Rzeźba polodowcowa

download report

Transcript Rzeźba polodowcowa

Wykonali:
Kacper Cieśliński
Hubert Puchniarz
Hubert Stevnert
Franek Wielgomas
Staś Zagańczyk














Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
1 – Slajd tytułowy
2 – Spis treści
3 – Mapa zlodowaceń w Polsce
4 – Jeziora polodowcowe – morenowe
5 – Jeziora polodowcowe – rynnowe
6 - Jeziora polodowcowe – wytopiskowe
7 – Morena denna
8 – Morena czołowa
9 – Pradoliny
10 – Stożki sandrowe
11 – Oz
12 – Kem
13 – Głazy narzutowe
14 - Zakończenie





Powstałe w morenie dennej
Duża powierzchnia
Mała głębokość
Urozmaicona linia brzegowa
Przykład z Polski: np. Śniardwy





Powstałe w rynnie polodowcowej
Kręte, długie, wąskie
O stromych brzegach
Tworzą ciągi jezior
Przykład w Polsce: np. Jeziorak




Powstałe w zagłębieniu z wytopienia martwego lodu
Łagodne brzegi
Głębokie
Nieregularne kształty




Pochodzi ze zniszczenia podłoża przez lodowiec
Lekko falista równina
Świetne tereny uprawne
Występuje np. na Pojezierzu Pomorskim




Powstała wzdłóż czoła lodowca
Zbudowana z głazów, bloków i glin zwałowych
Przybiera postać garbu
Występuje m.in. Na północy Polski jak i na południu




Obniżenie terenu o płaskim dnie
Powstałe w wyniku topnieniu wód lodowca
Często płynie tam rzeka
Przykład w Polsce to Pradolina Warszawsko-Berlińska


Zbudowane z materiału piaszczystego, ułożonego warstwa po
warstwie
Wypłukany przez wody z lodowca




Wydłużony pagórek
Gęsto porośnięty drzewami
Powstały w skutek osadzenia się piasku pod lądolodem
Występują w okolicach Grójca



Pagórek wysoki na kilka metrów
Tworzony z piasków, żwirów i mułów
Często podmokłe tereny obok brzegów



Fragment skały litej
Został przeniesiony przez lądolód
Występują w północnej Polsce