Morgondagens antikroppsläkemedel mot cancer

Download Report

Transcript Morgondagens antikroppsläkemedel mot cancer

Morgondagens antikroppsläkemedel mot cancer
Immunonkologi – framtidens behanding av cancer
ASCO 78
CHICAGO
MAJ 2014
KLINISKA
PRÖVNINGAR
2
>1
MILJARD USD
(YERVOY)
Antikroppsläkemedel hjälper immunförsvaret att döda cancerceller
• Immunsystemet är kroppens mest kraftfulla och effektiva verktyg för att
känna igen och bekämpa cancer.
• Monoklonala antikroppar fäster på cancerceller eller på celler som påverkar
cancerceller och hjälper kroppen att förstöra dessa.
• Ett fåtal antikroppsläkemedel som motverkar cancer via immunförsvaret har
inneburit en revolution i behandlingen av några typer av cancer, men
behovet av ytterligare terapier är enormt.
• Marknaden för läkemedel som använder immunförsvaret för att bekämpa
cancer förväntas växa till $30 miljarder I framtiden
• Antikroppsläkemedel har betydligt högre chans att nå marknaden än
traditionella substanser (small molecules).
BioInvent hjälper läkemedelsindustrin hitta rätt antikroppar
F.I.R.S.T®
Agnas med celler från cancerpatienter
n-CoDeR®
- BioInvents bibliotek med 20
miljarder antikroppar
-BioInvents verktyg
för att hitta rätt
antikropp
BioInvents affärsmodell
LICENSAVTAL
F.I.R.S.T®
-BioInvents verktyg för att
hitta rätt antikropp
n-CoDeR®
- BioInvents bibliotek med 20
miljarder antikroppar
F.I.R.S.T
n-CoDeR®
EGNA
LÄKEMEDELSPROJEKT
Pipeline
EGNA LÄKEMEDELSPROJEKT
STATUS
Discovery
BI-505 (Multipelt myelom)
Research
FAS I
FAS II
pågår
BI-1206 (NHL)
F.I.R.S.T™ PIPELINE
B cell
CLL
AML
T-Reg
Tumor Macrophage
6
Nuvarande Partners
7
- Antibodies for Life -
Egna läkemedelsprojekt
8
BI-505 mot multipelt myelom
Multipelt myelom
BI-505
Livshotande blodcancer
Target:
ICAM-1
200 000 patienter
Synergi med
Revlemid/Velcade
Marknadsstorlek:
4.4 mdr USD
Utmärkt säkerhetsprofil i
fas I-studie
Fas II-studie pågår
1.CRC & NIH SEER Figures,, 2.Decision Resources 2 October 2012
9
BI-1206 mot non-Hodgkins lymfom
Non-Hodgkins lymfom
BI-1206
Livshotande blodcancer
som omfattar flera
subtyper, bl.a KLL
Angreppspunkt:
CD 32b
Marknadsstorlek:
1.8 mdr USD (endast KLL)
Synergi med
befintlig terapi
Möjligt starta fas I-studier
under första hälften av
2015
1. Company estimates, based on total treatment populations of 12,600 and 36, 000 for relapsed /refractory and first –line patient each year,
respectively.
10
Ökat kommersiellt fokus för fler licensavtal
Klinik Und Poliklinik
für Kinderheilkunde
11
Kraftigt ökade intäkter och fortsatt god kostnadskontroll
SEK mln
Nettoomsättning
jan - juni.
jan – juni.
2014
2013
34
24
FoU
Försälj.-/administrationskostnader
-34
-17
-50
-36
-13
-48
Övriga rörelseintäkter och kostnader
1,2
0,4
Rörelseresultat
-16
-24
Finansnetto
0,5
0,6
Resultat efter skatt
-15
-23
74
40
Likvida medel
12
Mål:
Baskostnaderna ska finansieras
med intäkter från partners
Vägen framåt
ÖKADE
INTÄKTER
LICENSAVTAL
F.I.R.S.T®
-BioInvents verktyg för
att hitta rätt antikropp
n-CoDeR®
F.I.R.S.T
n-CoDeR®
EGNA
LÄKEMEDELSPROJEKT
- BioInvents bibliotek med 20
miljarder antikroppar
INTENSIFIERAD
MARKNADSFÖRING
KLINISK PROGRESS
OCH
PARTNERAVTAL