RODZAJE KĄTÓW Zaznaczmy na płaszczyźnie punkt A. Następnie narysujmy półproste AB i AC. Półproste o wspólnym początku dzielą płaszczyznę na dwa obszary –

Download Report

Transcript RODZAJE KĄTÓW Zaznaczmy na płaszczyźnie punkt A. Następnie narysujmy półproste AB i AC. Półproste o wspólnym początku dzielą płaszczyznę na dwa obszary –

RODZAJE KĄTÓW
Zaznaczmy na płaszczyźnie punkt A.
Następnie narysujmy półproste AB i AC.
Półproste o wspólnym początku dzielą płaszczyznę na dwa obszary – dwa kąty.
W każdym kącie możemy wskazać:
wierzchołek kąta
A
ramiona kąta
Kąty oznaczamy na dwa sposoby:
-używając litery alfabetu
greckiego: α, β, γ, δ...
α
To jest kąt α.
-podając nazwy trzech punktów, z których pierwszy należy
do jednego ramienia kąta, drugi jest wierzchołkiem kąta,
a trzeci punkt należy do drugiego ramienia kąta.
C
To jest kąt ABC
B
A
Odpowiedz na pytanie: który kąt jest większy?
Większy jest ten kąt, który ma większą rozwartość.
Większy jest kąt zielony.
W zależności od rozwartości kąty dzielimy na:
Kąty proste
Kąty półpełne
Kąty pełne
Możemy je odrysować
od ekierki
Jego ramiona tworzą prostą
Jego ramiona
pokrywają się
Katy ostre
Są mniejsze
od kąta prostego
Kąty rozwarte
Są większe od kąta
prostego, ale mniejsze
od kąta półpełnego
Katy wklęsłe
Są większe
od kąta półpełnego,
ale mniejsze od kąta pełnego
Jaki to kąt?
Kąt rozwarty
Kąt półpełny
Kąt ostry
Kąt prosty
Kąt pełny
Kąt wklęsły
Określ rodzaje kątów łamanej ABCDEFGH
Kąt ABC jest
ostry
Kąt BCD jest
wklęsły
Kąt CDE jest
wklęsły
Kąt DEF jest
ostry
Kąt EFG jest
prosty
Kąt FGH jest
rozwarty
Kąt GHA jest
rozwarty
Kąt HAB jest
prosty
O której godzinie duża i mała wskazówka zegara tworzą kąt prosty?
Czy o godzinie 15:30 wskazówki zegara tworzą kąt prosty?
Nie
Tworzą kąt ostry
Czy dwa kąty ostre mające wspólny wierzchołek i ramię mogą tworzyć kąt:
- ostry?
Tak
- rozwarty?
Tak
- wklęsły?
Nie
Kąt ostry jest mniejszy od kąta
prostego. Dwa kąty proste
tworzą kąt półpełny, więc dwa
kąty ostre nie utworzą kąta
wklęsłego.
Szkoła z Klasą 2.0 2012/2013
Wykonała Joanna Barczewska