Yan Etkileri

Download Report

Transcript Yan Etkileri

PARAZİTER
HASTALIKLARIN
TEDAVİSİ
Prof. Dr. A. Yüksel Gürüz
BENİ HATIRLADINIZ MI?
*Metronidazol
Giardia intestinalis
**Albendazol
• 25 mg/kg
• Erişkin: 3 x 500 mg.
• 6-12 yaş 1/2 doz
• 3 x 250 mg.
• 2-5 yaş 1/4 doz
• 3 X 125 mg.
Andazol tab.200 mg
Andol tab.200 mg
• 2 x 1 tablet / 5 gün
Metrajil tab. 250 mg.,
Flagyl tab. 500 mg.,
Flagyl susp. 125 mg.,
Nidazol tab. 250-500 mg.
Nidazol susp. 50-200 mg
5 gün
*Yan Etkileri: Bulantı, kusma, ağızda metalik tat, Kİ supresyonu, KCFT
yanlış negatiflik, idrar renginde koyuluk
*Doz Aşımı: Bulantı, kusma oluabilir. Mide yıkanması önerilir,
zehirlenmede kullanılacak bir antidot bilinmemektedir.
**Yan Etkileri: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, iştah kaybı,
konstipasyon, baş ağrısı, baş dönmesi, SGPT-SGPT yüksekliği, lökopeni,
deri döküntüsü, geçici allopesi yapabilir.
**İlaç Etkileşimi: Deksametazon veya prazikuantel ile birlikte kullanılırsa
albendazol sulfoksit plazma konsantrasyonu %50’ye kadar artar.
BİZLER UNUTULDUK MU?
Chilomastix mesnili
Kist
Trofozoit
Enteremonas hominis
kist
Trichomonas hominis
Trofozoit
Trichomonas tenax
Trofozoit
Chilomastix mesnili
Trichomonas hominis
Trichomonas tenax
Enteromonas hominis*
Embedomonas intestinalis*
Entamoeba gingivalis
Metronidazol
• Erişkin 2 x 500 mg. veya 3 x 500 mg.
• 6 -12 yaş 1/2 doz
2 x 250 mg.
• 2 - 5 yaş 1/4 doz
2 x 125 mg.
5 gün
*Metronidazol öncesi müshil kullanılır.
Entamoeba histolytica
Entamoeba coli
Entamoeba hartmanni
Entamoeba polecki
Endolimax nana
Iodamoeba bütschilii
Dientamoeba fragilis
Metronidazol
• 40 mg/kg / 10 gün
Entamoeba histolytica
Entamoeba coli
Entamoeba hartmanni
Entamoeba polecki
Endolimax nana
Iodamoeba bütschilii
Dientamoeba fragilis
Tetrasiklin
• 3 X 500 mg / 10 gün
TETRA 250 MG 16 KAPSÜL TETRA 500 MG 16 KAPSÜL
TETRALET 500 MG 16 KAPSÜL
TETRAMIN 250 MG 20 KAPSÜL
Yan Etkiler: GIS rahatsızlıkları, fotosensitivite, dermatit,
eksfoliatif dermatit, özafagit, hepatotoksisite
İlaç Etkileşimi: Warfarinin etkisini uzatır
Anne sütüne geçer
Entamoeba histolytica
Entamoeba coli
Entamoeba hartmanni
Entamoeba polecki
Endolimax nana
Iodamoeba bütschilii
Dientamoeba fragilis
Ornidazol
Biteral tablet 250 mg
• 2 gr / gün / 3-5 gün, 1 haftaya kadar uzatılabilir
Yan Etkileri: Bulantı, kusma, ağızda metalik tat, kemikiliği
supresyonu, SGOT-SGPT ölçüm testlerinde yanlış negatiflik,
koyu renk idrar yapma.
Entamoeba histolytica
Entamoeba coli
Entamoeba hartmanni
Entamoeba polecki
Endolimax nana
Iodamoeba bütschilii
Dientamoeba fragilis
Seknidazol
Flagentyl tablet 500 mg
• 2 gr / gün / tek doz, 10 güne kadar uzatılabilir
• 1 X 4 tablet
Yan Etkileri: Bulantı, kusma, ağızda metalik tat,
Kİ supresyonu, SGOT ölçüm testlerinde yanlış
negatiflik, koyu renk idrar yapma.
