV ENJ. VEJ01XB01
INHALASYON ICIN
KOLİSTİMETAT
LIYOFILIZE TOZ
SODYUM
ICEREN150
FLK.
MG
(COLIMYCIN
FLAKON IM/IV ENJ.)
DORIBAX 500 MG IV INF.COZ. ICINJ01DH04
TOZ ICEREN 10 FLAKON
DORİPENEM MONOHİDRAT 500 MG FLAKON
TAZOPER 4.5 GR IV ENJEKSIYONLUK
J01CR05
LIYOFILIZE TOZ
PİPERASİLİN
ICEREN FLAKON
4000 MG TAZOBAKTAM 500 MG FLAKON
MERONEM 1 GR IV ENJ. ICIN TOZ ICEREN
J01DH021 FLAKONMEROPENEM 1 G FLAKON
KLOVIREKS-L 250 MG 1 FLAKON J05AB01
ASİKLOVİR 250 MG FLAKON
ZYVOXID IV 2MG/ML 300 ML 1 INTRAVENOZ
J01XX08 ENF.SOL.
LİNEZOLİT 600 MG FLAKON
10
1728,18
17281,80
8
16
718,56
11496,96
8
105
37,30
3916,50
1
15
258,28
3874,20
10
150
15,39
2308,50
6
78
29,32
2286,96
9
213
10,53
2242,89
2
30
51,74
1552,20
TAVANIC 500 MG 7 FILM TABLETJ01MA12
LEVOFLOKSASİN 500 MG TABLET
78
546
16,55
1290,90
ZIDIM 1 GR 1 FLAKON
J01DD02
SEFTAZİDİM 1 G FLAKON
7
114
7,66
873,24
ZINNAT 750 MG 1 FLAKON
J01DC02
SEFUROKSİM SODYUM 750 MG FLAKON
10
100
8,29
829,00
SEFBAKTAM 1 GR ENJEKTABL FLAKON
J01DD62
SEFAPERAZON SODYUM 1G SULBAKTAM SODYUM 1 G FLAKON
5
80
10,10
808,00
AVELOX 400 MG 250 ML SOLUSYON
J01MA14
MOKSİFLOKSASİN 400 MG 250 ML FLAKON
4
20
39,97
799,40
INVANZ IV/IM 1 GR 1 FLAKON
J01DH03
ERTAPENEM 1 G FLAKON
3
14
56,18
786,52
TARGOCID 400 MG 1 FLAKON
J01XA02
TEİKOPLANİN 400 MG FLAKON
3
16
44,95
719,20
KLINDAN 600 MG 1 AMPUL
J01FA09
KLİNDAMİSİN FOSFAT 600 MG FLAKON
9
121
5,13
620,73
TAMIFLU 75 MG 10 KAPSUL
J05AH02
OSELTAMİVİR 75 MG KAPSÜL
31
310
18,63
577,53
LİNEZOLİT 600 MG TABLET
1
10
530,19
530,19
9
111
4,51
500,61
VALASİKLOVİR 1000 MG TABLET
6
126
52,34
314,04
VIREAD 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET
J05AF07
TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARAT 245 MG TABLET
1
30
297,54
297,54
ZOLAX 100 MG 7 KAPSUL
J02AC01
FKUKONAZOL 100 MG KAPSÜL
18
126
15,46
278,28
CEMPES 300 MG 10 KAPSUL
J01DD15
SEFDİNİR 300 MG KAPSÜL
13
210
20,86
271,18
ASİKLOVİR 400 MG 100 ML SÜSPANSİYON
RİBAVİRİN 200 MG KAPSÜL
16
16
16,05
256,80
1
1
222,78
222,78
ZYVOXID 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET
J01XX08
B-LAKTAM 1 GR IM/IV ENJEKTABL
J01CG01
TOZ ICEREN FLAKON
SULBAKTAM SODYUM 1000 MG FLAKON
VALTREX 1000 MG 21 TABLET
J05AB11
ZOVIRAX FORTE 400 MG 100 ML SUSPANSIYON
J05AB01
REBETOL 200 MG 84 KAPSUL

J05AB04
En çok reçete edilen ATC J grubu ilaçlar antiinfektifler..
Teşekkürler..