عفونتهای دستگاه ژنیتال

Download Report

Transcript عفونتهای دستگاه ژنیتال

‫عفونتهای دستگاه ژنیتال‬
‫دکتر ریحانه مردانی‬
‫‪Case 1‬‬
‫‪ 0‬خانمی ‪ 25‬ساله تازه ازدواج کرده مراجعه کرده با‬
‫ترشحات کم سفید رنگ ‪ ،‬بدون بو و سوزش و خارش‬
‫که چند هفته ای است مشاهده شده ؟‬
‫توصیه شما ؟‬
‫ترشحات طبیعی واژن ؟‬
‫‪ 0‬افزایش ترشحات واژن در اواسط سیکل و موقع تخمک‬
‫گذاری وجود دارد که بدون بو به رنگ سفید یا زالل می‬
‫باشد و عالئم سوزش و خارش همراه ندارد ‪.‬‬
‫‪case 2‬‬
‫‪ 0‬خانمی ‪ 35‬ساله با روابط جنسی پارتنر بیش از‬
‫یک نفر و یا همسر دارای بیش از یک پارتنر‬
‫مراجعه کرده ترشحات بد بو‪ ،‬کفی بدون‬
‫سوزش و خارش و التهاب لبیاها بهمراه لکه‬
‫بینی‬
‫تشخیص شما چیست ؟‬
‫‪ 0‬خانمی ‪ 33‬ساله با ترشحات بد بو و خاکستری‬
‫رنگ مراجعه کرده است دارای فعالیت جنسی با‬
‫یک پارتنر است اولین باری است که این عالئم را‬
‫پیدا کرده و نگران است ‪.‬‬
‫تشخیص شما چیست ؟‬
‫آیا همسرش نیاز به درمان دارد ؟‬
‫واژینوز باکتریال‬
‫اغلب موارد واژینیت در خانمهای پره منوپوزال را تشکیل‬
‫می دهد ‪.‬‬
‫به علت تغییر در فلور واژن ایجاد می شود ‪ph :5‬‬
‫‪ /‬کاهش الکتو باسیل ها‬
‫‪ /‬افزایش گاردنال واژینالیس و مایکوپالسما هومونیس‬
‫‪/‬‬
Bacterial Vaginosis
‫تظاهرات بالینی‬
‫‪0‬در ‪ % 50‬موارد بودن عالمت است‬
‫‪ 0‬ترشحات همرا با بوی بد ماهی‬
‫‪ 0‬بدون خارش و التهاب است‬
‫معیارهای تشخیص‬
‫‪ 0‬ترشحات سفید مایل به خاکستری‬
‫‪ pH > 4.5 0‬واژن‬
‫عوارض‬
‫‪ 0‬افزایش ریسگ‬
‫‪ -1‬زایمان زودرس‬
‫‪ -2‬آندومتریت و تب پس از زایمان‬
‫‪ -3‬عفونت های پس از سقط‬
‫درمان‬
‫ممکنه خودبه خود درمان صورت گیرد‬
‫درمان داروی‬
‫‪ -1‬بیماران دارای عالمت‬
‫‪ -2‬بیماران بدون عالمتی (با سابقه هیسترکتومی قبلی‬
‫‪ ،‬باردار با سابقه زایمان زود رس ‪ ،‬دارای آی یو دی )‬
‫پارتنر نیازی به درمان ندارد‬
‫درمان‬
Metronidazole •
500mg PO BID x 7 days or metrogel 1 applicator full qd x 5d
‫ با‬Single dose therapy (2gm) rate
‫میزان عود باالتر‬
‫• ‪ Clindamycin‬کلیندامیسین‬
‫–واژینال کرم‬
‫–تاثیر مشابه مترونیدازول‬
‫–خوراکی هم استفاده میشود باتاثیر کمتر‬
‫عوارض ‪ :‬کولیت متعاقب شکل خوراکی‬
