A HALÁL MORFOPATOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE Tanatológiai Konferencia Marosvásárhely 2014.02.28. Morfológia: - az emberi test (fizikai test) alaktana entrópia = rendezetlenség magas entrópia = kevés információ magas entrópia = nagy valószínűség Isten.

download report

Transcript A HALÁL MORFOPATOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE Tanatológiai Konferencia Marosvásárhely 2014.02.28. Morfológia: - az emberi test (fizikai test) alaktana entrópia = rendezetlenség magas entrópia = kevés információ magas entrópia = nagy valószínűség Isten.

A HALÁL MORFOPATOLÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSE
Tanatológiai Konferencia
Marosvásárhely
2014.02.28.
Morfológia:
- az emberi test (fizikai test) alaktana
entrópia = rendezetlenség
magas entrópia = kevés információ
magas entrópia = nagy valószínűség
Isten Keze egy köddel körülvett Neutron csillag, 17000 fényévre tölünk
“A természetben a magukra
hagyott rendszerek rendezetlensége
állandóan növekszik”
Az élő szervezetek entropiaszíntje
a legalacsonyabb a természetben.
Az emberi szervezet
szervek rendszereinek összehangoltan
müködő sejtjei által,
bonyolult idegirányítás mellett jelenti
a legalacsonyabb entrópia színtű,
óriási információ mennyiséget hordozó,
valószínűtlen állapotot
Nap- és elektromágneses energia
felhasználásával lehet lenntartani.
a sejt
a sejt, ha életben akar maradni,
folyamatosan cukrot kell égetnie,
végső soron napenergiát kell használnia.
mitochondrium
szőlőcukorból oxigén felhasználásával
"biológiai energia hordozót", ATP-t képez.
ATP → ADP + Pi
energia
a sejtmembránok között töltéskülönbség van
(a töltést hordozó ionok és ionizált molekulák
koncentrációkülönbsége)
(információ!)
Az emberi szervezet
-
keringési rendszer
légző rendszer
kiválasztó rendszer
mozgásszervek rendszere
stb.
Az emberi szervezet
-
szabályozó rendszer
keringési rendszer
légző rendszer
kiválasztó rendszer
mozgásszervek rendszere
- a sejtszintű transzportfolyamatok,
- az izommunka
- az idegtevékenység
ezt a koncentráció és elektromos töltésbeli
különbséget használja fel
- a sejtszintű transzportfolyamatok,
- az izommunka
- az idegtevékenység
ezt a koncentráció és elektromos töltésbeli
különbséget használja fel
Halál – megszűnnek az életmüködések
nem keletkezik ATP
valószínű rendezetlenség
csökkenő információ
NECROBIOSIS
apoptosis
sejtnecrosis


Apoptosis
szedercsíra
hólyagcsíra
NECROBIOSIS
apoptosis
 sejtnecrosis
szövetpusztulás = alteratio


károsító hatás – alteráció
károsítja a szervezet
szabályozási,
keringési,
légzési,
kiválasztási rendszerét
közvetlenül sejt szinten hat.
legmagasabb szintekről lefele bomlik le az élet
A klinikai halál:
elkezdődik a sejtmembrán két oldala között található
elektrokémiai potenciálkülönbség
kiegyenlítődése.
nő az entrópia sejtszinten,
még reverzibilis lehet.
Agyhalál:
a sejtszintű változások miatt
leáll a szabályozó rendszer
(neuro-immuno-hormonális),
ami tovább csökkenti a rendszer információtartalmát.
a szervezet egészét tekintve a folyamat
irreverzibilis,
bizonyos szervek egy másik,
alacsony entrópiájú emberi rendszerbe átültetve
még életképesek maradhatnak (transzplantáció).
A biológiai halál:
végzetesen felborul azoknak a rendszereknek
a működése, amelyek
a napenergia felhasználásával
rendkívül alacsony entrópiájú,
nagy információtartalmú objektum
entrópiáját hivatottak fenntartani.
az egykori élőlény maradványa már
minőségileg kisebb információtartalmú,
magasabb valószínűségű,
magasabb entrópiaszíntű
állapotba kerül
Algor Mortis = a test kihűlése.
a test hőháztartása összeomlik,
a test hőmérséklete lassan
- óránként 1-1,5°C-al
idomul a környezet hőmérsékletéhez
Rigor Mortis = hullamerevség
az ATP hidrolízise az izomszövetekben
az izomszövetek fehérjéinek bomlása
a halált követő
~24 órával alakul ki teljesen,
~24 órán át fennáll és
~72 órával a halál után enyészik el.
A Nysten-szabály
először az arc mimikai izmai
(a halál beálltát követő 2-4 óra alatt),
később a törzs,
a mellső majd a hátsó végtagok izmai merevednek meg;
az elernyedés ~24 óra alatt azonos sorrendben történik.
Pallor Mortis = hullai sápadtság.
a keringés megszűntével a vér alakos elemei
a gravitációnak megfelelően a
holttest legalsó részeinek ereiben ülepednek
Livor Mortis = hullafoltok
süllyedéses=hypostaticus
beivódásos=impregnatiós
kiszáradásos=exicaciós
Késői hullajelenségek
destruktív
konzerváló
Destruktív
- rothadásos foltok
- rothadásos emfizéma
- rothadásos hólyagosodás
Konzerváló
- elszappanosodás
- elszenesedés
- kiszáradás
- fagyás
= saponificatio
= lignificatio
= mumificatio
= congelatio
Köszönom, hogy meghallgattak!
Isten Szeme egy helixköd 700 fényévre tölünk, a Vízöntö csillagképben.