click aici - Un Viitor Pentru Tine!

Download Report

Transcript click aici - Un Viitor Pentru Tine!

Tendințe care influențează turismul în
perspectiva anului 2020:
Implicații pentru managementul turistic
Razvan Papasima, Fundația Amfiteatru
Plopeni, 31 august 2012
Aspecte legate de turismuI durabil
 Ce formă va lua turismul în viitor?
 Care vor fi implicațiile pentru factorii interesați în turism?
Subiecte
 Identificarea principalelor forțe economice, politice,
sociale, de mediu și tehnologice care influențează
schimbarea la nivel global până în anul 2020
 Explorarea implicațiilor pentru managerii din sectorul
privat și cel public din punctul de vedere al dezvoltării
turismului într-o manieră durabilă
Previziunile Organizației mondiale a
turismului pentru anul 2020
 Turismul internațional va continua să înflorească pe
parcursul secolului XXI
 O creștere până la aproape 1,6 miliarde turiști în 2020
 Acesta reprezintă de 2,5 ori volumul înregistrat la
sfârșitul anilor 1990
 Rata medie anuală de creștere în ceea ce privește numărul
de sosiri de turiști străini este de 4,1% pe an
 Cu mult peste rata maximă probabilă de creștere a
bunăstării la nivel mondial plasată în jurul cifrei de 3% pe
an
Destinații și origini emergente
 Principalale noi destinații turistice internaționale includ:
 China, Vietnam și țările riverane râului Mekong
 Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Europa de Est și America
Latină
 Piețele de origine emergente includ
 Noile centre de putere economică din Asia (China, Coreea,
Taiwan, India și Malaezia)
 țările cu populații mari - Indonezia, Brazilia, Argentina,
Mexic, și, într-o oarecare măsură, țările din Europa de Est
 Turismul intern începe să joace un rol predominant.
 Pentru zona OECD, consumul din turismul intern reprezintă
aproximativ 75% din consumul turistic din zonă
Țările OECD
 În 2009, țările OECD încă erau responsabile pentru 57% din
numărul de sosiri de turiști străini și pentru 67% din
facturile de călătorie aferente. Cu toate acestea, țările
OECD încep să piardă din cota de piață
 Pe parcursul ultimilor 20 de ani, rata de creștere a sosirilor
de turiști în țările OECD s-a plasat în medie în jurul valorii de
2,8% pe an, cu mult peste rata de creștere a PIB, de 2,4%
pentru această zonă
 În zona OECD, rata de creștere a ocupării în sectorul
turismului a depășit cifra de 2% pe an între 2000 și 2009, cu
peste un punct procentual mai mult față de rata totală de
creștere a ocupării
Tendințe globale care afectează turismul
Identificăm 5 tendințe globale esențiale
 Globalizarea și tendințele economice pe termen
lung
 Tendințe politice
 Tendințe sociale
 Tendințe legate de mediu, resurse și energie
 Schimbări în tehnologie
Influența mega-tendințelor asupra turismului
MEGATENDINȚE
Economice
Politice
Sociale
Mediu
Tehnologice
DESTINAȚIE
Managementul
destinației
Valorile și
nevoile
turiștilor
Dezvoltarea
de noi
produse
Previziuni
în turism
COMPANIA
Managementul
companiei
Globalizarea și tendințele economice pe
termen lung
Șase factori care guvernează globalizarea,
dinamismul economic și creșterea
 Presiuni politice pentru creșterea standardelor de
trai
 Politici macro-economice îmbunătățite
 Dereglementarea/liberalizarea comerțului
internațional
 Intensificarea comerțului și a investițiilor
 Răspândirea tehnologiei informațiilor
 Sectoare private tot mai dinamice
Tendințe și oportunități
 Domină călătoria în scop de relaxare și petrecerea timpului liber
 Petrecerea timpului liber reprezintă de departe cel mai important
motiv pentru vizită (>50% din numărul de sosiri turistice).
 Tendința spre șederi mai scurte
 Durata în continuă scădere a călătoriilor turistice este direct legată
de stilurile de viață aflate în continuă schimbare și de evoluțiile
înregistrate din punctul de vedere al mijloacelor de transport.
 Numărul de rezervări online continuă să crească
 În multe țări peste 25% dintre persoane și-au rezervat călătoria sau
cazarea prin Internet.
 IMM-urile joacă un rol important
 În domeniile hotelier, al restaurantelor și agențiilor de turism, IMMurile sunt responsabile pentru cel puțin 70% din rata ocupării în
aproape toate țările OECD.
