prezentacja - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku

Download Report

Transcript prezentacja - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku

MATEMATYKA
Rozpoznajemy wielokąty.
Bok, kąt, wierzchołek
wielokąta
Przyjrzyj się poniższym
rysunkom i odpowiedz na
pytanie.
Jaka figura nie pasuje do
pozostałych i dlaczego?
1
3
2
8
7
6
11
14
4
12
15
9
10
13
16
17
Wielokąty
Trójkąty
Czworokąty
Pięciokąty
Sześciokąty
Inne ...
Trójkąty mają po trzy boki, trzy kąty
i trzy wierzchołki
WIERZCHOŁEK
BOK
BOK
BOK
WIERZCHOŁEK
KĄT
KĄT
KĄT
WIERZCHOŁEK
Czworokąty mają po cztery boki,
cztery kąty i cztery wierzchołki
WIERZCHOŁEK
WIERZCHOŁEK
WIERZCHOŁEK
WIERZCHOŁEK
KĄT
KĄT
BOK
BOK
KĄT
KĄT
BOK
BOK
PIĘCIOKĄTY mają pięć boków,
pięć kątów i pięć wierzchołków
SZEŚCIOKĄTY mają sześć boków,
sześć kątów i sześć wierzchołków
OŚMIOKĄTY mają osiem boków,
osiem kątów i osiem wierzchołków
Policz ile widzisz trójkątów ???
Policz ile widzisz kwadratów ???
Policz ile boków, kątów i wierzchołków mają
poszczególne wielokąty ???
Z jakich i ilu figur składa się
piesek? A z jakich i ilu figur
składa się ludzik ???
KONIEC
Opracowała: Justyna Dziekanowska