Waarden en normen

download report

Transcript Waarden en normen

Veiligezorg®
Waarden
en
Normen
Alleen vanuit innerlijk beleefde
waarden kan een verandering
in gedrag worden bereikt
2
Repressief / reactief
•
Doel
- minder incidenten
•
Principe
- lik-op-stuk beleid
- voorlichting
3
Preventief / pro-actief
•
Doel
- minder incidenten
•
Principe
- voorkomen van agressie
door aanpak bij de bron
4
REPRESSIEF
PREVENTIEF
Individu
Organisatie
Werkomgeving
5
INCIDENT
Individu
Repressieve benadering
Wat heb je nodig
 Normen en regels
 Afspraken hoe ga je met een overtreder om
 Officiële waarschuwing
 Officiële toegangsontzegging
 Procedure voor uitreiken
 Samenwerking met politie en justitie
 Goede terugkoppeling van informatie
 PR materiaal
6
Repressieve benadering
Resultaat
 Gedragregels
7

Handhavingsprocedure

Convenant

Inzet PR Toolkit
Preventieve benadering
Wat heb je nodig
 Inzicht in gedrag dat agressie kan
veroorzaken
 Inzicht in werkprocessen die agressie
kunnen veroorzaken
 Inzicht in omstandigheden die agressie
kunnen verergeren
8
Preventieve benadering
Resultaat
 Gedragscode op basis van waarden
9

Betere kwaliteit van dienstverlening

Aanpassingen in de werkomgeving
Gedragscode
10
Gedragsregels
Intern en extern
Extern
Positief
Negatief
Waarden
Normen
Open
Gesloten
Ambitieus
Praktijkgericht
Aanpak
11
•
Vaststellen van gedragscode / regels
•
•
•
•
•
Handhavingprocedures opstellen
Voorlichting en communicatie
Training
Implementatie
Evaluatie