Hajtáslánc mechanika

download report

Transcript Hajtáslánc mechanika

Az elektromos jármű fejlesztés
néhány kihívása – a BZN
kompetenciák tükrében
Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér
Dr. Szávai Szabolcs
Forrai Gergely
Balla Zoltán
BAY-LOGI Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet
K
+
Alapkutatás
F
Alkalmazott
K+F
BAY
Egyetemek,
akadémiai kutató
intézetek
intézetek
K+F szolgáltatók
+
I
Vállalati innováció
(új termék, technológia,
hatékonyabb szervezet)
Vállalatok
saját
K+F részlegei
Piac
BZN kapcsolódási pontjai az
e-mobilitáshoz - releváns kompetenciáink



Járműhajtás és felépítmény fejlesztés
(modellezés, vizsgálat)
Korszerű ITS technológiák alkalmazása
Kapcsolódás energetikai rendszerekhez – energetikai és
logisztikai optimalizálás
Hajtáslánc mechanika

Súlycsökkentés,
hatásfokjavítás

Mechanikus egységek
terhelésnövekedése

Sztochasztikus
igénybevételek,
dinamikai számítások
• Mechanikus hajtáslánc
tervezési paramétereinek
optimalizálása
• Hajtásrendszer, futómű és
nyomatékváltó konstrukciós
kialakításának támogatása,
szilárdsági és élettartam
méretezése
mscsoftware.com
Hajtáslánc mechanika

Érintkező felületek fajlagos
mscsoftware.com
terhelésének növekedése

Kenési rendszer fejlesztése,
optimalizálása - tribológiai
termo-elasztohidrodinamikai
szimulációk, vizsgálatok
Megfelelő anyagválasztás

powertrib.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2007.01.007
• Anyag és gyártástechnológiai
alternatívák kutatása a
mechanikus hajtáslánc
elemekben alkalmazható
fogaskerék-kapcsolatok, súrlódó
párok, csapágyazások és
hajtóműházak vonatkozásában
• Összefüggések feltárása a mikronano jellemzők és az alkalmazott
felületkezelt alkatrészek kopási
tulajdonságai között
• Folyadék- és hő dinamika, a
felületi mechanika, az
anyagtudomány, a korszerű
kísérleti és a numerikus
módszerek integrációja
Felépítmény/utastér
Alapvető követelmények:
 megfelelő
autodesk.com
szilárdság, tartósság
 kis
súly
 akusztikailag megfelelő
 hőszigetelés
Eszközök – megoldás:
 megfelelő
anyag- és technológia
 megfelelő konstrukció
 korszerű modellezési és vizsgálati
módszerek alkalmazása
reinforcedplastics.com
mscsoftware.com
Valós terhelési körülmények és
lehetséges károsodások modellezése

A jármű különböző terhelési és
sebességi viszonyok közötti
numerikus modellezése ütközés és
mozgásszimuláció
(MSC.ADAMS és MSC.DYTRAN)
• Kompozit szerkezetű felépítmény,
alváz, kapcsolódási és rögzítési
pontok mechanikai vizsgálata
• Dinamikai, szilárdsági,
törésmechanikai és kifáradás
elemzések
• Kompozit anyagok
meghibásodásának vizsgálata,
szilárdságcsökkenés hatásának
elemzése, hibák javíthatóságának
lehetőségei
mscsoftware.com
mscsoftware.com
ITS technológiák alkalmazása az
e-mobilitásban
Flottamenedzsment
 Utastájékoztatási rendszer
 Jegyértékesítési rendszer
 Járművezetői tájékoztató rendszer
 Forgalmi információs rendszer
 Menetrend optimalizálás

KUTATJUK A KORSZERŰ ITS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIT
Intelligens Közlekedési rendszerek vizsgálata:
• Forgalmi információk gyűjtése járműhálózatokban és közösségi alapon
• Dugóinformáció előállítása központi FCD szerver segítségével
• Dugóinformáció terjesztésének optimalizálása járműhálózatokban
Integrált szimulációs környezet létrehozása (RUBeNS):
• Hálózati forgalom szimulátor (ns-2)
• Járműforgalom szimulátor (vissim)
• Járműforgalom és kommunikáció kölcsönhatásának modellezése (Matlab, sejtautomata)
Mobil szolgáltatások/alkalmazások:
• Útvonaltervezés: forgalom, időjárás-alapú
• Közösségi forgalmi információs mobil alkalmazás
ITS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA
Reorganizációs folyamatok támogatása
 Regionális szintű stratégiák kidolgozása
 Projektek generálása
ITS projektek támogatása
 Vállalati rendszerek tervezése
 forgalomirányítás
 utastájékoztatás
 elektronikus értékesítési rendszerek
 ITS keretszerkezet alkalmazása a rendszerek tervezésében
Az ITS megoldás leírására (tervezésének támogatására) alkalmas
eszközrendszer felhasználása a projektek tervezése során
 Szabványok, standard módszertanok alkalmazása




GDF – Geographic Data File
Transmodel (CEN-TC278 MSZ EN12896:2006) szabvány
SIRI (prCEN/TS-OO278181)
...
OKOSMEGÁLLÓ
Tapolcai elágazás
Tapolcai elágazás
E-járművek és az energetikai rendszer
kapcsolata
Villamos energia
rendszer
Nukleáris
Fosszilis
Megújuló
Környezeti hatás – Fenntarthatóság – Technológia - ÜZEMELTETÉS
…energiatárolás
Elektromos járműflotta segítségével
Nagy mennyiségű energia tárolása
Vészhelyzeti igénybevétel
Töltés tervezhetősége
Rendszer kiegyenlítetlenségének
csökkentése
Közvetlen töltés
- megújuló alapú
Csekély hatás a rendszerre
környezetbarát üzemeltetés
Rendszerről történő töltés
Időszakosság
(amikor a rendszerben „felesleg” van)
- rendszerkiegyenlítés
- költségcsökkentés
Flották , illetve az azokon belüli járművek számának növelése
Térbeli elhelyezkedés kiszélesítése
BZN releváns kompetenciái
Energiapiacok elemzése
Töltési technológiák optimalizálása
Töltő infrastruktúra logisztikai koncepció
Töltő infrastruktúra környezeti hatásainak elemzése
Energiatároló eszközök termomenedzsmentje
Köszönöm a figyelmet!
www.bayzoltan.hu