Comarch ERP XL CRM – narzędzie do efektywnego

download report

Transcript Comarch ERP XL CRM – narzędzie do efektywnego

Najważniejsze zmiany
w nowej wersji 11.0
ELEMENTY WSPÓLNE
Nowy interfejs (BETA)
• Wersja 11.0 dostępna jest w dwóch wersjach
interfejsowych:
– dotychczasowej,
– odświeżonej, bazującej na bazie nowej wersji technologii,
na której oparty jest Comarch ERP XL (wersja BETA)
• Nowa wersja interfejsu to m.in.:
–
–
–
–
Wprowadzenie menu wstęgowego,
Możliwość dodawania skrótów pod wstążką,
Elastyczna możliwość zarządzania wielkością czcionek,
Ułatwienia w pracy z kolumnami na listach, m.in.
sortowanie po kolumnach, definiowanie układu kolumn.
Nowy interfejs (BETA) - przykłady
Wygląd modułu: Sprzedaż, w nowym interfejsie
ze
wstążką
Dodawanie
wybranych
funkcji
do paska
skrótów
Sortowanie
na liście(ribbonem)
zamówień
po kolumnie:
Akronim
Integracja z iBard24
• Udostępnienie bezpośrednio w systemie
Comarch ERP XL opcji tworzenia kopii
bezpieczeństwa baz danych za pomocą usługi
iBard24
• Specjalna cena za konto 30 GB – teraz 20%
Kopia bezpieczeństwa
bazy odbywa się
taniej, za jedyne
359
zł
z wykorzystaniem specjalnego przycisku
Obszary wspólne – inne istotne
zmiany
• Poprawa ergonomii wyboru magazynu
w oknach – ujednolicono i rozwinięto sposób
wyboru magazynu w całym Systemie
• Dostosowanie systemu do współpracy
z Comarch ERP e-Sklep24 w wersjach 6.0 i 6.3
LOGISTYKA
Nowa funkcjonalność promocji
pakietowych
• Możliwość definiowania promocji łączonych,
np.:
– 2 towary + 1 gratis,
– 2 towary + 1 za pół ceny,
– przy zakupie x szt. towarów z wybranej grupy
klient otrzymuje rabat 10% na towary z tej grupy,
– przy zamówieniu za 1000 PLN klient otrzymuje
dodatkowo 5% rabatu
itp.
Faktura sprzedaży (FS) z włączoną opcją obsługi
promocji pakietowych
Możliwość definiowania promocji dla
wybranego magazynu
Nowa zakładka „Magazyny” na karcie promocji
Obrót złomem
Możliwość rejestracji obrotu złomem zgodnie
z obowiązującymi przepisami – to nabywca jest
zobowiązany do naliczenia podatku należnego,
który jednocześnie stanowi dla niego podatek
naliczony)
Oznaczenie kartoteki towaru jako złom
Kody kreskowe
Możliwość przypisywania wielu kodów
kreskowych dla danego towaru bez potrzeby
dodawania jednostek pomocniczych
Zakładka Jednostki i kody\Kody kreskowe na
karcie towaru – wiele kodów kreskowych
Zmiany w obszarze funkcjonalności
koncesji
Udostępnienie możliwości zdefiniowania wielu
rodzajów koncesji i ich przypisania do towaru,
a także zdefiniowania kilku koncesji oraz
określenia daty ich ważności dla kontrahenta
Karta kontrahenta – lista koncesji kontrahenta
Współpraca z wirtualną drukarką
firmy InPost
• Funkcjonalność pozwala na korzystanie z usługi tzw. poczty
hybrydowej. Umożliwia ona użytkownikowi nadawanie
korespondencji z poziomu komputera poprzez drukowanie na
wirtualnej drukarce. Taki dokument zostaje przesłany przez Internet
do firmy InPost, gdzie następnie dokument jest fizycznie
wydrukowany, zakopertowany i dostarczony do odbiorcy przez
wybranego operatora pocztowego.