‫‪Case 4‬‬
‫*خانم ‪ 19‬ساله مجرد مراجعه کرده با ترشحات‬
‫پنیری که سابقه مسافرت ‪ ،‬یا مصرف آنتی‬
‫بیوتیک را برای درمان سینوزیت ذکر می کند‪.‬‬
‫پیشنهاد شما برای درمان چیست ؟‬
‫‪Case 5‬‬
‫* خانم ‪ 23‬ساله با ترشحات آبکی خارش ‪ ،‬سوزش‬
‫و تشدید عالئم بعد از مقاربت از دو هفته پیش‬
‫پیشنهاد شما چیست ؟‬
‫ولوواژینیت کاندیدیایی‬
‫بیش از ‪ % 75‬خانم ها پیش از یائسگی حداقل یک‬
‫دوره این بیماری را تجربه کرده اند ‪.‬‬
‫قبل از بلوغ و بعد از یائسگی نادر است مگر اینکه‬
‫استروژن مصرف کنند‪.‬‬
‫فاکتورهای مساعد کننده‬
‫• آنتی بیوتیک‬
‫• دیابت‬
‫• قرص های پیشگیری از بارداری‬
‫• دستگاههای ضد بارداری‬
‫• بارداری‬
‫ویژگیهای بالینی‬
‫• خارش ولووواژن‬
‫• سوزش ‪ ،‬درد ‪ ،‬دیس پارونی‬
‫• ترشحات سفید و یا آبکی‬
‫درمان‬
‫• در اغلب موراد در عرض دو هفته درمان می یابد‬
‫• در عفونت های شدید ممکن است بیش از دو‬
‫هفته درمان نیاز داشته باشد‬
‫درمان با ضد قارچ های ترکیبات آزول‬
‫• مایکونازول ‪ ،‬کلوتریمازول‬
‫• فلوکونازول ‪ ،‬کتوکنازول‬
‫درمان پیشگیری کننده‬
‫• خشک نگه داشتن ناحیه تناسلی ‪ ،‬ممنوعیت از‬
‫پوشیدن لباس تنگ نایلونی واسترچ و‪...‬‬
‫• خشک کردن پس از شستشو از ‪............‬‬
‫• حذف شستشوی روزانه با آب و صابون‬
‫‪Case 6‬‬
‫*خانم ‪ 37‬ساله متاهل با ترشحات سبز رنگ بد بو‬
‫سوزش ادرار خارجی‪ ،‬و دیس پارونی از روز گذشته‬
‫مراجعه کرده است ‪.‬‬
‫تشخیص شما چیست ؟‬
‫آیا شریک جنس ی اوباید درمان شود ؟‬
‫تریکوموناس‬
‫• سومین واژینیت شایع است‬
‫• باعث عفونت واژن ‪ ،‬مجرای ادراری ‪ ،‬و غدد لگنی‬
‫می شود‬
‫• همیشه از طریق جنس ی منتقل می شود ‪.‬‬
‫ویژگیهای بالینی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ممکن است به شکل بدون عالمت تا بیماری عفونی و‬
‫التهابی شدید بروز کند ‪.‬‬
‫ترشحات رقیق کف آلود ‪ ،‬چرکی و بد بو‬
‫سوزش ادرار ‪ ،‬دیس پارونی و خارش‬
‫سرویکس نمای توت فرنگی‬
Trichomoniasis
‫درمان‬
‫مترونیدازول ‪ 500‬میلی گرم هر ‪ 12‬ساعت تا ‪7‬‬
‫روز‬
‫در موارد مقاوم به درمان شریک جنس ی باید‬
‫درمان شود‬
‫‪Case 7‬‬
‫*خانمی ‪ 57‬ساله منوپوز با ترشحات آبکی‬
‫سوزش ادرار خارجی و دیس پارونی مراجعه کرده‬
