PPT prezentace - Eventworld.cz

download report

Transcript PPT prezentace - Eventworld.cz

Praktické přínosy komplexního
projektu rozvoje řízení v Psychiatrické
léčebně Bohnice
Ing. Tomáš Svatoš, Mgr. Radovan Oreský – EMARK s.r.o.
MUDr. Martin Hollý – ředitel Psychiatrická léčebna Bohnice
ICT ve zdravotnictví 2010, 21. září 2010,
Malostranský palác, Praha
www.emark.cz
[email protected]
1
EMARK 2000 - 2010
> 100 spokojených klientů, mezinárodní manažérsko-poradenská a
softwarová implementační společnost, renomované postavení v
segmentu zdravotnictví
QPR Strategic Value Added Reseller, QlikTech partner - světový
lídr v oblasti procesního manažmentu, řízení výkonnosti a kontrolingu –
s tisíci klienty po celém světě
Spolupráce s různými partnery v ČR – systémy kvality, HACCP,
strategie, legislatíva
Spolupráce s akademickou sférou FBMI ČVUT, FMUK, s odbornými
sdruženími a komorami
Cena ITAPA 2006 za přínos v oblasti zvyšování efektivnosti veřejné
správy s projektem komplexního rozvoje systému řízení (PN Hronovce)
Držitel certifikátu
–
ISO 9001:2000 (řízení kvality)
–
ISO 27001 (informační bezpečnost)
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
2
Manažérské řešení s využitím
mezinárodně uznávaného software
řízení rizik | řízení projektů |
kontroling | benchmarking |
6sigma ...
Strategický
Management
QPR ScoreCard
business intelligence |
OLAP analýzy |
statistické a simulační
analýzy | manažérské
dashboardy ...
? kdo, co, kdy, jaké
informace vidí ... ?
Kontroling
QPR ScoreCard
QlikView
CostPerform
Distribuce
informací
QPR Portal
online | reporting | aktivní
řízení | komunikace ...
automatizace procesů –
výrazné zkrácení procesního
času a úspora zdrojů |
kvantitativní optimalizace
procesů ...
Podpora
výkonu
WorkFlow
Balanced Scorecard | EFQM |
strategické cíle | realizace
strategie a bežné exekutivy do
praxe
zainteresování širšího
managementu |
propojení na motivační
systém | komunikace a
aktivní řízení
strategického úsilí ...
Návrh procesů
QPR ProcessGuide
procesní mapy a standardy |
„pořádek“ v odpovědnostech
a dokumentaci | optimalizace
procesů | simulace a
benchmarking procesů |
soulad s SAK a ISO ...
Naši klienti řešení vlastní – spravují, upravují, mění si jich sami.
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
3
EMARK 2000 - 2010 Reference
ZDRAVOTNICTVÍ:
– Psychiatrická léčebna Bohnice
– Bílovecká nemocnice a.s.