• W ten sposób od wersji Comarch ERP XL 11.0 wysyłane mogą być
dokumenty:
–
–
–
–
–
–
Faktura sprzedaży
Faktura sprzedaży korekta
Faktura eksportowa
Faktura eksportowa korekta
Faktura zaliczkowa
Faktura zaliczkowa korekta
KSIĘGOWOŚĆ I ŚRODKI TRWAŁE
Zmiany w rejestrach
kasowych/bankowych walutowych
(tzw. magazyn walut)
• Możliwość wyceny poprzez wskazanie, obsługa
kredytu na rachunkach walutowych
• Zmiany w sposobie ujmowania różnic
kursowych w stanie raportu
kasowo/bankowego
Operacje seryjne na rejestrach VAT
•OknoUdostępniono:
seryjnej zmiany z rejestru sprzedaży
– Seryjną zmianę rejestru VAT
– Seryjną zmianę parametrów VAT
– Seryjną zmianę daty deklaracji VAT
– Seryjną zmianę daty potwierdzenia odbioru
korekty
– Seryjne usuwanie faktur z rejestrów VAT
Okno seryjnej zmiany z rejestru zakupu
Zmiany w Bilansie Otwarcia
Możliwość stworzenia bilansu otwarcia na
podstawie zapisów w buforze, dzięki czemu
możliwe jest tworzenie tzw. bilansu wstępnego.
Wybór odpowiedniego parametru w konfiguracji
decyduje, czy możliwe będzie tworzenie BO
z uwzględnieniem zapisów w buforze
Zaliczki
Zmiany w rozliczaniu zaliczek pracowników,
m.in. automatyczna możliwość wyświetlania
zapisów przychodowych.
Nowe wydruki księgowe
Tabela amortyzacji – stan środków trwałych
Faktury sprzedaży/zakupu ujęte wg pól
w danym okresie
deklaracji VAT-7(12)
Leasing - rozwój
Rozbudowanie funkcjonalności związanej
z ewidencją umówi leasingowych, m.in. o:
– Wyliczenie planowanych kwot podatku VAT
– Możliwość importu harmonogramu umowy
Harmonogram umowy leasingowej
PRODUKCJA
Nowe funkcje w planowaniu
produkcji
• Konfigurowalne bufory czasu planowanego
przed i po czynności - możliwość definiowania
buforów między kolejnymi operacjami, które
zadecydują o progu czasowym, od którego
rozpocznie się planowanie następnej operacji
• Dobieranie tego samego zasobu do kolejnych
czynności produkcyjnych - możliwość
definiowania ciągłości operacji, dzięki której
zasoby będą dobierane do kolejnych czynności
Produkcja – inne zmiany
• Sekwencyjność wykonywania zadań, m.in.