5-Nitroimidazol Türevleri (M/O/5-Nİ)
• PO alındığında ince bağırsaktan tamamen absorbe olur.
• Kalın bağırsak mukozasında yüksek konsantrasyonda
toplanıp, oradan bağırsak lümenine salgılanır.
• Plazma proteinlerine düşük oranda bağlanırlar.
• Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar.
• SSS ve BOS’a, abse içine, safra, kemik, orta kulak, süt ve
plasentaya geçer.
• KC’de asidik hidroksilli metabolitlere dönüşerek çoğunluğu
metabolize edilir.
• Safradaki konsantrasyon çok yüksektir, safra yolu ile de atılır.
%6-15 dışkı ile atılır.
• Metabolitleri(glukronat halinde), az miktarda değişmemiş
olarak (%15) idrarla atılır.
• KC yetmezliğinde kan konsantrasyonu yükselir.
Karaciğer amip absesi*
• Metronidazol
• Tetrasiklin
3 x 750 mg veya 40 mg/kg/ gün
3 x 500 mg/gün
10 gün
• Klorokin**
3 x 1 tablet / gün
Chloroquine tab. ***
250 mg (150 mg baz)
* Karaciğer amip apsesi drene edildikten sonra tedavi edilir.
** Yan Etkileri: Bazen: kaşıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı,
kıllarda depigmentasyon, eksfoliyatif dermatit, geri dönüşümlü
korneal opasite Nadiren: kalıcı retina hasarı, tırnaklarda renk
değişikliği, kan tablosunda bozulma
** Doz Aşımı : Ölümle sonuçlanan olgular vardır.
*** Chloroquine tabletler Sıtma Savaş’tan temin edilebilmektedir.
Klorokin ilaç etkileşimi
•
•
•
•
Antiasitler ve kaolin:Klorokin emilimini azaltır
Ampisilin: Klorokin, ilacın etkinliğini azaltır
Simetidin: Klorokinin serum düzeyini arttırır
Siklosporin: Klorokin, ilacın serum düzeyini arttırır
• Anne sütüne geçer
Blastocystis hominis
• Metronidazol
• TMP-SMX*
•
•
•
•
2 - 3 x 500 mg.
2 x 1 forte tab
BACTRIM 100 ML ŞURUP
BACTRIM 200/40 MG SÜSPANSİYON 100 ML
BACTRIM 30 TABLET –
BACTRIM 400MG/80MG 5 ML 1 AMPUL
BACTRIM 400MG/80MG IV ENJ. ÇÖZ.İÇEREN AMPÜL
BACTRIM FORT 20 TABLET.
BAKTON 100 ML SÜSPANSİYON
BAKTON 30 TABLET.
BAKTON FORTE 20 TABLET
CO-TRIPIRIM 5 ML 1 AMPUL
COTRIVER 30 TABLET.
COTRIVER 100 ML SUSPANSIYON
COTRIVER FORT 20 TABLET
KEMOPRIM 100 ML SÜSPANSİYON
KEMOPRIM 30 TABLET
KEMOPRIM FORT 20 TABLET METOPRIM 30 TABLET.
METOPRIM 5 ML 200 MG 100 ML SÜSPANSİYON.
METOPRIM FORT 20.
MIKROSID 100 ML SUSPANSIYON.
MIKROSID 30 TABLET.
MIKROSID FORT 20 TABLET
SEPTRIN 30 TABLET.
SEPTRIN FORT 20 TABLET
SEPTRIN IV 5 ML 10 AMPUL.
SEPTRIN PED. 100 ML ŞURUP
SULFAPRIM 480 MG 15 TABLET.
SULFAPRIM FORT 960 MG 10 TABLET.
TRIFEN 100 ML SÜS..
TRIFEN FORT 800/160 20 TABLET
TRIMOKS 30 TABLET –
TRIMOKS FORT 20 TABLET
TRIMOKS PED. 100 ML SUSPANSİYON
10 gün
• Yan Etki: Hiperkalemi, GIS şikayetler, hafif
derecede stomatit, toksidermi
•
•
•
•
TMP-SMX
• İki folat antagonisti antibiyotiğin kombinasyonu.