– Nemocnice Hodonín
– Česká národní zdravotní pojišťovna
–
–
–
–
–
–
–
Fakultné nemocnice - FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Martinská fakultná nemocnica, NsP Žilina, FN Trenčín, FN Trnava,
FNsP Milosrdní bratia, Psychiatrické nemocnice - PN Hronovce, PN Kremnica, Rezortné nemocnice - ÚVN SNP Ružomberok, NsP
Ministerstva vnútra SR, Nemocnica pre obvinených a odsúdených Trenčín, Siete nemocníc - Forlife (NsP Komárno, NsP Šaľa),
Spoločné zdravotníctvo (NsP Humenné, NsP Svidník), Regionálne a mestské nemocnice - NsP Prievidza – Bojnice, Ľubovnianska
nemocnica, NsP Bardejov, NsP Považská Bystrica, NsP Topoľčany, NsP Skalica, NsP Žiar nad Hronom, NsP Zlaté Moravce, NsP
Veľký Krtíš, NsP Nová Baňa, NsP Banská Štiavnica, NsP Čadca, NsP Šahy, Nemocnica Modra, NsP Nové Mesto nad Váhom, RNsP
Sobrance, Pro Vitae Gelnica
Špecializované centrá - Sanatórium Koch Mediline, Vitalita Lehnice, ŠÚ DTaRCH Dolný Smokovec, Medipoint, Ferticent, Lab
Komplet, Martinské centrum imunológie, Lumoter, ADOS HARRIS, Ošetrovateľské centrum Humenné, Sanatórium Dr. Guhra
Tatranská Polianka, Gyn-Fiv, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, BB BIOCYT diagnostické centrum, Klinická
Biochémia, Sanatórium Helios Martin
Záchranné zdravotné služby - Rescue System Žilina, UCB Servis Banská Bystrica, RZP Bánovce nad Bebravou, Urgent Levice,
Zamed Komárno, Zdravotná doprava Trenčín
Polikliniky - Jesenius Samaria, Krankas, Poliklinika Senica, MediAmbul, HEDAK, Poliklinika pre obvinených a odsúdených Bratislava,
Poliklinika Turčianske Teplice
Kúpele - Slovthermae, SLK š. p. - Liečebný ústav Diamant
Ambulantní poskytovatelia - Liming, NZZ-Križanovič, gynekologické ambulancie Galanta, Dunajská Streda a ďalší
Lekárne - skupina lekární Dr. Max, Centrum Stupava, Pri nemocnici Žiar nad Hronom, Ave Mária Trenčín, Commorrapharm
Komárno, Uhex
STÁTNÍ SPRÁVA:
–
Ministerstvo zahraničných vecí, Trenčiansky, Žilinský a Košický samosprávny kraj, Mesto Hnúšťa, Obec Lisková...
PODNIKY:
–
EMARK s.r.o.
Mirakl, Proma Žilina, Tycho Healthcare (Covidien), Natur Pack, Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), Železnice Slovenskej
republiky, Východoslovenské energetické závody (VSE), ESSO Slovakia (člen Exxon Mobil), Embraco Slovakia, Komandor,
Kovex, EuDent, Chémia-Servis, Avana, Harmonny World Club
QPR Software Plc
4
Praktické řešení v oblasti procesního
řízení, optimalizace výkonnosti a
kontrolingu a jeho přínosy
Případová studie PL Bohnice
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
5
Vstupy Projektu
Důvody zavedení
Teorie klesajícího mezního užitku
– Specifická
historie PL Bohnice
Užitek/efektivita
–
–
–
–
Plány a stavba v Rakousku-Uhersku, v té době Cílový
progresivní
stav
Devastace v dobách komunismu
Pozornost na modernizaci základní ideologie péče/zanedbání kvality řízení
Dlouhodbá podfinancovanost vedla k operativní optimalizaci systému na
krátkodobou nákladovou efektivitu
– Kontext systému psychiatrické péče
– Systém v ČR se zátěží koncentrace péče do velkých ústavů/kritika
– Kontrast s požadavky 21. století
– Požadavek certifikace kvality
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
Energie
6
Vstupy projektu
Cíle projektu
– Definovat vizi a strategii
– Implementovat
procesní řízení
a systém kvality,
nástrojem
III.podpořit systém manažérským
IV.
III.
IV.
I.I.
II.II.
Standardy
Standardy
Standardy
Standardy
Standardy
Standardy
Standardy
Standardy
– Zavést
principy řízení diagnostické
výkonnosti
do systému manažmentu
péče
kontinuity v léčebně,
péče
kontinuity
řízeníkvality
kvality
diagnostické a kontrolingu
řízení
pacienty
zdravotnípéče
péče
oopacienty
bezpečíúdaje a snížit administrativní
péče
aabezpečí
péče
sjednotit
náročnost
reportingu zdravotní
- 07tak, aby byl v souladě
- 16 s SAK i ISO standardy
- 34
- 40
0101- 07
0808- 16
1717- 34
3535- 40
– Zavést systém
Očekávané
praktické
VI. přínosy
V.V.
VI.
