Transcript SLA-k

Az ÚMFT SLA
rendszere
- a független értékelő
szemszögéből Cserneczky Tamás
EU üzletágvezető
2010.05.07
Tartalom
2
 Az SLA rendszer jellemzése;
 Megfelelő eszköz-e az SLA?
 Legfontosabb megállapítások;
 Értékelési módszerek, tapasztalatok
Mit várunk az intézményrendszertől?
Fejlesztéspolitikai
elvárások
Az elvárások miatt érvényesítendő követelmények
az intézményirányítási modellel szemben
A támogatáskezelési
folyamatok gyors
lebonyolítása
Rugalmas, nagyfokú alkalmazkodásra képes
kapacitásgazdálkodási képességet kell biztosítani
A leghatékonyabb szervezeti, folyamatszervezési
megoldásokra alkalmazására képes, decentralizált
menedzsment rendszert kell kialakítani.
A támogatási igények
rugalmas kielégítése
(korlátosság nélkül)
Biztosítani kell a fejlesztéspolitikai célokból
következő minőségi elvárások közvetítésére
alkalmas irányítási rendszert
A támogatások
célzottságának
(hatékonyságának)
biztosítása
Milyen menedzsment rendszert érint a
követelmény?
A támogatáskezelési funkció részleges
„kiszervezése” forprofit szervezeteknek
Intézményfinanszírozási megoldás
Döntési szintek, menedzsment jogkörök,
feladatkörök szabályozása
Folyamatszabályozás
A nem normatív támogatási konstrukcióknál
biztosítani kell a valós szakpolitikai felügyeletet
Policy típusú szabályozók
A szükséges IT eszközök biztosítása
3
Miért érdekes az SLA?
4
 Mert egy újszerű menedzsment eszköz a közigazgatásban;
 Mert Magyarország úttörő módon alkalmazta;
 Mert a gyakorlati alkalmazása sok megoldandó problémát
felszínre hozott;
 Mert ez a szerződéses forma szabályozza a Technical
Assistance források nagy részét;
Mi is az SLA?
5
Az SLA-k (Service Level Agreements vagy Szolgáltatási Szint
Megállapodások) olyan a Szolgáltató és a Megrendelő között
létrejött megállapodások, melyben a felek rögzítik:
•a nyújtott szolgáltatásra,
•annak minőségére/teljesítményszintjére,
•az együttműködés körülményeire és
•a pénzügyi elszámolásra (díj vagy kötbér)
vonatkozó feltételeket.
Megállapodások rendszere
6
BSC
Mgmt
Mgmt
SLA
Megrendelő
SLA / OLA
Belső
szolgáltató
Outsourcing
partner
OLA
Felhasználók
Belső szolgáltató
munkatársak
Support
Tények és adatok, ÚMFT SLA-k
7
Σ
*Csak a felülvizsgálatba vont 19 SLA-ban, 2008-ban
Tények és adatok, ÚMFT SLA-k
Az SLA rendszer még mindig „bejáratós”:





8
2007-ben indult;
első érdemi év: 2008;
komolyabb terhelés: 2009;
felülvizsgálat: 2009;
továbbfejlesztés: 2010?
Eközben az intézményrendszer, az elvárások is változtak,
fejlődtek.
Néhány gondolat
9
 A tiszta közigazgatás-közigazgatás SLA illúzió;
 Minden esetben a profit és a verseny sem jelent
megoldást;
 Az SLA felszínre hozza a problémákat, de megoldást az
intézményirányítás szintjén lehet találni.
Legfontosabb megállapítások
 A konkrétumok előtt:
10
1. Szinte minden IH-KSZ reláció más;

Zrt. – közigazgatási szerv, partneri típusú kapcsolattól, az üzleti típusúig;

A gazdálkodási formát kell igazítani az intézmény-irányítási koncepcióhoz;
2. Ennek megfelelőek a megoldások, attitűdök, tapasztalatok
is;
3. A finanszírozáson keresztül közvetített elvárások sem
egységesek;
4. Az értékelés rendszerszintet vizsgált, a jellemző gyakorlatot
értékelte, ezért egyes megállapítások nem minden egyes
SLAra érvényesek;
Legfontosabb megállapítások
 A jelenlegi rendszer (elvi) előnyei:
1. Nincs valós alternatívája;
2. Teljesítményorientált szemléletet erősíti;
3. Magában hordozza a hatékony menedzsment lehetőségét
 A jelenlegi rendszert fejleszteni érdemes, mert:
1. A beszállítói menedzsment (felügyelet) alulreprezentált
2. Nem valós „Service Level Agreement”:
3. A struktúra hordozza a problémákat:
11
A módszertanról
12
Kapacitás felhasználás kérdésköre
Minőségi szempontok
Mérés
IH
Fókuszcsoport
Adatbázisok
elemzése
IT eszközök
vizsgálata
Becslés
VÁTI modell
22
konstrukció
mért értékei
KSz vezetői
interjúk
VÁTI adatbázis
elemzése
Rendszerszintű
válaszok
KSz vezetői
interjúk
IH
fókuszcsoport
Dokumentumelemzés
IH
fókuszcsoport
Lehetőségek feltérképezése
Dokumentumelemzés
Tapasztalatok, tények
Eredmények
A finanszírozási rendszer víziója
13
Díjazás
megállapításának
szakasza
Korrekciós szakasz
Jelmagyarázat
Az intézményfinanszírozási rendszer
funkciói
1
Finanszírozási szakasz
SLA szerződéses
rendszer
Előfinanszírozási rendszer (tervezett kapacitások
díjazásának előzetes jóváírása)
Előkalkulációs
rendszer (önköltség
alapú díjazás
meghatározása)
4
10
Rendszerek közötti
kapcsolat
Utókalkulációs
rendszer (nyereség/
veszteség
kimutatása)
Intézmény
finanszírozási
funkció (célja)
Elszámolási rendszer (felhasznált kapacitások díjazásának utólagos
elszámolása és az elért célok premizálása)
8
9
Kapcsolódó,
támogató rendszerek
1
2
3
5
6
11
7
Kapacitás
tervezési
rendszer
(teljesítmény
előrejelzése)
Folyamatmodell
(kapacitásnorm
ák biztosítása)
12
Benchmark
rendszer
(költségtervezé
si normák
biztosítása)
Tranzakciós
rendszer
(EMIR)(teljesítm
ény kimutatása)
13
Munkaidőnyilvántartási
rendszer (a tervezési
és elszámolási
rendszerek
alátámasztása)
14
15
Támogató
rendszer
(funkciója)
Kontrolling
rendszer (az
tényköltség
adatok
biztosításához)
Beszámolási
rendszer (a
felügyelethez
szükséges
információk
biztosítása)
Köszönöm a
figyelmet!
2010.05.07