Tendințe politice
 Prăpastia dintre “cei avuți” și “cei dezavantajați” se va
adânci dacă țările “dezavantajate” nu urmăresc politici care
să sprijine aplicarea noilor tehnologii
 O bună guvernanță
 Educație universală
 Reforme de piață
Influențe politice
 Destinațiile care sunt percepute ca fiind mai puțin sigure
vor fi evitate de către turiști
 Strategiile de turism enclavizat trebuie să fie re-examinate
(managementul riscurilor)
 Globalizare vs. localizare
 Modernitate vs. identitate
Tendințe în domeniul mediului, resurselor,
energiei
 Schimbarea climaterică
 Temperaturi în creștere
 Reducerea nivelului de ozon
 Creșterea nivelului oceanelor
 Retragerea calotei glaciare și a permafrostului
 Topirea ghețurilor în regiunile polare
 Evenimente meteorologice extreme, precipitații și modificări
hidrologice
 Epuizarea resurselor naturale (energie, apă)
 Modificările în utilizarea solului (despăduriri și deșertificări, salinitate)
 Modificări în biodiversitate (dispariția de specii)
Unele influențe de mediu asupra turismului
 Turismul contribuie la și în același timp este afectat de modificările
climaterice
 Mediile naturale și clima vor influența destinațiile preferate de către
turiști
 Modificările climaterice au impact asupra profitabilității industriei prin
intermediul temperaturilor în creștere, utilizării energiei și apelor și
nevoilor în creștere de adaptare
 Politicile guvernamentale vor afecta costurile operatorilor
 Destinațiile care presupun transporturi la mare distanță sunt afectate în
mod special
 Rezervele de energie în continuă scădere vor avea un impact asupra
costurilor cu carburantul, ceea ce afectează costurile de transport și
fluxurile turistice
Tendințe sociale
 Îmbătrânirea populației
 Urbanizarea
 Structuri sociale în continuă schimbare
 Sănătate
 Aspirații și așteptări
 Valori și stiluri de viață
 Modele de trai în continuă schimbare
 Aspecte legate de gen
 Educație
Influențe sociale asupra turismului
 Bogați în resurse financiare-săraci în timp. Timpul liber a
devenit din ce în ce mai mult o marfă rară
 Individualism. Comportamentul turistului începe să devină
orientat de o dorință de personalizare (hedonism)
 Îmbunătățire de sine. Pe măsură ce tot mai multe nevoi
materiale sunt satisfăcute, turiștii caută experiențe mai noi,
mai bogate, mai profunde, mai autentice
 Încercarea de a găsi raportul corect preț-calitate. Internetul a
dus la apariția mai multor consumatori în cunoștință de
cauză care caută să gasească raportul ideal între preț,
calitate și timp
Influențele sociale asupra turismului
 Tendința spre experiment. Noii turiști sunt extrem de deschiși spre
experimente, dispuși să încerce produse, mâncăruri și atracții noi, însă sunt
prea nerăbdători ca să mai acorde o a doua șansă produselor sau serviciilor
care nu reușesc să îi satisfacă inițial
 Problema siguranței. Aspectele legate de siguranță devin din ce în ce mai
importante
 Preocupări sociale și de mediu. Turiștii devin mai conștienți de aspectele
politice, sociale și de mediu legate de diferite destinații (puncte critice)
 Calitatea serviciilor. Bătălia în marketingul turistic trece de la politicile de
prețuri competitive la îmbunătățirea serviciilor
Schimbarea tehnologică
Două domenii de schimbare: TIC și transporturile
 Tehnologia reprezintă principalul instrument de
management pentru obținerea performanței și
avantajului competitiv într-un nou mediu de
funcționare în afaceri
Influențe tehnologice
 Sistemele de management al bazelor de date permit
oferirea de răspunsuri la preferințe individuale în scopul
stimulării turismului
 Noile tehnologii oferă turiștilor un control mai bun asupra
modului în care își cheltuie banii și timpul
 Noile tehnologii îmbunătățesc viteza și confortul reducând
în același timp costul real al călătoriei
 Toate aspectele organizării turismului și industriei
ospitalității sunt în curs de schimbare dramatică prin
intermediul noilor tehnologii
 Industria turismului, în general, nu și-a asumat un rol activ
în dezvoltarea sau adaptarea de noi tehnologii
 În ciuda proliferării noilor tehnologii, industria este adesea
refractară la adoptarea de noi metode și instrumente
Efecte
 Luați împreună, acești factori și aceste tendințe stabilesc contextul în
care industria globală a turismului se va dezvolta până în anul 2020
 Nu va exista o tendință sau un factor unic care să domine viitorul la
nivel global
 Fiecare factor va avea grade diferite de impact în regiuni și țări
diferite
 În unele cazuri, aceste tendințe se manifestă în domenii care se
intersectează
Provocări
 Integrarea turismului într-o strategie mai vastă de dezvoltare
 Creșterea nivelului de participare din partea localnicilor și a
factorilor privați de decizie în dezvoltarea turismului
 Definirea și promovarea mai bună a activelor turistice competitive
 Îmbunătățirea mobilității interne și a accesibilității externe
 Definirea mai bună a țintelor turistice: produse noi pentru nișe
specifice
 Un brand mai bun pentru România și întreaga regiune
 Încurajarea educației și formării în sectorul turistic
 Încurajarea introducerii și utilizării TIC în cadrul industriei
 Elaborarea unui cadru de evaluare pentru turism și politicile de
dezvoltare locală
Managementul destinațiilor turistice
– MDT
Cine, Ce, Cum ?
