aici - Arhivele Naţionale ale României

Download Report

Transcript aici - Arhivele Naţionale ale României

ARHIVELE NAŢIONALE
Evaluarea activităţilor
desfăşurate în anul 2012
30 IANUARIE 2013
CUPRINS












1. OBIECTIVELE ANULUI 2012
2. RESURSELE UMANE, MATERIALE, MANAGERIALE
3. CADRUL NORMATIV
4. FAN – EVIDENŢĂ, PRELUCRARE, CONSERVARE
5. FAN – ACCESUL LA INFORMAŢIE
6. CONTROLUL ARHIVELOR LA CREATORI
7. INFORMATIZAREA ANR
8. RELAŢII INTERNE ŞI EXTERNE
9. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDUCATIVĂ
10. DIRECŢIILE DE ACTIVITATE ÎN 2013
11. UN PROIECT STRATEGIC 2013-2016
12. CONCLUZII
1.OBIECTIVELE ANULUI 2012











Demersuri pentru modificarea şi completarea Legii 16/1996
Elaborarea de proceduri şi norme specifice activităţii arhivistice
Realizarea “Repertoarului fondurilor şi colecţiilor arhivistice din Arhivele
Naţionale”
Implementarea proiectului “Sistem informatic integrat pentru gestiunea
serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale – SMIS 14180”
Asigurarea prelucrării şi evidenţei fondurilor şi colecţiilor arhivistice
Folosirea informaţiilor din documente în scopuri ştiinţifice şi practice
Asigurarea protecţiei şi siguranţei documentelor din FAN
Acordarea asistenţei de specialitate, îndrumarea şi controlul aplicării
legislaţiei arhivistice la creatorii şi deţinătorii de arhivă
Completarea bazei documentare a Arhivelor Naţionale
Consolidarea sistemului de acorduri bilaterale internaţionale de colaborare
în domeniul practicii şi teoriei arhivistice
Dezvoltarea sistemului de pregătire a resurselor umane
2. RESURSE UMANE, MATERIALE,
MANAGERIALE
2.1.Resurse umane (1)

Structura personalului:
- total: 729, încadrat: 671 (92 %)
- aparat propriu: 213, încadrat 191 (90%)
- structuri subordonate: 516, încadrat 480 (93%)
- FP: 522 (345 S + 177 M)
- PC: 149 (4 S + 145 M)

Promovări:
- FP: în grad profesional – 126; în clasă – 23
- PC: în treaptă profesională – 20

Posturi de conducere vacante: 25 (din care s-au ocupat 14 în
ianuarie 2013)

Procese după restructurarea din 2011:
- total: 68 (24 soluţionate irevocabil în favoarea AN, restul în curs)
2.1.Resurse umane (2)
Dinamica personalului 2007-2012
Nr. posturi prevăzute
Nr. posturi ocupate
2000
1800
1728
1728
1728
1728
1600
1400
1180
1200
1000
876
868
861
806
792
729
800
671
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.2 Resursele materiale

Buget: Total: 55 mil. lei
1.Central: Ordonator III ANR
 Total: 22,7 mil. lei, din care:
 Titlul I personal : 8,9 mil.
 Titlul II bunuri, servicii: 1,0 mil.
 Titlul VIII proiect european: 12,7 mil.
2.Teritorial: Ordonator II IGPR, prin IPJ-uri
Total: 19,65 mil. lei, din care:
 Titlul I personal : 17,45 mil.
 Titlul II bunuri, servicii: 2,20 mil.
2.2. Buget central 2007-2012
(în mii lei)
(fără sumele prevăzute pentru proiect)
18000
16000
15424
14560
14000
12876
12000
11834
10130
10022
2011
2012
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2.2 Investiţii, dotări specifice (1)

Clădiri/sedii de arhivă
Finalizate: Bihor
Nefinanţate: Văcăreşti (1994), Iaşi (2001)
În proiect: Caraş-Severin, Suceava
Retrocedate: Sibiu, Constanţa
Necesită RC: Sediu central corp A, Romulus (în
litigiu), Popa Nan, Griviţa, Militari, SMBAN, Arad,
Argeş (clădirea veche), Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj,
Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Iaşi (clădirea
veche), Mureş, Satu Mare, Vrancea
2.2 Investiţii, dotări specifice (2)

Realizări: transport, comunicaţii, energie,
reparaţii (Ialomiţa, Harghita) cutii de arhivă,
imprimate specifice, consumabile

