Korporativ Sosial M*suliyy*t

Download Report

Transcript Korporativ Sosial M*suliyy*t

KSM nədir?
KSM nədir?
Avropa İttifaqı və Dünya Bankı:
• könüllü öhdəlik
• dayanıqlı iqtisadi inkişafa yardım etmək;
• biznes fəaliyyətini sosial, ekoloji aspektlərə
inteqrasiya etmək;
• cəmiyyətin ümumi rifahını yaxşılaşdırmaq;
KSM nədir-2
«Şirkətin
biznesin idarə olunması üçün müvafiq
vasitələri reallaşdırmaqla
və korporativ resursları sərf etməklə
cəmiyyətin rifah halını yaxşılaşdırmaq
öhdəliyi yönümündə azad seçimidir»
Fillip Kottler
KSM-in tarixi
•
•
•
•
60-70-80-ci illər;
Ekologiya;
Uşaq əməyi;
Naomi Klay, «NO Logo»
KSM-in əhəmiyyəti
Environics International, 26 min respondent, 2001:
• şirkətin imici: 49%;
• brendin formalaşması: 35%;
• maliyyə vəziyyəti: 10%;
Cone/Roper istehlakçı zövqləri sorğusu, 1993:
• 78 %-i -hər hansı sosial təşəbbüs göstərən
firmanın məhsulunu alarlar;
• 66 %- bunun üçün öz “brend”dən imtina edərdilər
KSM-in tipləri (Kottler)
Daxili
• Əməyin təhlükəsizliyi;
• Əmək haqlarının sabitliyi;
• Sosial dəyərə malik əmək haqqının
dəstəklənməsi;
• İşçilərin əlavə tibbi və sosial sığortası;
• Təlim proqramları ilə insan resurslarının
inkişafı və təkmilləşdirmə, hazırlıq
kurslarının təşkili;
• Dar məqamda işçiyə yardım;
Xarici
• Sponsorluq və korporativ
xeyriyyəçilik
• Ətraf mühitin qorunmasında iştirak
• Yerli icma və yerli hakimiyyət ilə
qarşılıqlı əlaqə
• Fövqəladə vəziyyətlərin aradan
qaldırılmasında iştiraka hazırlıq
• Mal və xidmət istehlakçıları
qarşısında Məsuliyyət (keyfiyyətli
istehsal)
KSM: Dünya təcrübəsi
• Amerika: İndividuallıq, xeyriyyə proqramları
• Almaniya: KSM-in qəbul edilməməsi, reytinq,
DHL, BASF
• Avstriya: ekologiya;
• Rusiya: Kommers-Kollegiyası, sosial-xartiya,
Bankirin şərəf kodeksi;
• Ukrayna: yeni yaradılan qanunvericilik bazası;
• Qazaxıstan: həvəsləndirici tədbirlər
KSM Azərbaycanda
•
•
•
•
•
Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Murtuza Muxtarov
Ağamusa Nağıyev
****
TMK və Yerli şirkətlər
KSM Azərbaycanda...ARDNŞ
• Kənd məktəblərinin təmiri (Balakən rayonu)
• Neftçi sağlamlıq idman mərkəzi
• Məcburi köçkünlərə yardım
KSM Azərbaycanda...TMK
•
•
•
•
Neft şirkətləri: ekologiya
BP: Layihə İdarəetmə Məktəbi
Dünya Bankı, AYİB (EBRD), BMK (İFC)
Birgə layihələr;
KSM Azərbaycanda...Mobil operatorlar
• Bakcell:
– İdman Qadınlar üçün, 3200 qadın, 8 bolgə
– Uşaqların Vaxtının əyləncəli keçirilməsi: 20 rayon
• Nar:
– Art festival, 7 rayon, 17 rəssam, 40 əsər;
– Dağa dırmanmaq üzrə idmanın təşkili;
– «Eşitməmək Düşünməmək deyil».
• Azercell
– Bayram sovqatları;
KSM AZƏRBAYCANDA
KSM Azərbaycanda: Cari problemlər
• Qanunvericilik bazasının zəifliyi;
• Sahibkarların məlumatlandırılmaması;
• Kadr çatışmamazlığı;
• Hesabatlılığın zəif olması;
• Ədəbiyyat çatışmamazlığı.
KSM Azərbaycanda: Sorğu, 2008
• 100 şirkət, 38 cavab;
• 74.1% hesabat dərc eləmir;
• 25.9% hesabat dərc edir.
Baryerlər:
• institutsional baryerlər-8,
• sosial baryerlər-7;
• iqtisadi baryerlər-5;
• siyasi baryerlər-2.
KSM Azərbaycanda: Sorğu, 2008
• Həvəsləndirici tədbirlər
– 74.3% vergilərin ləğvi;
– 20% vergi güzəştlərinin tətbiqi;
– 5.7% digər güzəştlər (?)
KSM Azərbaycanda: Dövlət
• İqtisadi və İnkişaf Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası:
– Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Layihəsi;
• Google cache link:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oajvjctHDJUJ:www.economy.gov.az/index.php/en/economy/coperategovernance/19-economy/korporativ-idar%25C9%2599etm%25C9%2599/100-korporativ-idar%25C9%2599etm%25C9%2599m%25C9%2599c%25C9%2599ll%25C9%2599si+&cd=1&hl=az&ct=clnk&gl=az
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi: Korporativ Etika
Məcəlləsi;
• Milli Məclis: KSM haqqında qanun (?);
• QHT forumu: KSM haqqında xartiya (?);
KSM Azərbaycanda: Problemlərin
aradan qaldırılması
• Corporate Social Responsibility Azerbaijan,
www.csraz.com
– KSM treninq və seminarların təşkil olunması;
– KSM tədqiqatların aparılması;
– KSM üzrə konsaltinq servisləri;
– KSM layihələrin hazırlanması və təşkilatçılığı;
– KSM barədə məlumatların yayımı.
• Qanunvericilik layihələri
KSM Azərbaycanda: Nəticə və Təklilər
• Stimulverici tədbirlərin planlaşdırılması və həyata
keçirilməli,
• Vergi güzəştlərinin tətbiq olunmalı;
• Maarifləndirmə işi aparılmalı;
• Dövlət və özəl sektor şirkətləri beynəlxalq
çağırışlara qoşulmalı;
• Sosial məsuliyyət məcəlləsi təşviq olunmalı,
korporativ idarəetmə standartları işlənilməsi,
şirkətlərin sosial hesabat artırılmasına təşviq
olunmalidir;
Nəticə və Təklilər…davamı
• Hökumət və yerli özünüidarəetmə orqanları KSM
sahəsində illik prioritetlərini müəyyənləşdirib elan
etməli;
• Xarici transmilli korporasiyalar Azərbaycanda KSM
siyasəti həyata keçirərkən daha çox yerli vətəndaş
cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığa üstünlük
verməli;
• KSM mədəniyyətinin zəifliyinin aradan
qaldırılması üçün Azərbaycan dilində ədəbiyyat
çap olunmalı, iqtisadi fakültələrdə KSM fənni
tədris olunmalıdır.
Suallar?
Ziya Əlili
İqtisadçı-araşdırmaçı;
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi;
[email protected]
Şəkillərin müəlliflik hüquqları, slaydlarda istifadə olunma ardıcıllığı ilə:
• Business Ethics.com;
• Wall street journal;
• Charitystar.com
• Wikipedia (2)
• ERC.com
• Veryicon.com