Veiligheid_en_agressie,_workshop_Agressie,_nee_

download report

Transcript Veiligheid_en_agressie,_workshop_Agressie,_nee_

Agressie? Nee!
Jeanne van Grunsven
adviseur
10 oktober 2013
Agenda
1. Voorstellen
2. De VPT maatregelen
3. In groepjes + terugkoppeling
4. Risicoanalyse
5. Wat neemt u mee uit deze workshop?
6. Sluiting
8 Maatregelen voor een effectief
veiligheidsbeleid
1. Stel de norm van acceptabel gedrag
2. Stimuleer het melden van incidenten door werknemers
3. Registreer alle vormen van agressie en geweld tegen
werknemers
4. Train medewerkers in voorkomen van en omgaan met
agressie en geweld
5. Reageer binnen 48 uur naar de dader
6. Bevorder aangifte doen
7. Verhaal de schade op de dader
8. Verleen nazorg aan medewerkers die slachtoffer zijn
geworden van agressie en geweld
In groepjes:
Groep 1
• Wat heeft u ervaren als het om agressie & geweld gaat?
• Wat heeft het meeste effect op medewerkers?
Groep 2
• Wat heeft u ervaren als het om agressie & geweld gaat?
• Hoe had het anders of beter gekund?
Groep 3
• Wat heeft u ervaren als het om agressie & geweld gaat?
• Welke aanpak/ instrumenten zijn het meest van belang?
Terugkoppeling
Risicoanalyse
Agressie Diagnosemodel
Agressie Diagnosemodel
• Agressiebeleid volgens de Arbowet?
• Een goed beeld van de situatie in de organisatie?
• Zo niet, dan kunt u aanvullende informatie verzamelen.
• Hoe?
Zo:
Inventarisatie agressierisico
Informatie verzamelen
nee
ja
Documentenanalyse
(Groeps) interviews
Agressie Diagnosemodel
Rondgang gebouw en omgeving
Actieplan opstellen
Wat neemt u mee uit deze workshop?
Hartelijk dank voor
uw aandacht
www.evpt.nl
10 oktober 2013