‫است ‪.‬‬
‫تشخیص شما چیست ؟‬
‫*واژینیت آتروفیک‬
‫• ‪ -‬افزایش ‪ PH‬واژن‬
‫• اپی تلیوم نازک‬
‫•درمان‬
‫‪ :‬استروژن موضعی‬
‫‪CASE 8‬‬
‫*خانمی ‪ 37‬ساله متاهل با زخم های پچی‬
‫خارش دار ‪ ،‬سوزش ادرار خارجی و لنفادنوپاتی‬
‫اینگوئینال دو طرفه ‪ ،‬کمی درجه حرارت بال ‪،‬‬
‫سردرد ‪ ،‬کمر درد ‪ ،‬که از سه روز پیش شروع‬
‫شده مراجعه کرده است ‪.‬‬
‫تشخیص شما چیست ؟‬
‫ویروس هرپس سیمپلکس‬
‫‪HSV 1 -1‬‬
‫اغلب کنار دهان و لب ایجاد تب خال می کند‬
‫ولی ریسک تب خال واژینال را نیز افزایش می‬
‫دهد ‪.‬‬
‫‪HSV 2 – 2‬‬
‫دستگاه تناسلی را مبتال می کند‬
‫‪ 95 %‬زخم های مکرر دستگاه ژنیتال را‬
‫شامل می شود ‪.‬‬
‫‪Case 9‬‬
‫* خانمی باردار‪ G2L1 NVD‬با حاملگی ترم‬
‫مراجعه کرده ‪،‬یک ماه پیش مبتال به هرپس‬
‫واژینال بوده ولی حال زخمی ندارد ‪.‬‬
‫تصمیم شما برای نوع زایمان چیست ؟‬
‫راه های انتقال‬
‫•انتقال افقی‬
‫• تماس جنس ی معمولی ( دهانی ‪ ،‬تناسلی )‬
‫•انتقال عمودی‬
‫•انتقال مادر به نوزاد از طریق ترشحات سرویکو‬
‫واژینال آلوده ‪ ،‬خون و یا مایع آمنیوتیک‬
‫عالئم کالسیک هرپس اولیه‬
‫•عالئم سیستمیک ‪ :‬تب ‪ ،‬بدن درد ( درد‬
‫ماهیچه ای ) ‪ ،‬بی حالی ‪ ،‬در موارد پیشرفت‬
‫مننژیت ‪ ،‬هپاتیت و انسفالیت را بدنبال دارد ‪.‬‬
‫•عالئم موضعی ‪:‬‬
‫•تاولهای کوچک درد ناک بر روی غشاءمخاطی و‬
‫یا پوست ‪ ،‬خارش ‪ ،‬سوزش ادرار ‪،‬ترشحات‬
‫واژن ‪ ،‬لنفادنوپاتی اینگویینال ‪،‬و خونریزی در اثر‬
‫سرویسیت‬
‫تشخیص‬
‫• ایزولسیون ویروس ی از طریق کشت‬
‫•تشخیص مستقیم ویروس‬
‫• سرولوژی ‪:‬‬
‫•تست جدید تر و اختصاص ی برای ویروس (‬
‫شناسایی ‪ IgG‬به روش الیزا‬
‫درمان‬
‫• بهبود عالئم‬
‫• التیام زخم‬
‫•کاهش موارد عود و انتقال بیماری‬
‫• حمایت و مشاوره بیمار‬
‫•درمان خوراکی ضد ویروس ی‬
‫• آسیکلوویر و درموارد مقاوم به درمان‬
‫‪famciclovir‬‬
‫پیشنهاد‬
‫چون انتقال ویروس حتی در مرحله خاموش ی نیز‬
‫صورت می گیرد استفاده از کاندم توسط شریک‬
‫جنس ی جهت توقف انتقال پیشنهاد می شود ‪.‬‬
‫چون انتقال ویروس حتی در مرحله خاموش ی نیز‬
‫صورت می گیرد استفاده از کاندم توسط شریک‬
‫جنس ی جهت توقف انتقال پیشنهاد می شود ‪.‬‬
‫چون انتقال ویروس حتی در مرحله خاموش ی نیز‬