–
Standardy
Standardy
Standardy
Standardy
Zabezpečit
povědomí
o
dodržovánípráv
právvšeobecné podmínek
podmínek
dodržování
pacientů
poskytovanépéče
péče
pacientů
poskytované
stavu
- 45
4141- 45
VII.
VII.
Standardy
Standardy
procesech a nastavit
managementu
managementu
- 51
4646- 51
VIII.
VIII.
Standardy
Standardy
standardy
podle
řízenílidských
lidskýchaktuálního
řízení
zdrojů
zdrojů
- 56
5252- 56
- 63
5757- 63
– Stabilizace finanční situace do budoucnosti
– Vyřešit neshody fungujícíIX.
na
/X.organizačních jednotek
IX. rozhraní procesů X.
Standardy
pro
sběr
StandardyprotiprotiStandardy
sběr
Standardy
– Nastavit
–pro
metrologie,
centrální
nákup, archivace,...
hodnocení spokojenosti
... chybějící procesy
...
...
zpracování
epidemických
aazpracování
epidemických
pacientů, kontroling a řízení
výkonnosti
informací
opatření
informací
opatření
64
69
- 74úroveň
64
69
7070- 74
– Posunout reporting pro primáře a hlavní sestry na vyšší
...
...
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
...
...
...
...
7
...
...
Manažérské shrnutí projektu
Investice do komunikace v začátku projektu se vyplatí.
Efektivitu přinese pouze angažovaný a loajální přístup středního managementu –
komunikujte!
Popis procesů přináší vyjasnění kompetencí, pokud popisujeme realitu.
OJ, Proj.Mng. Emark
Takové výrazné angažování manažmentu jsem ještě nezažil.
Významně to přispělo k přijetí a úspěchu zavedení řešení do
praxe.
Přínosy decentralizovaného manažmentu pro PL Bohnice
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
8
MH,
ředitel PLB
Implementované řešení
QPR ScoreCard
QPR ScoreCard a QlikView
Definování strategie a
strategických cílů podle metodiky
Balanced Scorecard.
Plné přenesení reportingu
klíčových ukazatelů do
intranetového portálu.
Přenos řízení strategie od ředitele
na střední úroveň manažmentu.
Vytvořený a automatizovaný
datový sklad pro integraci
údajů a informací.
QPR ProcessGuide
Zmapování všech procesů – Vývojové diagramy a „Swim lanes“. Definování
vlastníků procesů, procesních zdrojů a procesních toků. Podrobný popis aktivit.
Publikace procesní mapy „pro všechny“ v rámci intranetového portálu.
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
9
Strategie – Strategický kontroling
Řešení QPR ScoreCard / QPR Portál
– Na základě metodiky Balanced Scorecard byly na pracovních střetnutích rozpracovány
strategické cíle a způsob jejich měření – přenos myšlenek a „excel“ návrhů do robustního
nástroje a vizuálně přehledné formy
– Zodpovědnost za strategii je přesně rozdělená
– Na strategické cíle jsou navázané akční plány, aby bylo
přesněji určeno „co musíme udělat!“
– Systém strategického kontrolingu je rozpracovaný z úrovně
celé léčebny na jednotlivé oddělení – i primáři mají
přehledy o plnění svých strategických cílů
Získané přínosy
– Soulad se standardy a zároveň inovativní
rozpracování strategie
– Důraz na komunikaci a zaměření
na kvalitu péče
– Posun kultury s orientací na dlouhodobou
úspěšnost, a ne pouze na aktuální ekonomickou efektivitu
– Získání kvalitativně hodnotného přehledu
o plnění definované strategie
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
10
Procesy – Procesní řízení a QMS
Řešení QPR ProcessGuide / QPR Portál
– Identifikovaných a zmapovaných více než 80 procesů, procesní mapa je publikovaná „pro
všechny“ na intranet portálu
– Veškerá dokumentace je řízená a přiřazená k odpovídajícímu procesu / aktivitě
– Závěrečnou fází je identifikace optimalizačních opatření
Současné přínosy
