A FANY rendszer

download report

Transcript A FANY rendszer

Szükségessége
Kibővült funkcionalitása
Bevezetésének ütemezése
Veszeli Dániel János bv. százados
szállítási osztályvezető
Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály
1995. évi CVII. tv. V. fejezet
Adatkörök
Adatszolgáltatás
Adatmegőrzés
Szállítás
Szabadítás
Jutalmazás
Előzetes letartóztatás
Kérelmek
Nevelői feljegyzések
Ítéletek
Alapadatok
Befogadás
Munkáltatás
Kapcsolattartók
Zárkába helyezés
Előállítás
Jelenlévő fogvatartott
Fegyelmi adatok
Személy
Nyilvántartási szám
Korszerűtlen
Kizárólag ügyviteli jellegű
Funkcionálisan megfelelő
Korszerűbb felhasználói felület
Többletfunkcionalitások
Ügyviteli jelleg kizárja a statisztikai felhasználást!
Kevés és előre meghatározott részhalmaz!
Nincs elemzői, értékelői és vezetői támogatás!
Gyenge együttműködés más rendszerekkel!
A rendelkezésünkre álló adatokat nem
tudjuk megfelelően csoportosítani,
kigyűjteni, felhasználni és továbbadni.
Korszerű, a rendelkezésre álló
technológiai lehetőségeket kihasználó,
támogató jellegű rendszerre van szükség.
Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban
Homogén, egységes informatikai rendszer kiépítése
Eszközpark cseréje, bővítése és szabványosítása
Kórházi rendszer
Szolgálatszervezési rendszer
Letétkezelő rendszer
Élelmezési rendszer
Fogvatartotti Alapnyilvántartás
(FANY)
Követelmény-specifikáció és rendszerterv alapján


Minden szükséges funkció továbbvitelével.
A már nem használt funkciók elhagyásával.
A FANY rendszer akkor megfelelő, ha nem jelent
funkcióvesztést a korábban használt
megoldáshoz képest!
Dashboard (indítópult)
FANY menü struktúra

Valós felhasználói igények alapján

A korábbi rendszerben nem voltak
kivitelezhetőek

Kihasználják a modern rendszerkörnyezetet
Biometria modul
Fogvatartotti kártyák kezelése
Tranzakciónként,
idősorosan
Adat keletkezése
Adat utolsó módosítása
Közbeeső
változások?
Tranzakciónként,
idősorosan
Felhasználói adattal
Visszakereshetően





Csoportalkotás
Adott időszakra
vonatkozó
Részhalmazok
Kereszttáblák
Nyomtatás





Külső partnerek limitált hozzáférése,
Bv. által biztosított jogosultság alapján,
Egyértelmű fogvatartotti azonosítás szükséges,
Azonnali, rendezett, nyomtatható válasz,
Naplózás, visszakereshetőség,
A papír alapon érkező megkeresések számának
csökkentését várjuk a megoldástól!
Online lekérdezés adminisztrációs modul

A homogén, egységes és modern informatikai
környezet eredménye

Más típusú felhasználását követelik meg a
rendszereknek

Kihasználásukhoz ki kell mozdulni a felhasználó
eddigi komfortzónájából
Modern, grafikus felhasználói felület
Nincs szinkronizálás
miatti késleltetés
Nincs szükség
adatpostacsomagokra
Védelem a
leszakadásokkal szemben
Valósidejű adatbázis


A már korábban rendelkezésre
álló
irodai
programjaink
szolgáltatatásait használhatjuk
fel
Praktikus és esztétikus
Microsoft Office támogatás

A bevezetést megelőző feladatok (oktatások,
képzések, tesztelések)

Bevezetéshez kapcsolódó feladatok
(adattisztítás, adatmigráció, használatba vétel)
Alapfokú felhasználói oktatás
Állampusztai Országos Bv. Intézet
BAZ Megyei Bv. Intézet
Budapesti Fegyház és Börtön
Fővárosi Bv. Intézet
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Szegedi Fegyház és Börtön
Tolna Megyei Bv. Intézet
Váci Fegyház és Börtön
Haladó (mentor) képzés




Tesztrendszer teljes
hozzáféréssel, valós
fogvatartotti adatokkal
Tesztesetek és
jegyzőkönyvek,
Vállalkozói kivizsgálás
és javítás
Migrációs teszt
Csak a tesztelések átfogó értékelését
és a szükséges javítások sikeres
kivitelezését követően!
A büntetés-végrehajtási feladatok
jogszerű végrehajtásának alapvető
feltétele a megfelelő fogvatartotti
nyilvántartási rendszer, szakmai
munkánk minősége ugyanis
leginkább azon keresztül követhető,
értékelhető és ellenőrizhető.
Veszeli Dániel János bv. százados
szállítási osztályvezető
Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály