LED OBRAZOVKY

Download Report

Transcript LED OBRAZOVKY

LED OBRAZOVKY
Sieť obrazoviek po území SR
LED obrazovka – Bratislava SNP
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
križovatka na námestí SNP (oproti OD TESCO- centrum BA)
12,5 m2 (5m x 2,5m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
40 000 – 60 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Bratislava INCHEBA
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
areál Incheby v Bratislave, smer Einsteinova, most SNP
48 m2 (8m x 6m)
15 hod. denne (od 07:00 do 22:00)
200 880 spotov / 31 dní
60 000 – 80 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Bratislava POLUS
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
Vajnorská 53 (oproti Polusu)
3 m2 (2m x 1,5m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
40 000 – 55 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Trnava
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
obchodné centrum MAX (centrum TT)
12 m2 (4m x 3m)
15 hod. denne (od 07:00 do 22:00)
167 400 spotov / 31 dní
15 000 – 20 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Trenčín
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
križovatka pri hoteli Tatra (centrum TN)
24 m2 (6m x 4m)
18 hod. denne (od 06:00 do 24:00)
200 880 spotov / 31 dní
20 000 – 25 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Žilina
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
autobusová stanica Žilina
24 m2 (6m x 4m)
18 hod. denne (od 06:00 do 24:00)
200 880 spotov / 31 dní
15 000 – 20 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Ružomberok
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
pešia zóna – OC Adria
12 m2 (4m x 3m)
18 hod. denne (od 06:00 do 24:00)
200 880 spotov / 31 dní
8 000 – 12 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Prešov
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
OC MAX Prešov
24 m2 (6m x 4m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
15 000 – 25 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Košice
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
obchodné centrum DARGOV (centrum KE)
24 m2 (8m x 3m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
20 000 – 30 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Michalovce
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
križovatka – Štefániková 76
12 m2 (4m x 3m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
20 000 – 25 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Snina
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
MsU Snina Budova SLSP (centrum SV)
12 m2 (4m x 3m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
5 000 – 10 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Humenné
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
ul. Gorkého (centrum Humenného)
12 m2 (4m x 3m)
16 hod. denne (od 06:00 do 24:00)
200 880 spotov / 31 dní
10 000 – 15 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Prievidza
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
OC Korzo
24 m2 (6m x 4m)
16 hod. denne (od 07:00 do 23:00)
200 880 spotov / 31 dní
25 000 – 30 000 potenc. spotrebiteľov denne
LED obrazovka – Bánovce nad Bebravou
Lokalizácia
Rozmer
Vysielací čas
Počet 10s. spotov
Denný „footfall
námestie Ľudovíta Štúra
12 m2 (4m x 3m)
18 hod. denne (od 06:00 do 24:00)
200 880 spotov / 31 dní
10 000 – 15 000 potenc. spotrebiteľov denne