• Yetişkin 2 x 2 tablet veya 2 x 1 forte tablet.
• Çocuk 8 mg / kg / gün trimetoprim 40mg / kg /gün sulfametoksazol. 2
eşit doza bölerek (süspansiyonların 5 ml de 40mg trimetoprim 200mg
sulfametoksazol bulunur).
• Anne sütüne geçer.
• Kontrendikasyon; bileşenlerden birine allerji, folat yetersizliğine
bağlı megaloblastik anemi, son dönem gebelik ve süt verenlerde
(kern ikterus), iki aydan Küçük bebeklerde kullanılmaz.
• Etkileşim; diüretikler, ACE inhibitörleri, warfarin, fenitoin, metotreksat.
• Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, glossit, stomatit, bulantı-kusma,
karın ağrısı,hepatit, hepatik nekroz, diyare, psödomembranöz kolit,
pankreatit, agranülositoz, anemi, trombositopeni, lökopeni, purpura,
hipoprotrombinemi, methemoglobinemi, baş ağrısı, periferal nörit,
mental depresyon, konvülsiyon, ataksi, apati, tinnitus, oligüri veya
anüriyle seyreden toksik nefroz, periarteritis nodosa...
Cryptosporidium parvum
• Semptomatik tedavi, rehidratasyon önemli.
Azitromisin
Zitromax 500 mg tab
1 x 1 tablet (3-10 gün, kliniğe gore)
Isospora belli
• TMP-SMX
2 X 1 forte tablet / 10 gün
Cryptosporidium ookist
Cyclospora cayetenensis
• Metranidazol
40mg / kg / 10 gün
Sporule olmamış ookistler
Ziehl-Neelsen
(sıcak metod)
Enterobius vermicularis
• Pyrantel pamoat (10 mg/kg)
Kontil suspansiyon 250 mg
Kontil tablet
250 mg.
0,5 - 2
3-5
6 - 12
+12
yaş 1/2 ölçek / tab.
yaş 1 ölçek / tab.
yaş 2 ölçek / tab.
yaş 3 ölçek / tab
Aç karnına sabah tek doz
1 hafta sonra tekrar
Yan Etkileri: Bulantı, kusma, diare, karın ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı,
uyuşukluk, nadiren uykusuzluk, cilt döküntüsü, ateş, SGOT yüksekliği.
Oral alındığında GIS’den az absorbe edilir. Verilen dozun yarıdan
fazlası feçesle %7’si değişmemiş ilaç ve metabolitleri halinde
idrarla atılır. Helmentlerin çizgili kaslarında nikotinik ve
antikolinerjik etki ile nöromusküler iletimi bozarak spastik felç
yapar. Genç ve erişkin nematodlara etkilidir.
Enterobius vermicularis
• Pirivinyum pamoat***
Pirok susp. 75 mg.
Pirimon
5mg / kg / sabah aç karnına tek doz / bir hafta sonra tekrar
Canlılığını anaerob metabolizma ile sürdüren helmentlerde glukoz
alınımını inhibe eder. Suda çözünmeyen bir pirivinyum tuzu olduğundan
GIS’te absorbe edilmez.
***Pirivinyum pamoat içeriğindeki kırmızı boya maddesi
nedeniyle iç çamaşırı kırmızıya boyar.
Enterobius vermicularis
• Mebendazol
Versid kapsül 100 mg.
Vermazol tab. 100 mg.
