Herstel na agressie

Download Report

Transcript Herstel na agressie

Herstelgericht werken na
agressie in De Patio
De Patio – Kortrijk
Dr. A. Degels
Leila Nadji
Geert Taghon
De Patio
• Residentiële behandelafdeling
Herstelgericht werken na agressie
• Outreach werking
• Crisis werking
Ontstaan
•
•
•
•
Veel agressie naar personeel (95%)
Gevoel dat we meer konden doen
Nood aan zorg voor de relatie
Gevaar burn-out
Centrale gedachte
• Herstel is noodzakelijk om terug te komen tot
samenwerking
• Ook therapeutische oefening: ‘het kan ook anders’
• Verder kijken dan de regelovertreding
• Zonder herstel blijft er iets negatiefs nazinderen in de
relatie en dit kan op termijn de samenwerking verzuren
• In ruzie leren we elkaar vertrouwen en de
stevigheid van een reële relatie ondervinden: de
relatie kan een kwade bui dragen en is dus
betrouwbaar.
• “Agressieve” gevoelens in de relatie zijn
‘normaliteit’
• In de ontwikkeling leren we dat agressie kan
gedragen worden door de relatie die we hebben
 onze jongeren
Wat doen we?
• Wij moeten de agressie helpen dragen en helpen
reguleren
• Hoe doe je dit? => proces
• Door herstel leer je omgaan met agressie in de
relatie
• Je leert dat dit een wezenlijk onderdeel is van een
relatie
• Door de destructieve, hatelijke gevoelens die
onze jongeren soms hebben vraagt dit heel
veel energie
• Energie van de jongere om te leren omgaan
• Energie van de hulpverlener om te leren
dragen en helpen reguleren = zeer intensief!
Valkuil voor de hulpverlener
• “Is niet mijn probleem maar zijn probleem” =
Agressie ‘wegduwen’
• Overspoeld geraken = ‘innerlijke rust’ niet vinden
• ‘Ik moet perfect zijn als hulpverlener’
• Bij herhaaldelijk herstel, dreigen ‘zin van herstel’
uit het oog te verliezen
Noodzaak om tot herstel te komen
• Ontwikkelingstheorie hebben rond agressie
• Deze theorie helpt om betekenis te geven
• Deze theorie helpt om zinvolheid van herstel
te zien
Concrete werking
• Vooraleer te starten visie ontwikkelen:
– Supervisie
– Literatuur
– Teamgesprekken
– Bemiddelingsgedachte introduceren
– Coördinator opleiding bemiddelaar
Evolutie
• Eerst herstel was concreet iets maken
• Herstel eerst doen in latere fase langzaam
opgeschoven naar praten
• Eerst relatie HV-jongere, later jongere-jongere,
nog later ouder-HV
• Herstel kan ook gericht zijn naar de groep
• Nu herstel steeds na:
– fysieke agressie
– dreigen met fysieke agressie
– zeer kwetsend taalgebruik (soms seksuele taal)
• Voor jongere: Herstelbox is standaard aanwezig + leren
inleven
• Voor team: herstelgedachte is de eerste gedachte en/of
‘wat heb je nodig om tot herstel te komen?’
• Herstelgesprek na zeer ernstige feiten
• Duidelijke visie hoe, wanneer, waarom
Casus
• Gekozen op basis van onze dagdagelijkse
werking, nl. wanneer doen wij herstel of in
welke situaties niet
• Casus:
– Situatieschets
– Vraagstelling
– videofragment