prace uczniow MOZAIKA W MATEMATYCE

Download Report

Transcript prace uczniow MOZAIKA W MATEMATYCE


Mozaika to najczęściej tafelki terakotowe
lub marmurkowe. Formy płytek, z których
można tworzyć niesamowite kombinacje, są
zadziwiająco proste. Składają się
z figur geometrycznych, a dokładniej figur
foremnych, czyli trójkątów, kwadratów,
sześciokątów, ośmiokątów oraz
dwunastokątów.
Wyróżniamy trzy rodzaje wielokątów, którymi
można całkowicie wypełnić płaszczyznę. Te
figury to:
• trójkąty
• kwadraty
• sześciokąty

Aby stworzyć mozaikę z figur foremnych
wokół jednego punktu, suma kątów tych
wielokątów musi być równa sumie 4 kątów
prostych.