Тема. Поняття про лінії другого порядку на площині. Коло, еліпс, гіпербола, парабола. Викладач: Вовк Ганна Степанівна План. 1.

Download Report

Transcript Тема. Поняття про лінії другого порядку на площині. Коло, еліпс, гіпербола, парабола. Викладач: Вовк Ганна Степанівна План. 1.

Тема. Поняття про лінії другого
порядку на площині. Коло, еліпс,
гіпербола, парабола.
Викладач: Вовк Ганна Степанівна
План.
1. Коло і його рівняння.
2. Еліпс і його рівняння.
3. Гіпербола та її рівняння.
4. Парабола та її рівняння.
Коло і його рівняння.
Коло і його рівняння. Продовження.
Еліпс і його рівняння.
Гіпербола та її рівняння.
Гіпербола та її рівняння. Продовження.
Парабола і її рівняння.
Парабола і її рівняння. Продовження.
Приклади.
Завдання для самоконтролю.
Література.
Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л.; Математика: «Высшая
школа» М.: - 1991 с. 152-162
Дубовик В.П., Юрик І.І.; Вища математика К.: - 2001 с.
97-110
Дубовик В.П., Юрик І.І.; Вища математика “Збірник
задач” К.: - 2001 с. 72-89