Nerealizări: rafturi, reparaţii şi întreţinere
curentă, dotări specifice, mijloace de transport
(parţial)
Complexul VĂCĂREŞTI
Noul sediu al SJAN BIHOR
8
EVOLUŢIA INDICATORILOR PRIVIND CANTITATEA DE ARHIVĂ
ADMINISTRATĂ, DINAMICA PERSONALULUI ŞI ALOCĂRILE
BUGETARE ÎN PERIOADA 2007 - 2012
7
6
5
4
3
2
1
0
2007
2008
B UG E T
2009
P E R S ONA L
2010
C A NTITA TE DE A R HIV Ă
2011
2012
2.3. Management




Schimbarea managementului la vârf 18.06.2012 – controlul CCM
Iniţierea procedurilor pentru promovarea pe
posturi de conducere din surse interne - 14
posturi – (va continua)
Iniţierea procedurii de reorganizare internă:
refacerea SANIC, organizarea Biroului de
Informatică, redistribuiri de posturi
Îmbunătăţirea raporturilor cu structurile MAI
(sem. II)
3. CADRUL NORMATIV





Promovarea PL de modificare a Legii Arhivelor
Naţionale, art.18 – finalizat în Comisii
Proiectul Legii Arhivelor 2008 – stagnant
Proceduri de lucru elaborate: 24 (total 127)
Norme privind evidenţa şi prelucrarea materialelor
arhivistice, organizarea şi administrarea spaţiilor de
depozitare
Cerinţe:
- completarea cadrului normativ prin Ordine ale
ministrului şi Dispoziţii ale directorului ANR
- finalizarea procedurizării şi verificarea în practică
4. FAN – evidenţă, prelucrare, conservare
(1)
CANTITATEA DE DOCUMENTE DIN FONDUL ARHIVISTIC NAŢIONAL LA
CREATORI ŞI DEŢINĂTORI ŞI LA ARHIVELE NAŢIONALE
Creatori şi deţinători;
565.150 metri liniari
Arhivele Naţionale;
327.000 metri liniari
65, 35%
36,65%
FAN la ANR: 37.668 fonduri si colecţii
4. FAN – evidenţă, prelucrare, conservare
(2)
.
Obiectiv
Plan
Realizat
Preluare doc.
2597 m.l.
2601 m.l.
Ordonare
2150 m.l.
2269 m.l.
Inventariere
1744 m.l.
1837 m.l.
Verificare existent
5116 m.l.
5535 m.l.
4. FAN – evidenţă, prelucrare, conservare
(3)
EVOLUŢIA INDICATORILOR PRIVIND PRELUCRARE ARHIVISTICĂ (în m.l.)
2007 – 2012
6000
5616
4821
5000
4992
4132
4155
3760
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4. FAN – evidenţă, prelucrare, conservare
(4)





Cea mai gravă problemă a AN – deteriorarea şi
distrugerea FAN (starea depozitelor, sisteme
de depozitare insuficiente, lipsa totală a
climatizării, praf, microorganisme)
Necesitatea montării sistemelor de alarmare
antiefracţie şi antiincendiu
Restaurare: 77.895 file
Recondiţionare şi legare: 28.683 u.a.
Microfilmare de asigurare: 301.405 cadre
Depozit al Arhivelor Naţionale
Lipsa mijloacelor de depozitare
5. FAN – accesul la informaţie (1)

Cercetare ştiinţifică
Cercetători: 12.002 (AN-3755, IS-710, CJ-598, SMBAN-392…
IF-20, TL-20)
Frecvenţa: 32.981
U.a. cercetate: 156.278
Role microfilm cercetate: 1.625
Publicaţii cercetate: 8525

Utilizarea în scopuri practice a documentelor
Cereri total: 45.741 (AN-8739, SMBAN-3399, CJ-3329… AR226, CV-205, SJ-156)

Website: cca 100.000 vizitatori, locul 23 între instituţiile publice din RO

Repertoarul general al fondurilor şi colecţiilor - nefinalizat
5. FAN – accesul la informaţie (2)
EVOLUŢIA NUMĂRULUI CERCETĂTORILOR CARE AU FRECVENTAT SĂLILE DE STUDIU
2007 – 2012
14000
12000
12770
12610
2009
2010
13203
12002
11100
10000
8000
6000
4000
3589
2000
0
2007
2008
2011
2012
5. FAN – accesul la informaţie (3)
EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CERERI ADRESATE ARHIVELOR NAŢIONALE
2007-2012
90000
82343
79294
80000
70927
70000
63474
61101
60000
50000
45310
40000
30000
20000
10000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6. CONTROLUL ARHIVELOR LA
CREATORI (1)