Vermox tab. 100 mg
2 x 1 tablet / 3 gün
• Albendazol
2 x 1 tablet / tek doz
ÖNEMLİ: Enterobiasis tedavisi ailecek veya hane halkı bazlı
uygulanır, iç çamaşırları, yatak çarşafları tedavi günü
değiştirilir, tırnak temizliği, tuvalet sonrası su-sabunla ellerin
yıkanması önemlidir. Okul, kreş, yurt, cezaevleri gibi yoğun
yaşanan yerlerde idareye bilgi verilmeli
Trichuris trichiura
• Mebendazol
2 x 100mg
3 gün
• Albendazol
2 x 1 tablet
Taenia saginata
• Niclosamid**
Yomesan tab 500 mg
* Erişkin
2 x 2 tablet
Sabah aç 1 gr, 1 saat sonra 1 gr, 3 saat
sonra müsil,3 saat sonra yemek
* 6 - 12 yaş 1/2 doz
2 x 1 tablet
* 2 - 5 yaş 1/4 doz
2 x ½ tablet
• Albendazol
Tek uygulama
2 x 1 tablet / 3 gün
**Yan Etkileri: Bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah azalması, diyare,
baş ağrısı, nadiren ağızda kötü tat, terleme, taşikardi, SGOT yüksekliği
Hymenolepis nana
• Niclosamid
Erişkin İlk gün
2 x 1gr
(2 x 2 tablet)
Sonraki günler 2 x 500mg (2 x 1 tablet)
6-12 yaş 1/2 doz
İlk gün
2 x 1 tablet
15 gün
Sonraki günler 2 x 1/2 tablet
2-5 yaş 1/4 doz
İlk gün
2 x 1/2 tablet
Sonraki günler 2 x 1/4 tablet
Karaciğer Kist Hidatiği
• Albendazol 60 kg üzerinde günde 2 defa 400mg, 60 gr
altında 15 mg / kg doz ikiye bölünerek verilir
* 28 gün ilaç-14 gün ara, 3 kür uygulanır.
Albendazol
•
•
•
•
•
•
•
ANDAZOL 200 MG 2 FILM TABLET
ANDAZOL 200 MG 40 FILM TABLET
ANDAZOL 200 MG 6 FILM TABLET
ANDAZOL 400 MG 1 FILM TABLET
ANDAZOL 400 MG 3 FILM TABLET
ANDAZOL 400 MG 60 FILM TABLET
ANDAZOL %2 20 ML SUSPANSIYON
ANDAZOL %2 60 ML SUSPANSIYON
Albendazol, benzimidazol sınıfından geniş spektrumlu bir antihelmintiktir.
Norosistiserkozda 8-30 gün.
Diğer parazitlerde (2 yaş altında aşağıdaki dozların yarısı) ; Ascariasis,
enterobiasis (oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı, Necator, Ancylostoma,
trichuriasis, trichostrongyliasisde tek doz 400mg. 3 hafta sonra tekrar.
Taeniasis (T.saginata, T.solium, H.nana) ve strongyloidiasis de 3 gün tek
doz 400mg. 3 hafta sonra tekrar.
Capillariasis 2x200mg 10 gün, trichinosis 2x400mg 15 gün, chlonorchiasis
400mg 7 gün, giardiasis 400mg 3 gün.
Etkileşim; deksametazon, prazikuvantel, simetidin, teofilin, metimazol.
Yan etkiler; KCFT bozulma, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı, vertigo,
kafa içi basınç artışı, meningismus, alopesi, ateş, lökopeni, granulositopeni,
pansitopeni, agranulositoz ve trombositopeni, deri döküntüsü, ürtiker, alerjik
reaksiyonlar, akut böbrek yetmezliği.
Fasciola hepatica
• Albendazol
2 x 2 tablet / 3 hafta
• Triklabendazol*
10-15 mg / kg / tek doz
Aegaten tab. 250 mg
*Yan Etki: Abdominal kramp, ishal, safra koliği, geçici baş ağrısı
• Anne sütüne geçer.
