Presentatie (PDF) - Duidelijk over agressie

download report

Transcript Presentatie (PDF) - Duidelijk over agressie

Zonnehuisgroep Amstelland
& Zideris
Sanne Adrichem
verzorgende IG en Ergo- en Veiligheidscoach
Carien Thissen
coördinator Beleid & Ontwikkeling
Inleiding
•  Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) biedt alle vormen
van ouderenzorg, van thuiszorg tot intensieve
verpleeghuiszorg en revalidatie, in de gemeenten
Amsterdam, Amstelveen, Ouder Amstel en De Ronde
Venen.
•  De organisatie heeft ruim 1400 personeelsleden (750 Fte)
en 1800 cliënten.
Aanleiding
•  Andere doelgroepen
•  Andere woon- en zorgvormen
•  Mondiger cliënten en familieleden, met soms minder
realistische verwachtingen ten aanzien van de zorg of
behandeling
•  Bezoek door Arbeidsinspectie (2013): geconstateerd dat
er erg weinig agressiemeldingen waren
Aanpak
•  Opleiding van en aandacht voor Ergo- en
Veiligheidscoaches
•  Kwaliteitsflyer en kwaliteitsscholing met (melden van)
agressie als onderwerp
•  PRET Workshop over “Omgaan met agressie”
•  Meld (MIM) Campagne
•  Klinische les op eigen afdeling
Aanpak
Resultaat
•  26 Ergo- en Veiligheidscoaches
•  Er wordt meer gesproken over agressie en
Veiligheidscoaches worden meer benaderd om te
adviseren
•  Veiligheidscoaches merken dat er meer kennis is
bij de collega’s over agressie
•  Meer (MIM) meldingen
Tips
•  Kennis hebben, o.a. kennis van de ‘wapenkast’
en dit overdragen naar collega’s, bijvoorbeeld in
een klinische les
•  Alert zijn, goed signaleren en hiermee agressie-incidenten
proberen voor te zijn
•  Als er toch agressie voorkomt:
•  rustig blijven
•  het waarom proberen te achterhalen
•  humor gebruiken (“Soms ligt de oplossing voor een
boze bui in een grapje”)
Valkuilen
•  Het je persoonlijk aantrekken
•  In de verdediging gaan
•  Boos worden
Wat is doorslaggevend?
1.  Observeren
2.  Luisteren
3.  In gesprek gaan en blijven
4.  Duidelijkheid, zowel in het maken van
afspraken als in het naleven ervan
Vragen?
Ben Jacobs, Henk Simon,
Maaike Zaaijer, Sandra de Winkel
Inleiding
Zideris is een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking
•  Ben Jacobs is arbeidsconsulent
•  Henk Simon is clustermanager van Cluster Zorg
•  Maaike en Sandra zijn medewerkers binnen het Cluster
Zorg
Aanleiding
•  Onze belangrijkste gedachte is dat je niet bezig gaat met
denken en praten over agressie, maar je concentreert op
vermindering van weerstand bij cliënten
•  Gentle Teaching hebben we als uitgangspunt bij de
begeleiding van cliënten ingevoerd om weerstand te
verminderen
Aanpak
•  Zoals gezegd is gentle teaching als uitgangspunt van
begeleiden gekozen
•  Alle medewerkers zijn geschoold
•  We hebben 4 filmpjes ontwikkeld om te laten zien aan
een ieder die het wil zien dat het echt werkt. Die laten we
zo zien (2 ervan)
•  Middels besprekingen, scholing, werkoverleg en filmpjes
nemen we een ieder mee in dit programma. En we
geloven er met zijn allen in
Resultaat
•  Medewerkers vinden het prettig op deze manier te
werken, cliënten en hun mogelijkheden staan centraal
•  Weerstand bij cliënten neemt af
•  Tot slot, agressie neemt af
Tips en valkuilen
•  Wij kunnen geen valkuilen noemen, het gaat gewoon goed.
•  Belangrijk is dat je erin gelooft. Hou eens op met ‘beren
op de weg zien’, maar geef het een kans.
•  Opvallend is dat alle medewerkers zich de methodiek snel
eigen maakten. En er plezier in hadden.
•  Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat weerstand
verminderen leidt tot veiliger werken en afname van
agressie.
Vragen?
www.duidelijkoveragressie.nl
facebook.com/duidelijkoveragressie
@overagressie
#weesduidelijk