blokada generowania PW jeśli brak RW
• Zmiany ergonomiczne, m.in.:
– udostępnienie opcji „edit – in – place” na zleceniu
produkcyjnym,
– generowanie ZP z ZS na produkt bez technologii,
– jedna korekta RW do wielu realizacji
„Edit-in-place” na zleceniu produkcyjnym
CRM
Zmiany w kampaniach CRM
• Możliwość umieszczenia kontrahenta
w dalszym etapie kampanii, z pominięciem
etapów pośrednich, bez konieczności zakończenia
go w istniejącym etapie
• Możliwość
osoby kontaktowej
Przenoszenie
kontrahentawyboru
do
kolejnego etapu bez konieczności
przypisanej do wskazanego akwizytora podczas
zakończenia go w obecnym etapie
operacji przypisywania kontrahenta do etapu
Wybór osoby kontaktowej przypisanej do
kampanii
wskazanego akwizytora podczas przypisywania
kontrahenta dow
etapu
kampanii
• Planowanie kosztów kampanii
oparciu
o koszty kontrahentów
CRM – inne zmiany
• Zmiany w rejonach sprzedaży, m.in.:
umożliwienie przepięcia rejonu jako podrejon
do innego istniejącego rejonu
• Rozwój mechanizmu wiązania dokumentów
z obiektami CRM o możliwość wiązania
konkretnych pozycji dokumentu
OBIEG DOKUMENTÓW
Obieg dokumentów
• Powiększenie listy generowanych dokumentów
z poziomu dokumentu znajdującego się w obiegu
oraz przenoszenie danych na dokumenty
generowane
• Prezentowanie dokumentów z obiegu w historii
związanych dokumentów handlowych
• Rozwój obsługi serii dla dokumentów w obiegu –
możliwość ustalania domyślnej serii na typie
dokumentu w obiegu
• Wprowadzenie mechanizmu stopniowania
ważności dokumentów w obiegu
PULPIT KONTRAHENTA
Pulpit Kontrahenta
• Umożliwienie dodawania towarów do
maksymalnie trzech koszyków jednocześnie –
przyspieszenie kompletowania zamówień
• Możliwość zmiany formy płatności
i magazynu z poziomu koszyka (pod
warunkiem odpowiednich uprawnień
użytkownika)
• Obsługa języka norweskiego
Katalog towarów z trzema koszykami
BUSINESS INTELLIGENCE
Nowa platforma analityczna Comarch
ERP XL BI Start
• Uproszczona wersja modułu analitycznego BI oparta
o technologię in-memory
• 8 raportów wzorcowych oraz ponad 43 raporty
standardowe
• Szerokie opcje tworzenia i manipulacji raportami oraz
ich prezentacji na ponad 40 rodzajach wykresów
• Zarządzanie uprawnieniami do uruchamiania raportów,
obsługa zarówno kont domenowych, jak i loginów SQL,
organizacja raportów w folderach
• Możliwość tworzenia subskrypcji wysyłających
wiadomości e-mail z raportami
do wybranych
Wygląd modułu
Comarch ERP XL BI Start
użytkowników na podstawie harmonogramu
Alokacja kosztów
Mechanizm pozwala rozbijać koszty ogólne
według kluczy podziałowych i przypisywać je do
istniejących w bazie OLAP miar lub prezentować
jako nową miarę.
Definiowanie procesu alokacji
Nowe narzędzie Comarch ERP
Mobilny BI
• Rozwiązanie analityczne stworzone z myślą
o użytkownikach urządzeń z platformą
Android
• Możliwość przeglądania raportów w formie
wykresów lub tabel na urządzeniu mobilnym
• Użytkownik może korzystać z raportów
w trybie offline – dane mogą być obrabiane
z poziomu urządzenia
Rozwój funkcjonalny raportów OLAP
• Opcja „pokaż miary w wierszach”
• Opcja formatowania sum – lepsza wizualizacja
danych prezentowanych na raporcie
• Funkcjonalność modyfikacji etykiet na osiach
wykresów - mechanizm wyświetlania
hierarchicznego na osi X
• Migrator raportów OLAP OWC, pozwalający na
dokonanie automatycznej zamiany raportów
OLAP OWC na OLAP
• (UWAGA! wersja 11.0 jest ostatnią wersją,
w której raporty OLAP OWC będą dostępne)
Rozwój obszarów analitycznych
• Najważniejsze zmiany:
– Możliwość analizowania raportów obecności i
konkurencji towarów (Wizyty i transport)
– Umożliwienie przeprowadzania analiz promocji
pakietowych (Logistyka)
– Udostępnienie nowej miary „Liczba Prospektów
Plan Kampania” (CRM)
– Możliwość analizowania stanu kas (Płatności)
BI – pozostałe zmiany
• Dodanie mapy Austrii w raportach typu mapa
• Zmiany w mechanizmie subskrypcji –
możliwość wskazania załączników, jakie będą
dodawane do maila wysyłanego za
pośrednictwem subskrypcji
Dziękuję