Trichomonas vaginalis*
• Metronidazol 3 x 250 mg / 7 gün
* EŞLER BİRLİKTE TEDAVİ OLMALI,
• Eşlere anlatılırken hastalığın CYBH olduğu unutulmamalı, alternatif
bulaş yolları üzerinde bilgi verilerek güven korunmalı,
• CYBH olduğu için eşlerin diğer CYBH konusunda da tetkikleri yapılmalı
Toxoplasma gondii
• KLASİK TEDAVİ
İS sağlam, semptomatik hastalar (inatçı LAP)
Primetamin* 25-50 mg /gün / 2-4 hafta
Daraprim 25 mg tablet
Sulfadiazin
4 X 1- 1,5 gr /gün / 2-4 hafta
Microsulfon 500 mg tablet
Sulfadiazin yerine Klindamisin 4 x 600 mg / 2-4 hafta
+ Folinik Asit (kalsiyum lökoverin) 5-10 mg gün/ tedavi boyunca
•
•
Megaloblastik anemi hastalarında kullanılmaz
Pyrimethamine bir folik asit antagonistidir. En önemli yan etkisi kemik iliği
süpresyonudur. Hastalar ilacı aldıkları sürede haftada iki kez lökopeni ve
trombositopeni yönünden kontrol edilmelidir. Daha az rastlanan yan etkileri
mide ve karın ağrısı, baş ağrısı ve ağızda kötü bir tat hissidir
Sulfadiazin (Microsulfon oral) Anne sütüne geçer
• Diğer sulfadiazin içerem ilaçlar;
• Adiazin; Adiazine; Coco-Diazine; Cocodiazine; Codiazine;
Cremodiazine; Cremotres; Debenal; Deltazina; Diazin;
Diazolone; Diazovit; Diazyl; Eskadiazine; Honey Diazine;
Lantrisul; Lipo-Diazine; Lipo-Levazine; Liquadiazine;
Metha-Meridiazine; Microsulfon; Neazine; Neotrizine;
Palatrize; Pecta-Diazine; Piridisir; Pirimal; Pyrimal;
Quadetts; Quadramoid; Sanodiazine; Spofadrizine;
Sterazine; Sulfacombin; Sulfaloid; Sulfatryl; Sulfazine;
Sulfolex; Sulfonamides Duplex; Sulfonsol; Sulfose;
Terfonyl; Theradiazine; Tri-Sulfameth; Trifonamide; Triple
Sulfa; Triple Sulfas; Triple Sulfoid; Trisem; Truozine; SulfaTriple;
Toksoplazmik Hepatit
• İlk 10 gün Spiramycin 2 gr/gün + Sülfadiazin 4gr/gün
• İkinci 10 gün Spiramycin 2 gr/gün + Pirimetamin 50mg/gün
Toksoplazmik Dermatit
• Spiramisin 2-3 gr/gün veya
• Klindamisin 2 gr/gün veya
• TMP-SMX 2 x 1 forte tablet
• Protein sentezi inhibitörü linkozamid grubu
antibiyotik.
Klindamisin • Yetişkin 600-1200mg/gün 2-4 eşit dozda IM/
IV enfüzyon.
CLEOCIN FOSFAT 300 MG 1 AMPUL
• Çocuk 20-40mg/kg/gün 3-4 eşit dozda
CLEOCIN FOSFAT 600 MG 1 AMPUL.
CLIN 150 MG 16 KAPSÜL.
CLIN 300 MG 1 AMPUL .
• Yenidoğan 15-20mg/kg/gün 3-4 eşit dozda.
CLIN 600 MG 1 AMPUL
KLINDAN 300 MG 1 AMPUL.
• Anne sütüne geçer.
KLINDAN 600 MG 1 AMPUL
KLINDAN 150 MG 16 KAPSÜL
• Etkileşim; diğer nöromuskuler blok yapıcı
KLINDAVER 300 MG 1 AMPUL
KLINDAVER 600 MG 1 AMPUL
ajanlarla dikkat. Eritromisin ile in vitro
KLINOKSIN 150 MG 16 KAPSÜL
KLINOKSIN 300 MG 1 AMPUL
antagonizm.
KLINOKSIN 600 MG 1 AMPUL
KLITOPSIN 150 MG 16 KAPSÜL
• Yan etkiler; glossit, stomatit, bulantı, kusma,
KLITOPSIN 300 MG 1 AMPUL
KLITOPSIN 600 MG 1 AMPUL
MENEKLIN 300 MG 1 AMPUL
ishal, kolit, psödomembranöz kolit, prüritis
MENEKLIN 600 MG 1 AMPU
ani, nötropeni, granülositopeni, pansitopeni,
trombositopeni, aplastik anemi, allerjik
reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), ALT AST
yükselmesi, karaciğer disfonksiyonu,
azotemi, oligüri, proteinüri, IV kullanımda
aritmi ve arrest, tinnitus, vertigo
Spiramisin
•
•
•
•
•
•
•
•
Rovamycin 500 veya Rovamycine 250mg
BOS’a geçişi yeersiz bu nedenle TE’de endikasyonu yok
Cryptosporidiosiste kullanılabilir.