Agenda
1. CINE: descrierea principalelor funcții şi
activități ale organizațiilor care se ocupă de
managementul destinațiilor turistice (MDT)
2. CE: definirea “țelului suprem” al
marketingului destinației turistice (MD)
3. CUM: proiectarea şi implementarea strategiei
MD într-o destinație
4. STUDII DE CAZ
CINE : Organizația de management al
destinației turistice
 Pentru garantarea unui proces unic de luare a deciziilor şi o
strategie unică
 Pentru aducerea de know-how şi inovație în cadrul
destinației turistice
 Pentru gestionarea mixului de marketing
 Pentru crearea unui flux de intrări turistice
Toate acestea fără a fi proprietarul
resurselor!
Managementul destinației turistice
(MDT) vs Marketingul destinației (MD)
MDT
• Negociere
• Cooperare
• Legitimitate
MD
• Produs
• Promovare
• Vânzare
CE: definirea “țelului suprem” al
marketingului destinației turistice
 Pre – rezervarea (şi rezervarea propriu-zisă)
 Dezvoltarea produsului (lanțul de furnizori, “ambalare”
dinamică)
 Editarea de broşuri şi cataloage comerciale
 Întreținerea relațiilor cu sectorul turistic: tur-operatorii şi
agențiile de turism
 Web marketing
 Relații publice şi implicarea media
 Management de evenimente
Ajutarea destinațiilor turistice în a-şi
urmări un obiectiv comun
Creşterea afluxului turistic
Creşterea competitivității
Reducerea impactului negativ
CUM: proiectarea strategiei MD
Nevoile cererii
Tendințele pieței
Competitori
Viziunea ofertei
Probleme interne
Individualism
Valorificați-vă punctele tari!
 Produsele standard de masă sunt uşor de reprodus, necesită
investiții uriaşe în comunicare şi sunt amenințate de competiția
prețurilor
 Produsele unice de înaltă calitate ies în evidență, pentru că sunt
capabile să combine unicitatea destinației cu istoria şi cultura
acesteia
 Dintr-o perspectivă de marketing, acestea se adresează unor
ținte şi piețe specifice
 Nu sunt uşor de imitat şi garantează experiențe şi emoții
autentice
 Ele generează comunicare spontană şi promovare “din om în
om”
Studii de caz
 Valle del Chiese, Trentino: inovație la nivel de
produs şi strategie de marketing
 CORTIJO EL SOTILLO – hotel pensiuneSpania
MARCA
“Valle del Chiese: făceţi-vă timp pentru dumneavoastră!”
CONCEPT
Experienţa rurală devine o strategie de dezvoltare a produsului şi baza pentru planul de
comunicare
CAMPANIA:
Valle del Chiese 12
Conceptul campaniei de comunicare
“ Aducerea destinaţiei la clienţii noştri”
ACȚIUNI
CARAVANĂ/ MARKETING STRADAL
BRESCIA, 14 APRILIE
600 CONTATTI
200 NUOVI CONTATTI
EMAIL
30 PAX PRENOTATI PER
WEEKEND A 12 EURO
36
ACȚIUNI
CONCURSUL “12 PRODUSE PENTRU 12 MESE”
14 APRILIE- 31 DECEMBRIE
37
2. Planul de comunicare
ACȚIUNI
©4T2012
38
ACȚIUNI
VALLE DEL CHIESE 12 EURO
350 NOI OASPEȚI
2/3 IUNIE
ACȚIUNI
EXPERIENŢA SOCIALA “NOTTE IN MALGA 12”
30 IUNIE/ 1 IULIE
EL DUERO – (Spania)
Traseu de-a lungul râului Duero, zonă cunoscută
pentru producția de vin din Spania.
Traseul cuprinde 115 km și traversează 5 orașe și mai
multe sate tradiționale spaniole.
Ruta include 33 de baruri (bodegas), 18 restaurante,
16 pensiuni, 8 vinoteci, 5 muzee și 3 spa-uri cu
tratamente prin vinoterapie.
Strategie-Călătorii pentru toată
lumea
-- Mai multe firme cooperează pentru crearea unui nou tip de călătorii.
Se promovează conceptul de Vititurism. Toate părțile implicate sunt
parteneri egali in rețea.
Vă mulțumim!