Att leva med MS

Download Report

Transcript Att leva med MS

Så behandlas MS

Behandling • Symptomlindrande • Bromsmediciner • Rehabilitering, fysioterapi, rådgivning

Bromsmediciner • Förstahandsalternativ – Interferon beta (Avonex, Betaferon, Rebif) – Glatirameracetat (Copaxone) • Andra behandlingsmöjligheter – Natalizumab (Tysabri) – Fingolimod (Gilenya) – Mitoxantrone (Novantrone)

När påbörjas behandling med bromsmediciner?

• Medicinskt motiverat att börja tidigt • Motiverad patient – biverkningar jämfört med nytta – god behandlingsmotivation

Effekt och biverkningar av interferon beta • Minskar antalet skov med ca 30% • Minskar skovens svårhetsgrad • Bromsar utveckling av handikapp • Bromsar försämring av minnesfunktion • Antikroppar kan minska effekten • Lokal reaktion vid stickstället • Influensaliknande symtom • Nedstämdhet / depression

Effekt och biverkningar av Copaxone • Minskar skovens antal • Minskar skovens svårighetsgrad • Lokal reaktion vid stickstället (injektion varje dag) • Obehagskänsla i bröstet • Bildar inte neutraliserande antikroppar – Alternativ om neutraliserande antikroppar utvecklats på interferon beta

Effekt och biverkningar av Gilenya • Första tabletten mot MS • Dämpar sjukdomsaktiviteten med cirka 50 % • Leukopeni • Infektionskänslighet • Macula ödem • Sänkt puls vid första dosen

Biologiska läkemedel • Ny klass protein-läkemedel – Måste ges som dropp • Selektiva immunhämmande medel • Slutar på -mab (mono-clonal antibody) • MS-preparat: Natalizumab (Tysabri)

Effekt och biverkningar av Tysabri (natalizumab) • En antikropp som blockerar integriner • Förhindrar immuncellers passage genom kärlvägg • Ges som dropp 1 gång / månad • Kan minska antalet skov med 81% • Kan minska risken för funktionsnedsättning med 64% • Tydlig minskning av antal nya magnetkameraförändringar • Biverkningar i regel milda • Viss risk för allvarlig biverkning, svår virus-infektion i hjärnan (PML)

Sammanfattning av det här avsnittet • Multipel skleros beskrevs i slutet av 1800-talet • Hundra år senare kom de första läkemedlen med bromseffekt • Inom ett par år kommer flera nya läkemedel eller läkemedelskombinationer att börja användas • Innebär en starkt förbättrad situation för personer med MS