%80 Dışkı, %20 idrarla atılır
Makrolidlere allerjisi olanlarda aşırı duyarlılık görülebilir
Süte geçer
Safra tıkanıklığı ve KCFT bozuk olanlarda dikkat
Yan etki: (Sık) GIS şikayetler, aşırı duyarlılık
reaksiyonları, (Nadir) trombositopeni, QT uzaması,
kolestatik hepatit, özafagus ülseri, akut kolit, gibi
şikayetler literatürde tek tük bildirilmiştir
İS Baskılanmış Hastalarda Akut
Toxoplasmosis Tedavisi
Primetamin* 25-100 mg / gün / 4 hafta
Sulfadiazin 4 X 1- 1,5 gr / gün / 4 hafta
+ Folinik Asit (kalsiyum lökoverin) 10 -20 mg gün/ tedavi
boyunca
• Sulfo intoleransı varsa
• Klindamisin 450 -600 mg x 4 / gün /PO / 4 hafta veya
• 600 – 1200 mg x 4 / gün/ IV / 4 hafta
• Atovakuon 750mg / gün / PO / +4 hafta
Fansidar (25 mg Pirimetamin + 500mg sülfodoksin)
İlk gün 2 x 1 tablet sonra 4 hafta günde 1 tablet
TMP-SMX forte tablet 2 X 1 tablet / gün / 6 hafta
İS Baskılanmış Hastalarda Toxoplasmosis
Profilaksisi
• TMP-SMX normal veya forte tablet her gün 1 tablet veya
• TMP-SMX forte tablet, gün aşırı 1 tablet
• TMP 150mg/m2, SMX 750mg/m2/ 2 eşit dozda
• Pirimetamin 25 mg / gün / haftada 2 kez +
• Sülfadiazin 75mg/kg / gün / haftada 2 kez +
• Folinik asit 10 mg / gün / her gün
•
•
•
•
•
Spiramisin 3gr / her gün
Atovakuon 750 mg / gün/ her gün
Dapson 50 mg/ günde 2 kez / her gün
Dapson 100mg/günde tek doz/ her gün
veya 2 mg/kg (max 100mg)/ po
Gebelikte Toxoplasmosis Tedavisi
• İlk 21 Hafta aç karnına 3 x 1 gr fetus etkilenmediyse akut
maternal toxoplasmosis tanısı konulmasıyla başlanır,
gebelik bitene kadar devam edilir.
• Fetus etkilendiyse ilk 21 hafta fetal etkilenme + ise
P+S+F aylık dönüşümleri yapılabilir
• + 18 Hafta ve fetal tutulum + ise
• Pirimetamin
100mg / gün / 2 eşit dozda / 2 gün / sonra 50mg/gün
• Sülfadiazin
75mg/kg/gün/2 gün (max 4gr/gün) / sonra 100mg/kg/gün/2
dozda
• Folinik asit 10-20mg/ gün
Yeni Doğanda Toxoplasmosis Tedavisi
• Pirimetamin
2mg/kg / gün / 2 eşit dozda / 2 gün / sonra 1mg/kg/ gün
• Sülfadiazin
100mg/kg/gün/2 gün / 2 eşit dozda
• Folinik asit
10mg/ gün / haftada 3 kez
• (A) Spiramisin 50mg/kg/gün
• (B) Pirimetamin 0,5-1mg/kg/gün/ haftada 2 gün
• Sülfadiazin 50-100mg/kg/gün/2 gün / 2 eşit dozda
• Folinik asit 5mg/ gün / gün aşırı
• A 4 hafta + B 3 hafta +...............