– Formální jmenování vlastníků procesů a definování jejich zodpovědností
– Vyjasnění zodpovědností, především na rozhraních
procesů a mezi funkčními organizačními jednotkami
– Jasnější všeobecná představa a povědomí o procesech
– Výrazně vyšší dostupnost dokumentace
– Komplexní popisy pracovních náplní, urychlení
zaškolení nových zaměstnanců
– Nastavení procesů a optimalizace: hodnocení spokojenosti
pacientů, archivace a registrace, nákup (postupy a
zodpovědnosti – první finanční úspory),
metrologie (odstranění rizik)
– Definování procesních standardů jako základu pro interní audity
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
11
Kontroling – Řízení výkonnosti a OLAP
reporting
Řešení MS SQL Server / QlikView / QPR ScoreCard / QPR Portál
– Ekonomický a výkonnostní reporting pro střední manažment (přednostně pro primáře) byl z
„excel“ podoby kompletně přepracovaný do manažérského nástroje – intuitivní přehledy
– Sledování ukazatelů naplánovaných podle ekonomického modelu na základě obložnosti
– Personalizovaný přístup pro každého primáře, jednotný přehled umožňující podrobnější analýzu
výkonnosti a finanční situace oddělení
– Vytvoření nejdůležitějších reportů jako OLAP analýzy – flexibilní manažérské přehledy
– Integrace údajů z dostupných informačních systémů do datového skladu – Ekonomika,
Personalistika, NIS HIPPO, Sklady, Údržba/dílny, Telefóny
– Automatizovaný import údajů z datového skladu a jejich aktualizace v kontrolingu
Současné přínosy
– Vytvoření a obsazení funkce kontrolóra – komplexní zastřešení datového skladu,
manažérských nástrojů a ad hoc reportingu
– Automatizace procesu tvorby informací a reportů – úspora administrativní práce a
kancelářských potřeb
– Zkrácení času „do informace“ o výkonnosti z 1 měsíce na 2 dny!!
– Dynamizace kultury a ekonomického vnímání středního manažmentu
– Vytvoření potenciálu pro růst výnosů a úspor nákladů
– Vytvoření kalkulačního nástroje pro výpočet a plánování výnosů oddělení
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
12
Kontroling QPR ScoreCard
Vytvořený pro primáře!
Nastavený ekonomický model
samostatného oddělení!
Jak řídit výnosy? Které náklady sledovat.. . EFEKTIVITA
Jaké kategorie vykazuji? Kolik bylo překladů... VÝKON
Jaká je průměrná doba ošetřování? Propustky... KVALITA
Co není měřitelné (co se neměří), není říditelné!!!
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
13
Flexibilní OLAP reporting QlikView
Velmi rychlé a flexibilní
přehledy a analýzy!
Jak se vyvíjeli náklady na odpisy ZT?
Jaká je fluktuace personálu ve věku do 50 roků?
Které diagnózy nejčastěji vyšetřuji akutně?
Vyplatí se nám plnit personální normativy a vykazovat kategorie?
+ tvorba scénářů vývoje
Jak se změní naše hospodaření, když náklady na léky porostou o 5% a ceny od pojišťoven se sníží o 10%?
O kolik pacientů musíme přijmout více, aby jsme zachovali obložnost, jak chceme zkrátit průměrnou dobu ošetřování?
Na jakoukoliv manažérskou otázku je zajištěna co nejrychlejší odpověď!
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
14
Technické zabezpečení informací
Údaje
Automatizovaný přenos
VPN/Intranet PLB
IT Infrastruktura PLB
ERP
Webový portálový klient
NIS
Server a
Datový sklad
MS SQL Server
PAM
Ostatní IS a dokumenty
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
Vývojový klient
15
Informace
A!
Q?
Q?
EMARK s.r.o.
tel.: +420 226 257 207
e-mail: [email protected]
Husinecká 903/10, Praha 3, Žižkov, 130 00
www.emark.cz
EMARK s.r.o.
QPR Software Plc
16