Prezentace aplikace PowerPoint

download report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Využití simulačních
modelů v praxi II.
11. přednáška
Simulace v praxi
• Firmy samostatně nebo přes poradenské firmy
• Poradenské firmy
• Logio (http://www.logio.cz) – Witness, SIMUL8, Simio
• Humusoft (http://www.humusoft.cz/onas/) – Matlab,
Simulink, Comsol
• Dynamic Future (http://www.dynamicfuture.cz/) Witness
• AF-City Plan (http://www.afcityplan.cz/mikrosimulace.html) – PTV VISSIM
Konkrétní příklady
1. Simulace vytížení skladových expedičních lamp
(firma Logio – program SIMUL8)
Konkrétní příklady
2. Ukázkový model
jednoduchého
výrobního
systému s
vizualizací
průběhu zásob a
čekacích dob v
mezioperačních
skladech
(Logio – SIMUL8)
Konkrétní příklady
3. Ověření propustnosti a vytížení vstupních a
výstupních ramp ve skladu
(firma Logio – program SIMUL8)
Konkrétní příklady
4. Simulace logistiky ve výrobní hale Continental (LOGIO –
SIMUL8)
http://www.logio.cz/simulace-logistiky-v-nove-vyrobni-halecontinental/
Konkrétní příklady
5. Simulační studie převozu vozů od voskovací linky
do expedice
(Tech.univerzita v Liberci, program Witness)
Konkrétní příklady
6. Ověření propustnosti výroby provozu lisovny
(firma Dynamic Future – program Witness)
Konkrétní příklady
7. Simulační model pomohl s vyproštěním ponorky
Kursk
(program Simulink a Matlab)
Simulace ve výrobě
• Běžná v „automotive“
• Škoda Auto
• Magna Liberec (plastové součástky do automobilů)
• Metoda 3P (reálné hraní si s modelem)
• http://www.magnabohemia.cz/vyvoj
• Kostal Zdice (díly do automobilů)
• http://www.kostal.cz/html/showdoc.dodocid=253.html
Simulace ve Škoda Auto
• 2002 pouze 1 model (malá část výroby Škoda Fabia)
• 2007 aplikováno, poté standardizace prvků, centrální aplikace pro analýzu
dat, zefektivnění průběhu simulací
• 2008 přechod na simul.software Plant Simulation, standardizace (v rámci
VW a sdružení automobilových výrobců (VDA) – jednotná metodika tvorby
simulačních modelů, prvky pro jednotlivé provozy
• 2012 aplikování 3D animace v Plant Simulation, standardizace v oblasti
logistiky
• 2013 týmová spolupráce na tvorbě modelů, týmové weby
(z přednášky Ing. J.Štočka, Ph.D. na konferenci Výrobní systémy dnes a zítra,
Liberec 2013)
Názory na simulace a konkrétní aplikace simulačních modelů
Počítačová

Počítačovásimulace
simulacevýrobních
výrobníchprocesů
procesů
•
Dr. ing.
František
Manlig
Doc.
František
Manlig,
Ing. Radek Havlík
Katedra výrobních
výrobních systémů
systémů TU
TU vv Liberci,
Liberci, Fakulta
Fakulta strojní
strojní
Katedra
• http://www.humusoft.cz/pub/witness/manlig/manlig2.htm
 http://www.icmas.eu/Journal_archive_files/Vol6-Issue2-2011Využití
simulace jako inženýrského nástroje během životního
PDF/91-96_Havlik.pdf
cyklu výrobků a služeb
 Využití simulace jako inženýrského nástroje během životního
• Velmi
pěkná aprezentace
cyklu
výrobků
služeb firmy Humusoft
• http://www2.humusoft.cz/www/pub/witness/ppt/inovacia2002
 Velmi pěkná prezentace firmy Humusoft
/sld001.htm
 http://www2.humusoft.cz/www/pub/witness/ppt/inovacia2
Praktické
skúsenosti s využitím simulácie
002/sld001.htm
• http://www2.humusoft.cz/www/witsem02/index.htm
 Praktické skúsenosti s využitím simulácie
Dynamická
simulace v prostředí SIMUL8
 http://www2.humusoft.cz/www/witsem02/index.htm
a přednáška
Ing. SIMUL8
Tomáše Hladíka
 http://www.logio.cz
Dynamická simulace
v prostředí
http://www.logio.cz a http://www.simul8.cz
Závěr
• Simulace není jen o „hraní si“ z grafikou a
ikonami
• Simulace není „všelék“, je nutno jí propojit i s
jinými metodami a postupy
• V „západním“ světě patří mezi běžné postupy
při rozhodování – musíme jen doufat, že najde
větší uplatnění i u nás