Controale: plan – 2577; realizat – 2637
Lucrări de selecţionare: 3429
Nomenclatoare: 1960
Amenzi: 11, avertismente: 49
Aplicarea OG 39/2006: 116 procese pe rol
(469 în total 2006-2012) , 1 urmărire penală pt.
neexecutare
6. CONTROLUL ARHIVELOR LA
CREATORI (2)
EVOLUŢIA INDICATORILOR PRIVIND ACŢIUNILE DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
(număr de acţiuni) 2007-2012
7000
6166
6000
5262
5000
4000
3300
5310
4714
3600
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7. INFORMATIZAREA ANR (1)





„Sistemul informatic integrat pentru gestiunea
serviciilor oferite clienţilor Arhivelor
Naţionale”, SMIS 14180
Valoarea totală 26.658.760 lei, inclusiv TVA.
Finalizare: 2014
Importanţa – intrarea în mileniul III
Problema personalului specializat IT
7. INFORMATIZAREA ANR (2)

Arhitectura tehnică a soluţiei în teritoriu
Server
continut
`
Centru
Teritorial
Punct
digitizare
BD Externa
Punct
arhivare
Portal
CRM Extern
Punct
digitizare
`
Server
Continut
Portal
Arhiva Extern
DMZ
Bucuresti
VPN
VPN
Punct
arhivare
Firewall
Centru
Teritorial
STS
STS
STS
Server Continut
VPN
` VPN
Punct
arhivare
Firewall
Punct
digitizare
STS
Punct
arhivare
STS
Punct
digitizare
`
INTERNET
STS
Punct
digitizare
`
Punct
arhivare
VPN
VPN
Sistem
Arhivare
CRM
STS
Directia Generala
Bucuresti
Portal
Arhivare
`
Server
Continut
CRM
Portal Intern
VPN
Server BD
Punct
arhivare
Punct
digitizare
7. INFORMATIZAREA ANR (3)
IMAGINE DE LA LANSAREA PROIECTULUI INFORMATIC
8. RELAŢII INTERNE ŞI EXTERNE

Parteneriate şi colaborări interne:
- Asociaţii ale arhiviştilor, Biblioteca Naţională a României, Arhivele
Diplomatice ale MAE, IICCMER, Uniunea Notarilor Publici, CNSAS

Parteneriate şi colaborări externe:
- Adunările generale ale directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din
statele membre ale Uniunii Europene (EBNA)
- Centrului Internaţional de Cercetări Arhivistice (ICARUS)
- Comitetul de norme şi bune practici din cadrul Consiliului Internaţional al
Arhivelor
- proiectul Construirea unei reţele de experţi pentru promovarea arhivelor
în şcoli
- reuniuni ştiinţifice internaţionale: Bad Kissingen,Trieste.
- colaborarea bilaterală, cu instituţii similare din străinătate:
R. Moldova: vernisajul expoziţiei „Cedarea Basarabiei, a Bucovinei
şi a Ţinutului Herţa (iunie 1940)” la Chişinău.
Ungaria: pregătirea Ghidului bilingv al fondurilor şi colecţiilor de
documente referitoare la Transilvania
SUA: continuarea microfilmării documentelor pentru Muzeul
Memorial al Holocaustului
9. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI
EDUCATIVĂ (1)

Publicaţii: Revista Arhivelor 2/2009, Acta Bacoviensia, Anuarul Arhivelor
mureşene, Revista Arhivei maramureşene, Oltenia, Arhivele Naţionale Iaşi180 de ani de cultură, Catalogul documentelor Ţării Româneşti IX
(electronic), Caroldo, Istorii veneţiene IV, Matrice sigilare aparţinând MAI,
monografii, teze de doctorat etc.

Expoziţii: 94 (AB-5, TR-5, AN: Viaţa urbană în Moldova şi Muntenia 18301916, Arhivele Statului 1831-1990, Repere electorale 1866-1946)

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane: 41 (Conferinţa internaţională “Arhive,
istorie şi politică în România sec. XIX-XXI “, Bucureşti, SJAN Mureş, Bacău,
Arad, Suceava ş.a.)

Studii şi articole: 445 (GR-63, CL-58, CT-46…SMBAN-0, VS-0, BAE-0,
BATI-0)

Problema calităţii publicaţiilor şi activităţilor ANR – Comisie ştiinţifică
9. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI
EDUCATIVĂ (2)

Cicluri de conferinţe: Interferenţe (BDPAS), Poveşti din Bucureşti
(SMBAN)

Vizitarea ANR: Noaptea muzeelor, Ziua Arhivelor, studenţi, elevi

Activitatea practică a studenţilor de la Fac. de Arhivistică şi facultăţile
de istorie din capitală şi din ţară

Articole, interviuri, note, menţiuni în presa scrisă/electronică, în lucrări
publicate despre Arhivele Naţionale şi structurile judeţene, în legătură
cu folosirea ştiinţifică a documentelor, alte aspecte din activitatea
instituţiei şi a personalului: 253

Participări la emisiuni Radio: 31

Participări la emisiuni TV: 157
9. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI
EDUCATIVĂ (3)
9. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI
EDUCATIVĂ (4)
10. DIRECŢIILE DE ACTIVITATE
ÎN 2013








Îmbunătăţirea cadrului normativ
Proiectul informatic cu finanţare europeană
Perfecţionarea evidenţei fondurilor şi colecţiilor
Preluarea documentelor din FAN şi îmbunătăţirea condiţiilor
de păstrare şi conservare
Controlul eficient al aplicării legislaţiei arhivistice; creşterea
contribuţiei la optimizarea administrării informaţiei publice
Îmbunătăţirea prestaţiilor specifice pentru public
Consolidarea rolului ANR ca instituţie naţională de cercetare
ştiinţifică şi de educaţie
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu instituţii
din ţară şi de peste hotare
11. Un proiect strategic 2013-2016 (1)

Diagnostic: în acest moment instituţia nu poate face faţă mulţumitor
niciuneia din misiunile ei sociale.

Fenomene de extremă gravitate:
 incapacitatea de salvare integrală a Fondului Arhivistic Naţional;
 distrugerea de documente în propriile depozite;
 pierderi de documente din FAN în favoarea altor agenţi;
 incapacitatea de a controla şi gestiona documentele electronice;
 tendinţa altor instituţii publice de a-şi transfera responsabilităţi către
ANR;
 preluarea treptată a unor atribuţii de către agenţi privaţi.

AN oferă, în loc de soliditate şi autoritate, mai degrabă imaginea de
instituţie în dificultate, în jurul căreia roiesc interesate instituţii publice şi
societăţi private, gata să profite imediat de orice semn de debilitate a acestei
instituţii a statului şi să preia asupra lor administrarea informaţiei publice şi
a documentelor identitare ale naţiunii
11. Un proiect strategic 2013-2016 (2)

Este momentul să oprim această degringoladă. Ea vine în contrazicere cu
evoluţia şi stadiul actual al societăţii româneşti, aflată din 2007 în
competiţie cu statele UE. O guvernare performantă nu se poate realiza fără
o bună gestionare a informaţiei, inclusiv cea stocată în arhive. Restabilirea
drepturilor democratice, începând cu cel de proprietate, necesită încă
eforturi din partea tuturor instituţiilor statului. Participarea la concertul
european impune consolidarea identităţii naţionale şi nu dizolvarea ei, cum
greşit afirmă unii. Revoluţia din domeniul informaţiei modifică în fiecare zi
oamenii, instituţiile şi societăţile.

Soluţia - strategie pe termen mediu:
o instituţie a AN puternică, funcţională, capabilă să
facă faţă
schimbărilor rapide din societate şi să satisfacă tot mai bine interesele
publice şi private, o instituţie înnoită, adaptată la necesităţile societăţii
româneşti şi exigenţele secolului XXI.
11. Un proiect strategic 2013-2016 (3)
Programe sectoriale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
CONSOLIDAREA STATUTULUI A.N.R.
DEPOZITE ŞI DOTĂRI PENTRU PĂSTRAREA ŞI CONSERVAREA
F.A.N.
EFICIENŢĂ ADMINISTRATIVĂ PRIN ARHIVE
COLECTAREA, CONSERVAREA ŞI ASIGURAREA F.A.N.
CONTROLUL PATRIMONIULUI ARHIVISTIC DIGITAL
RECUNOAŞTEREA PROFESIUNII – ARHIVIST + ARHIVAR
ACCES LĂRGIT LA ARHIVE
ADUCEREA DOCUMENTELOR PRIVITOARE LA ROMÂNI DIN
ARHIVE STRĂINE
CONSOLIDAREA ROLULUI ANR DE INSTITUŢIE NAŢIONALĂ DE
CERCETARE ŞI EDUCAŢIE
PARTAJAREA ADMINISTRĂRII F.A.N. CU SECTORUL PRIVAT
PROMOVAREA ARHIVELOR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
SECURITATEA ARHIVELOR
AFIRMAREA A.N.R. ÎN VIAȚA INTERNAŢIONALĂ A ARHIVELOR
CONCLUZII

O activitatea meritorie, bună, într-un mediu neprielnic
(legislaţie ostilă, buget simbolic, “reorganizarea” din
2011)
Semnele unei revigorări – sem. II. Susţinerea MAI

O realizare istorică: proiectul informatic

Plusuri şi minusuri

Arhive noi pentru România: strategie, statut,
legislaţie, resurse materiale

Sfârşit
SUCCES
ÎN 2013 !
 Director,
 Dr.
Ioan Drăgan