‫صورت می گیرد استفاده از کاندم توسط شریک‬
‫جنس ی جهت توقف انتقال پیشنهاد می شود ‪.‬‬
‫زگیل تناسلی‬
‫ضایعات جلدی پاپول مانند دستگاه تناسلی که خوشخیم هستند به رنگ‬
‫صورتی مایل به گوشتی‪.‬‬
‫این بیماری تقریبا ً شایع بوده معموالً از راه جنسی منتقل میشود (تماس‬
‫پوست با پوست آلوده)‪.‬‬
‫عامل ایجاد آن ‪ HPV‬است ‪.‬‬
‫این ویروس در اثر تماس نزدیک با پوست یا مخاط فرد آلوده به‬
‫فردسالم منتقل می شود و به راحتی از فردی به فرد دیگر سرایت می‬
‫کند به طوری که بعد از تماس جنسی با فرد آلوده این ویروس انتقال می‬
‫یابد‪.‬‬
‫زگیل تناسلی کوندیلوما آکومیناتا‬
‫‪.‬‬
‫کودکانی که مادرانشان به این ویروس آلوده باشند ممکن است‬
‫حین زایمان ‪ ،‬آن را از مادر خود بگیرند ‪ .‬پزشکان بهتر‬
‫است که در مواجهه با این بیماری در کودکان ‪ ،‬احتمال‬
‫کودک آزاری را نیزمد نظرداشته باشند‪.‬‬
‫زگیل تناسلی کوندیلوما آکومیناتا‬
‫‪.‬‬
‫درمان‬
‫‪.‬‬
‫لیزر ‪-‬کرایو تراپی – د مان با اسید استیک و یا پودوفیلین (‬
‫ر‬
‫هفته ای یک بار تا ‪ 6‬هفته )‬
‫‪Case 10‬‬
‫* خانمی ‪ 22‬ساله مولتی پارتنر ‪ ،‬سکس فعال‬
‫‪ ،‬سکس با باریر در پریود ‪ ،‬دارای آیودی مراجعه‬
‫کرده با دل درد و درد لگنی شدید همراه با‬
‫ترشحات بد بو و تندرنس شدید در معاینه ‪.‬‬
‫تشخیص شما چیست ؟‬
‫• بهبود عالئم‬
‫• التیام زخم‬
‫•کاهش موارد عود و انتقال بیماری‬
‫• حمایت و مشاوره بیمار‬
‫•درمان خوراکی ضد ویروس ی‬
‫• آسیکلوویر و درموارد مقاوم به درمان‬
‫‪famciclovir‬‬
‫‪Pelvic Inflammatory Disease‬‬
‫التهاب ساختمان لگن‬
‫گسترش بال رونده عفونت از طریق واژن و‬
‫آندوسرویکس به آندومتر ‪ ،‬لوله های فالوپ و‬
‫تخمدان ها که منجر می شود به آندومتریت‬
‫پریتونیت لگنی و آبسه‬
‫عالئم کلینیکی در ‪PID‬حاد‬
‫* درد شدید ‪ ،‬تندرنس ‪ ،‬تب ‪ ،‬تهوع و استفراغ‬
‫‪ ،‬بی حالی و تاکیکاردی ‪ ،‬ترشحات واژینال و‬
‫خونریزی های نامنظم‬
‫تندرنس دو طرف آدنکس ها‬
‫عالئم کلینیکی در ‪ PID‬مزمن‬
‫* دردهای مزمن شکمی و لگنی و کمر درد‬
‫بی حالی عمومی و خستگی و ضعف‬
‫دیس پارونی عمقی و دیسمنوره‬
‫تشخیص افتراقی در ‪PID‬‬
‫•حاملگی خارج از رحم‬
‫•تورشن و یا پارگی کیست تخمدانی‬
‫• آپاندیسیت‬
‫• آندومتریوزیس‬
‫• سیستیت‬
