A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyzete és jövője

download report

Transcript A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyzete és jövője

A Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás helyzete és
jövője Magyarországon
Készítette: Dr. Szabó Péter
Főosztályvezető
Közvetlen Fenntartású Intézmények Főosztálya
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A szolgáltatás lényegi
áttekintése
•
•
•
•
Kik vehetik igénybe?
Milyen feltételekkel?
Egyedül élő ellátott->krízishelyzetek
Azonnali helyszínre érkezés-bizalom
Múltbeli áttekintés
• 1994 Magyar Máltai Szeretetszolgálat-első
központ
• 2004-ig pályázati lehetőség->közel 70
központ
• 2003-Önkormányzati alapfeladat,
normatív állami finanszírozás
• Nem kötelező önkormányzati feladat
• 2013. VII.01-állami feladattá vált
Állami feladattá válás
célkitűzései
•
•
•
•
•
Egységes szolgáltatás létrehozása
Gazdaságosabb működés megteremtése
Modern műszaki eszközpark létrehozása
Térítési díjak egységesítése, egyszerűsítése
Hozzáférés biztosítás minden
rászorulónak
Állami feladattá válás
célkitűzései
• Országos szintű összehangolás
• „Fehér foltok” felszámolása
• Valós szükségletek kielégítése
Fejlesztési probléma
• Legalább 10 féle rendszer alakult ki és
működik->nehezíti a központosítást
• A gondozottak száma folyamatosan nő
A fejlesztés indokoltsága
• Műszaki fejlődés-> megkönnyítik a
felügyeletre, gondozásra szoruló idősek
életét
• Csökkentik a terheket
• Javítják a szolgáltatás biztonságát
Feladat ellátás módja
• -> Feladat ellátási szerződés
• Eszközbérlettel
• Saját tulajdonú rendszerrel
Szakterület elemzése
• Tárgyi feltételek a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás esetében
• Személyi feltételek a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás esetében
Elvárások a feladatellátással
szemben
• A rendszer globális hálózaton
távfelügyeleti, vagy automata
diszpécserközponttal történhet
• Gondozói készülékek
• Gondozottaknál lévő készülékek
• Szoftver
• Riasztás folyamatának rögzítése
Feladatellátás bemutatása
• SzGyF-EMMI->jogszabályi kritériumokat
figyelembe véve létrehoz egy működő
rendszert
• Szervezeti rendszer kialakítása
• Megyei Kirendeltségek feladatinak
meghatározása
• Szakmai körzetek kijelölése
Kötelező tevékenységek
• Segélyhívás továbbításához, kezeléséhez
szükséges műszaki rendszer működtetése
• Szakmai központ/ok működtetése legalább 40
kihelyezett készülékkel és legalább két szociális
gondozó készenléti rendszerben való
foglalkoztatásával
• Segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása
érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtétele
• Az ellátott személy segélyhívása esetén az
ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30
percen belüli megjelenése
Javaslat
•
•
•
•
•
Saját rendszer kialakításának fontossága
Globális rendszer összefoglalása
A rendszer típusai/előnyei
Vakriasztások
Helyszínen történő megjelenés
A Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás és az SzGyF
kapcsolata
• Mérföldkő->2013.VII.01 -a Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás biztosítása állami
feladattá vált
• NRSZH adatai alapján történő
szerződéskötés
Az ellátás lehetséges módjai
• Szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató
intézmény fenntartásával, vagy
szolgáltatót, intézményt működtető
fenntartón keresztül
• SzGyF-en keresztül-saját intézménnyel,
saját dolgozókkal látja el a feladatot
• 2013 II. félévére SzGyF feladat ellátási
szerződést kötött 192 db Fenntartóval
• Ebből kevesebb, mint 10 %, aki 2014-ben
nem tudja vállalni a feltételeket
Jövőbeli céljaink
• Senkit nem hagyunk magára
• Aki számára nem tudják biztosítani az
ellátást, ott is találunk megoldást
• Az ellátás minőségének megtartása/jobbá
tétele
• Az idősek biztonságérzetének
megerősítése
• Az ellátás teljes körű kiterjesztése a
legkisebb településekre is
Köszönöm a figyelmet.