Kojedzinszky Richard

download report

Transcript Kojedzinszky Richard

Sok szeretettel köszöntöm a
GAMESZOK 5. Országos Konferenciáján
www.ritek.hu
ASP definíciója, működése, jellege
Az ASP (Application Service Provider)
Olyan informatikai szolgáltatási lehetőség, ahol egy központi informatikai
alkalmazást további külső felhasználók számára tesznek elérhetővé.
- Biztosítja a jogszabályi megfelelőséget
- Saját fejlesztés helyett gazdaságosabb
szolgáltatás-igénybevétel
- Olcsóbb üzemeltetés
- Alacsony indulási költség
- Szigorú információbiztonsági szabályok
alkalmazása, auditált rendszerek.
- Nincsenek licenc díjak, csak tervezhető
alacsony havi költségek.
- Magas szintű szakmai háttér biztosítja a
folyamatos működést.
- A működtető önkormányzat teljes
garanciát vállal
Szélessávú VPN
kapcsolat
Stabil, robosztus
szerver oldali háttér
A kliens oldali
számítógépek
erőforrás
igénye
minimális!
© Designed by Whistler
Magyarországi történetisége, RITEK alapítása
- ASP: több mint 10 évre tekint vissza
- gyakorlati megvalósítás hiánya a közigazgatásban:
adatvédelmi aggodalmak, szélessávú elérhetőség
fejletlensége, és arra alkalmas szolgáltatók hiánya.
- ASP a gazdasági szférában: gyorsabban terjedt
- lásd: e-banking megoldások
- Alapvető változás: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(Kormánydöntés: 2006. november)
- Cél: regionális ASP-k létesítése a közigazgatási szervek
számára.
ASP
ASP
története:
Magyarország
- A RITEK Zrt. Alapítása: 2000. február - a dél-alföldi régióban, a
Szegedi Önkormányzat tulajdonában, szegedi központtal.
- 2000 – 2002: ASP központú alaptechnológia fejlesztése.
- 2002-óta ASP szolgáltatóként tevékenykedik.
- 2003-tól: Alkalmazásfejlesztések, kifejlesztett modulok rendszerbe
állítása, további folyamatos fejlesztések.
- 2007: Az ASP szolgáltatói feladatokkal kapcsolatos elismerés:
Települési Önkormányzatok Szövetsége: E-GO díj - első helyezés
…napjainkig folyamatos nagy arányú fejlesztések.
története:
RITEK Ztr.
© Designed by Whistler
A ROP-os pályázatok megjelenése (2009.10.29.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek,
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése,
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
A regionális információs társadalom kiteljesítése
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
E-közigazgatási rendszerek fejlesztése
Kódszámok:
DAOP-2009-4.3.2
DDOP-2009-3.1.4
ÉAOP-2009-4.1.6
ÉMOP-2009-4.3.2
KDOP-2009-5.3.1
KMOP-2009-4.7.1
NYDOP-2009-5.4.1
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.
© Designed by Whistler
Projekt rövid összefoglalása
DAOP 4.3.2-09 - A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek
továbbfejlesztése
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Információtechnológiai szolgáltató központ a Dél-alföldi Régióban
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010-07-02
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2013-06-28
• Állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazodó,
egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások
megvalósítása.
• Önkormányzatok belső hatékonyságának növelése a
korszerű informatikai megoldások segítségével, és a
hozzájuk kapcsolódó szervezetfejlesztéssel.
• Fenntartható önkormányzati informatikai fejlesztések
megvalósítása.
• Szinergiák kiaknázása a párhuzamosan folyó központi
e-közigazgatási fejlesztésekkel
© Designed by Whistler
A megnyílt pályázati lehetőségek főbb jellemzői
A támogatási forrásból kötelezően megvalósítandó
portfolió elemei (szakrendszerek) a következők:
1. Iratkezelő- és workflow rendszer
2. Önkormányzati portál rendszer
3. Szociális igazgatási rendszer
4. Adóügyi alkalmazás
5. Ipari és kereskedelmi igazgatási
rendszer
6. Építéshatósági rendszer
7. Gazdálkodási rendszer
8. Gyámügyi rendszer
9. Testületi munka
támogató rendszer
kötelező szakrendszerek
© Designed by Whistler
A megnyílt pályázati lehetőségek főbb jellemzői
Az ASP által biztosított
alkalmazásoknak
folyamatosan meg kell
felelniük a hatályos
jogszabályoknak és
biztosítaniuk kell a különféle
hatóságok, egyéb
kormányzati hivatalok
és központi szervek felé a
működéshez szükséges
előírt biztonságos
elektronikus
adatkapcsolatot.
Komplex, stabil,
sérthetetlen, adatvédelmi
szempontból
védett informatikai
struktúra, rendszer.
kapcsolódás a központi rendszerek felé
© Designed by Whistler
A megnyílt pályázati lehetőségek főbb jellemzői
Követelmények a lefedettség tekintetében:
A régió lakosságának 30%-a, valamint
30.000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező
településekhez tartozó lefedett lakosságnak el kell érnie
a régió összlakosságának 10%-át
- Célszemélye: Települési önkormányzatok
- Támogatási intenzitás:
- ASP központ létesítése - 90%,
- Csatlakozás - 95%
- Időtartama
1. ASP környezet megvalósítása: 18 hónap
2. Csatlakozás: 18 hónap (2013.07.01-re)
3. Garantált szolgáltatás nyújtás: 5 év
© Designed by Whistler
A szolgáltatások üzleti jellege - opcionális elemek
Űrlapok
VIR
Vezetői
információs
rendszer
ETRIUSZ
PAPIRUSZ
Előirányzat
tervezés,
beszámolók
Iratkezelő
rendszer
(kötelező
elem)
Könyvelési
adatok
KASZPER
ENIKŐ
Utalványrendelet
Energetika,
energetikai
mérések
Gazdálkodási
rendszer
(kötelező
elem)
Bizonylatok
SAMU
Munkaügyi
nyilvántartás
Munkaügyi
modul
Számlatükör
KATI
Jogi dokumentumok
Kis- és
nagyértékű
tárgyi eszköz
nyilvántartás
ETELKA
Osztott
étkezési
modul
© Designed by Whistler
Eredmények (eredményhirdetés időpontja, nyertesek)
Eredményhirdetés időpontja: 2010.04.01.
Miskolc,
76,8
Debrecen,
88,5
Érd,
73,5
Szombathely,
72,3
Székesfehérvár,
75,5
SZEGED,
93,0
Pécs,
84,8
© Designed by Whistler
Versenyhelyzet és távolabbi kilátások
5 év után várhatóan kevesebb szolgáltató központ
növekednek a nyújtott alkalmazások számai
változik a szolgáltatást igénylők köre (pl. intézmények)
3 év után az ügyfél szolgáltatót módosíthat
© Designed by Whistler
Köszönöm a figyelmüket!
RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt.
címe: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
telefonszáma: 62/421-605
fax-száma: 62/421-236
e-mail címe: [email protected]
web-oldal címe: www.ritek.hu