‫• پیلونفریت‬
Pathogenesis
‫عوامل عفونت در ‪PID‬‬
‫•انتقال جنس ی کالمیدیا و نایسریا گونوره‬
‫• عفونت های هوازی استربتوکوک‪،‬هموفیلوس‬
‫‪ ،‬ایکولی‬
‫•عفونت های غیر هوازی ؛ واژینوز باکتریال و‬
‫اکتینومایکوز‬
‫•مایکوپالسما‬
‫•مایکوباکتریوم توبرکولوزیس‬
‫درمان آنتی بیوتیکی در ‪PID‬‬
‫•گونوره ‪ :‬سفالوسپورین ها و سیپروفلوکساسین‬
‫ها‬
‫•کالمیدیا ‪ :‬داکس ی سیکلین ‪ ،‬اریترومایسین ‪،‬‬
‫آزیترومایسین‬
‫•ارگانیسم های غیر هوازی ‪ :‬مترونیدازول و‬
‫کلیندامایسین‬
‫درمان پیشنهادی آنتی بیوتیکی‬
‫•سفتریاکسون‪2g IV/6 h‬‬
‫• کپسول داکس ی سیکلین ‪ 100 mg‬هر ‪12‬‬
‫ساعت‬
‫• آمپول مترونیدازول یا کلیندامایسین در‬
‫صورت شک به آبسه‬
‫درمان پیشنهادی آنتی بیوتیکی‬
‫•کپسول داکس ی سیکلین ‪ 100 mg‬هر ‪12‬‬
‫ساعت‬
‫• آمپول مترونیدازول یا کلیندامایسین در‬
‫صورت شک به آبسه‬
‫سیفلیس‬
‫•عامل آن باکتری ترپونما پالیدوم است‬
‫این باکتری به مخاط مجارى ادرار و مخاط‬
‫دهانه رحم صدمه وارد ميکند‪ .‬حلق و مقعد هم‬
‫ممكن است آسيب ببيند‬
‫راه های انتقال‬
‫سوزاك از طريق مقاربت مهبلـى و يا مقعدى و همچنین نزديکی‬
‫جنس ی دهانى سرايت ميکند ‪.‬‬
‫همچنین در اثر تماس مستقیم با یک زخم سیفلیس از شخص‬
‫مبتال به شخص سالم منتقل می شود‪ .‬زخمها اغلب در ناحیه‬
‫تناسلی خارجی‪ ،‬واژن‪ ،‬مقعد یا در داخل مجرای مقعدی ایجاد‬
‫می شوند‪.‬‬
‫انتقال از مرد به زن شایعتر از انتقال از زن به مرد است ‪.‬‬
‫عالئم‬
‫خیلی از افراد تا سالها بدون عالمت می مانند‪ ،‬اگرچه در صورت عدم درمان‬
‫همچنان احتمال بروز عوارض تاخیری وجود دارد ‪.‬‬
‫سوزاک و سفلیس بیماریهای هستند که باعث تغییر در کیفت اسپرم و در نتیجه‬
‫ناباروری ‪۲۰‬درصد مردان میشوند‪.‬‬
‫عالئم ‪ 4‬مرحله دارد‬
‫عالئم‬
‫مرحله اول ‪ :‬زخم سفت بدون درد و خارش بر روی پوست بروز می کند‬
‫مرحله دوم ‪ :‬دانه های پاپول مانند که بیشتر در کف دست و پا بروز می کند‬
‫مرحله نهفته ‪ :‬که بدون عالمت است‬
‫مرحله سوم ‪ :‬که با گوم ها و عالئم عصبی و قلبی همراه است‬
‫عوارض ‪ :‬تقریبا ‪ 3‬تا ‪ 7‬درصد بیماران درمان نشده به سیفلیس عصبی مبتال می‬
‫شوند و ممکن است سبب کوری ‪،‬کری ‪ ،‬فلج و مرگ شود ‪.‬‬
‫درمان‬
‫تزریق پنی سیلین‬
‫پیشگیری‬
‫داشتن تعهد به همسر‬
‫استفاده از کاندوم‬
‫سوزاک یا گونوره‬
‫عامل ایجاد آن نایسریا گونوره می باشد ‪.‬‬
‫بیشترین مبتالیان بین سنین ‪ 20‬تا ‪ 30‬سال‬
‫هستند ‪.‬‬
‫دوره کمون ‪ 2‬تا ‪ 10‬روز است ‪.‬‬
‫عالئم‬
‫ در زنان ممکن است بدون عالمت باشد و یا ترشح زرد از واژن‬‫ در مردان ترشحات چرکی از آلت وسوزش ودرد در موقع ادرار‬‫کردن یا افزایش تعداد دفعات ادرار‬
‫سرویسیت‪ -‬خونریزی واژینال در فواصل قاعدگی ها ‪-‬‬
‫تب خفیف و لرز – دیس پارونی‬‫ ورم و درد مفاصل به خصوص مچ دست و پا‬‫‪ -‬درد‪ ،‬ترشح یا خونریزی از مقعد‬
‫عوارض‬
‫عفونت گونوکوکی ملتحمه چشم که در صورت عدم درمان‬
‫سبب نابینایی می شود‬
‫آندوکاردیت – التهابات مفصلی ‪-‬‬
‫آبسه های لگنی و متعاقب آن نازایی به علت ایجاد چسبندگی‬
‫– سرویسیت ها‬
‫تشخیص و درمان‬
‫با انجام اسمیر از ترشحات و بافت آلوده و مشاهده باکتری ‪-‬‬
‫با ترکیبات پنی سیلین – سفتریاکسون – آزیترومایسین ‪-‬‬
‫‪ 400‬خوراكی تك دوز‪mg‬سفیكسیم‬
‫یا‬
‫‪ 125‬عضالنی تك دوز‪mg‬سفتریاكسون‬
‫یا‬
‫‪ 500‬خوراكی تك دوز‪mg‬سیپروفلوكساسین‬
‫یا‬
‫‪ 400‬خوراكی تك دوز‪mg‬افلوكساسین‬
‫یا‬
‫‪ 2‬عضالني تك دوز‪gr‬اسپكتینومایسین‬
‫سیپروفلوكساسین و اوفلوكساسین در حاملگی منع مصرف دارد‬
‫در صورت عدم پاسخ به درمان‪ -‬ارجاع‬
‫در حاملگی درمان انتخابی سفتریاكسون یا سفیكسیم است ‪ -‬و تتراسکلین‬
‫بیماری‬
‫برخی رژیمهای درمانی مطابق راهنمای کشوری‬
‫‪Ceftriaxone 250mg‬‬
‫شانکروئید‬
‫‪Ciprofloxacin 500mg‬‬
‫تک دز‬
‫هر‪ 12‬ساعت‪3 -‬روز‬
‫‪Azithromycin 1g‬‬
‫تک دز‬
‫سیفیلیس اولیه‪ ،‬ثانویه‪ ،‬نهفته کمتر ازیکسال‬
‫‪Benzathine Penicillin‬‬
‫‪2,4 MIU‬‬
‫تک دز‬
‫سیفیلیس اولیه‪ ،‬ثانویه‪( ،‬حساسیت به پنیسیلین)‬
‫‪Doxycycline 100mg‬‬
‫سیفیلیس دربارداری (حساسیت به پنیسیلین)‬
‫سیفیلیس نهفته (مدت نامشخص)‬
‫تبخال تناسلی عفونت اولیه‬
‫تبخال تناسلی عفونت راجعه‬
‫هر‪ 12‬ساعت‪15 -‬روز‬
‫حساسیت زدایی‬
‫‪Benzathine Penicillin‬‬
‫‪2,4 MIU‬‬
‫هر هفته تا ‪ 3‬هفته‬
‫‪Acyclovir 400mg‬‬
‫هر ‪ 8‬ساعت‪7 ،‬روز‬
‫‪Acyclovir 200mg‬‬
‫هر ‪ 5‬ساعت‪7 ،‬روز‬
‫‪Acyclovir 400mg‬‬
‫هر ‪ 8‬ساعت‪5 ،‬روز‬
‫‪Acyclovir 200mg‬‬
‫هر ‪ 5‬ساعت‪5 ،‬روز‬