Майстер-тест. Геометрія-7. Зошит для тематичного оцінювання

Download Report

Transcript Майстер-тест. Геометрія-7. Зошит для тематичного оцінювання

Майстер-тест. Геометрія-7.
Зошит для тематичного
оцінювання
Автор-укладач:
Васильєва Людмила Іванівна, вчитель математики ХЗОШ № 35,
вчитель методист;
Жежер Оксана Валентинівна, вчитель математики ХЗОШ № 35,
вчитель вищої категорії
Анотація
Тестовий зошит надасть учителю можливість
об’єктивно та справедливо проводити
тематичне оцінювання в межах навчальних
програм загальноосвітньої школи. Тестовий
зошит містить тести з геометрії в 7 класі в
чотирьох рівноцінних варіантах по 12
тестових завдань у кожному.
Завдання подано у форматі ЗНО
Приклади тестових завдань
Управління освіти адміністрації Червонозаводського району
Харківської міської ради
Васильєва Людмила Іванівна
Жежер Оксана Валентинівна
Тематичне та річне оцінювання
Харків 2012
У завданнях 1 – 5 виберіть
лише одну правильну
відповідь і позначте її в
бланку відповідей
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
1. Назвіть промінь з початком у точці В
Тема 1. НАЙПРОСТІШІ
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА
ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
а б в г
BA DA BC BD
3. Знайдіть градусну міру кута АОВ,
якщо ВОС=22°, АОС=58°
А
С
О
О
а
б
в
г
22
58
80
106
У завданнях 11 і 12 виконайте розгорнуте розв’язання з
необхідними поясненнями та графічними побудовами і
запишіть їх до бланка відповідей.
11. Відомо , що DСЕ=ЕСF , FСК =КСР, DСР= 120° . Знайдіть
ЕСК.
Відповідь:
12. Кут між бісектрисою заданого кута і продовженням однієї
з його сторін дорівнює 100° . Знайдіть даний кут.
Відповідь:
Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ
ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ
8. Знайдіть градусну міру кутів 1 і 2. <2 = 3∙<1
Відповідь:
9. Знайдіть градусну міру кута АОВ
Відповідь:
Тема 3. ТРИКУТНИКИ.
ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ
11. Доведіть, що АО – бісектриса ∆ ВАС.
Відповідь:
Тема 4. СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА.
ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК
5. Знайдіть кут К трикутника МКС.
а
30°
б
в
70° 80°
г
100°
Тема 5. КОЛО І КРУГ.
ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ
1. Укажіть діаметр кола
а
OC
б
в
AB DK
г
BN
Висновок
• Дані тести дають змогу контролювати
знання учнів, повторювати основні
елементи вивченої теми, узагальнювати
знання, дають змогу дітям навчитися
користуватися тестовою системою
перевірки знань.