Oküler Toxoplasmosis Tedavisi
• Pirimetamin
100mg / gün / 2 eşit dozda/1 gün/ sonra 50mg/gün
• Sülfadiazin
4-6 hafta
2-4 gr yükleme dozu/ 4 x 1 gr/gün
• Folinik asit 10-20mg/ gün
• Klindamisin 300mg X 4 / gün en az 3 hafta
• Maküla, optik sinir tutuluşu varsa
• Kortikosteroid 1mg/kg/gün enflamasyon yatışana kadar
• TMP-SMX forte tablet 2 X 1 tablet / gün / 4-6 hafta
Sıtma Tedavisi (Komplikasyon yok)
• P.falciparum ve P.malaria
• Klorokin 1. gün 600mg baz, 6 saat sonra 300mg baz,
12 saat sonra 300mg baz, 2 ve 3. gün 600mg baz
• Çocukta ilk 2 gün 10mg/kg baz, 3. gün 5 mg/kg baz
• P.vivax ve P.ovale
• Klorokin 1. gün 600mg baz, 6 saat sonra 300mg baz,
12 saat sonra 300mg baz, 2 ve 3. gün 600mg baz
•
+
• Primakin 14mg baz/gün / 14 gün
• Çocuk: 0,3mg baz /kg/gün/ 14 gün
Klorokin Direnci varsa
• P.falciparum
• Amodiakin 25mg baz/kg/gün/ 3 eşit dozda
• Fansidar 25mg/kg sülfadoksin +
1,25mg/pirimetamin/gün/tek doz ( yaklaşık 3 tablet)
• Kinin 8mg/kg baz/gün x 3/ 7 gün
• Meflokin 750 – 1500 mg/gün/ 3 gün
• Fansidar + Artesunat 4mg/kg/gün/ 3 gün
• Meflokin ilk 2 gün 15mg/kg baz, 3. gün 10mg/kg
Kinin 650 mg tuz x 3 / gün/ 7 gün
• Meflokin + Artesunat
+
Türkiye’de Sıtma Tedavisi
• Klorokin ilk 3 gün
• İlk doz 600mg baz + 6. saat 300mg baz + 2 ve 3. gün
300mg baz
• Çocuk İlk doz 10mg/kg baz + 6. saat 5mg/kg baz + 2.
ve 3. günlerde 5mg/kg baz
• Primakin ilk 14 gün
• 15mg baz ( çocuk 0,3 mg/kg baz)
• Kandaki sporozoitlere etkili ilaç yoktur
Sıtma Profilaksisi (günlük ilaçlar 1 gün öncesinden, haftalık ilaçlar 1
hafta öncesinden + dönüşten sonra 4 hafta daha alınır)
• Klorokinine duyarlı sıtma bölgesi
• 300mg maz haftada 1 veya 100mg baz / gün / 6 gün / 1
gün tedaviye ara verilir
• Çocuk: 10mg/kg baz haftada 1 veya toplam 20mg/kg
haftalık doz 6 güne eşit bölünmüş şekilde
• Klorokine dirençli Sıtma Bölgesi
• Klorokin + Proguanil
• +50kg(Klorokin 100mg baz+ Proguanil 200mg tablet)/gün
• -50kg ve gebelerde kullanılmaz.
• Tip 4 Ülkeler Meflokin 250mg tablet/ haftada 1 (5mg/kg)
Doksisilin 100mg tablet/ günde 1 (1,5mg tuz/kg/gün)
• Atovakuon+Proguanil +40kg= 1 tablet/gün
Leishmaniasis Tedavisi
• Sodyum stiboglukonat ( %10 pentavalan antimon)
• Pentostam (100mg Sb/ml) (bir kutu 100ml flakon)
• Meglümin Antimonat (%8,5 pentavalan antimon)
• Glucantime ( 5ml ampul)(425mg Sb/ ampul)
• VL
• 20mg Sb/kg/gün / IV – IM / doz 50 ml %5 dekstrozda
sulandırılır 10-15 dakikada verilir / 28-30 gün
• KL
• 10-20mg Sb/kg/gün / IV – IM / doz 50 ml %5
dekstrozda sulandırılır 10-15 dakikada verilir / 20 gün
veya
• 1-3ml (100-300mg) lokal enjeksiyon / haftada 1-2/ 4
hafta. Şikayetlerin devam etmesi durumunda 10 günlük
aralarla 2. veya 3. kürler uygulanabilir.
Kutanöz Leishmaniyasis
• İntra lezyoner Glucantime uygulanıyor 10 doz haftada 3
kez, Sağlık Bakanlığı Dermatologlarca uygulanıyor.