- Periklesinstituut

download report

Transcript - Periklesinstituut

De schaduwzijde
van de spotlights
Deze lesbundel hoort bij de training Omgaan met agressie in het
politieke ambt, van het Periklesinstituut.
Eerste druk , mei 2015
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor
informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden
de auteur(s) en het Periklesinstituut geen aansprakelijkheid.
© Periklesinstituut www.periklesinstituut.nl
De schaduwzijde
van de spotlights
Omgaan met de impact van de
publieke functie
Wie belangstelling wil wekken,
moet provoceren
Salvador Dali
‘De media’
Kiezers
Andere
politici
Partijgenoten
Vrienden en
familie
Ambtenaren
‘Het volk’
Actiegroepen
Raadslid of statenlid worden, betekent
dat er iets verandert. Je omgeving ziet en
benadert je anders.
Meestal is dat, gelukkig, complimenteus
of geïnteresseerd. Maar helaas komt het
ook voor dat burgers hun
vertegenwoordigers minder fraai
benaderen.
• Verbale agressie
• Bedreiging en intimidatie
• Chanteren
• Fysieke agressie
• Persoonsgeweld
Agressie
Gedrag met het effect lichamelijke
of psychische schade aan te
brengen met als uiteindelijk doelwit
een of meer personen.
gedrag
effect
richting
verbaal
bewust
direct
non-verbaal
onbewust
indirect
Steeds vaker overtreden burgers
fatsoensnormen. Maar liefst de helft van
alle politieke ambtsdragers krijgt in zijn
of haar politieke carrière te maken met
mensen die over de schreef gaan.
Die agressie neemt vele vormen aan —
geen enkele is te tolereren. Schelden op
twitter is óók niet hoe het hoort.
Frustratie-
agressie
Instrumentele
agressie
Minachting
Uit machteloosheid en
onbegrip
Om de besluitvorming te
manipuleren
Discriminatie, seksuele
intimidatie, aanranding en
verkrachting
Niet alleen de vorm, maar ook de oorzaak
kan verschillen.
Frustratieagressie van een boze burger
vraagt een andere aanpak dan de
doelbewuste instrumentele agressie uit het
criminele circuit. Minachting is bijzonder
omdat ze niet gaat over beleid maar
uitsluitend op de persoon is gericht.
B
Beëindigen
B
Begrenzen
B
Benoemen
In een acuut geval van frustratieagressie
gebruik je het stoplichtmodel om de
situatie te deëscaleren.
Benoem eerst de emotie van de
grensovertreder. Begrens het gedrag en
laat de overtreder kiezen of het gesprek
door moet gaan. Desnoods beëindig je het
gesprek.
ke
lij n
ur le
tu kui
Na al
v
• Vechten
• Vluchten
• Zwichten
Het gebruik van het stoplichtmodel voelt
tegennatuurlijk. Je eerste reactie is
vechten, vluchten of zwichten.
Toch werkt dit niet. Het leidt er bijna
altijd toe dat de persoon je een volgende
keer ook weet te vinden.
Instrumentele agressie
1. Confronteer en leg uit
2. Stel grenzen en consequenties
3. Doe het niet alleen
Minachting
1. Ga er niet op in
2. Zoek een veilige plek
3. Regel hulp
de
ee
w d
t t ee
l
He
• Bagatelliseren
• Ontkennen
• Negeren
Hoe je omgeving reageert is ook
essentieel. Helaas geven veel
volksvertegenwoordigers aan dat ze bij
incidenten met agressie zich door hun
omgeving niet serieus genomen voelen.
Vaak is dit door ongeloof of schaamte,
maar het helpt een gedupeerde uiteraard
niet. Stel je daarom behulpzaam op.
Vertrouwenslijn
0800 2800 200
www.devertrouwenslijn.nl
De medewerkers van de Vertrouwenslijn
zijn gespecialiseerd in het ondersteunen
en adviseren van slachtoffers van agressie
tegen politieke ambtsdragers.
De Vertrouwenslijn is een initiatief van
Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd
door NL Confidential.
Tijd is de wijste van alle raadgevers
Perikles
www.periklesinstituut.nl
Meer lezen? De bibliotheek van het
Periklesinstituut bevat publicaties,
lesbundels en tips over de kwaliteit
van democratie en het politieke ambt.
Kijk op: www.periklesinstituut.nl/bibliotheek
John Bijl
!
Ik heb een
mening!
En nu?
!
Effectief optreden in het
politieke debat
!
Debatteren
1 van 28
Citaat van de Dag
@periklescitaat
Nieuwsbrief van het Periklesinstituut over politiek, bestuur en democratie
Nummer 2 • 1e Jaargang • 11 october 2015
Citaat van de Dag
Moet de
politiek op
de brug?
@periklescitaat
‘Samenwerken van gemeenteraden is geen
vanzelfsprekendheid’ — Vraaggesprek met Ronald de
Vries, griffier van Westvoorne
En verder: Nieuwe initiatieven bedreigen democratie • Boekbespreking
van Michael Barber’s How to run a governement • De Mystery Burger is
weer begonnen • Citaat van de maand
Maandelijks
interviews,
beschouwingen en
opinies
Wekelijks nieuws en
opvallende berichten
over lokaal bestuur,
democratie en politiek
Dagelijks een
citaat van Perikles
en anderen
Periklesinstituut
Postbus 25193 • 3001 HD Rotterdam
www.periklesinstituut.nl
+31 10 306 0366
[email protected]