PowerPoint - Svedala kommun

download report

Transcript PowerPoint - Svedala kommun

Källkritik, plagiat och databaser

Att göra ett arbete - känslor

Informations sökning Förvirrad Bearbetning Stressad Presentation Nervös Bakgrund Sondering Stressad Uppgiften Lättad Lyckad eller misslyckad Hämtat ur C. Kuhlthau (2006) ”Informationssöknings processen”

Var hittar jag information?

• Böcker • Tidningar • Internet • Intervjuer

Informationssökning

• Synliga webben- söks upp via sökmotorer ex. google. • Osynliga webben – Databaser och arkiv. • Länksamlingar – både synlig och osynlig

Osynliga webben - databaser

NE –gå via favoriter så loggas du in automatiskt. www.nilsfredrik.se

Alex författarlexikon – www.alex.se

Landguiden – www.landguiden.se

Statistiska centralbyrån – www.scb.se

Länkar till fler databaser hittar du på mediatekets hemsida.

www.nilsfredrik.se

Var kritisk

• Webbsidor är svårare att granska än böcker.

• Vem är upphovsmannen? • När publicerades materialet?

• Vad innehåller webbplatsen?

Jämför alltid flera källor och var kritisk!

Exempel

Hur granskar man en sida?

www.skolverket.se

Vilka budskap har sidorna?

www.levandehistoria.com

www.levandehistoria.org

Information om Martin Luther http://www.martinlutherking.org/ http://mlk-kpp01.stanford.edu/ Har Mozart varit i Sverige?

Kunskap = information+bearbetning

•Använd informationen du har hittat

men

kopiera den inte.

•Ditt eget resonemang och slutsatser är det viktiga. Detta ska dock bygga på den information du hittar. •Hänvisa till informationen genom referat och citat. •Om du inte hänvisar korrekt riskerar du att det räknas som plagiat och då alltså fusk.

Vad är plagiering? Vad räknas som fusk?

• • • • • • Om du lämnar in någon annans arbete Om du använder text som någon annan har skrivit utan att ange referens eller citat Om du skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord Om du använder någon annans idé Om du kopierar bilder, diagram eller tabeller (bilder har speciella regler) Om du kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia (ljud, filmer).

Du får inte heller:

• Endast byter ut några få ord mot synonymer • Översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning.  Din text får inte låta din text helt och hållet bygga på andra källor.

Du måste även bidra med egna kommentarer och reflektioner.

Hur undviker jag att plagiera:

• Citera eller referera • Ett citat är identiskt med originaltexten.

• Referat är en redogörelse eller sammanfattning av originaltexten.

I båda fallen måste du ange källan där du hämtat informationen genom att ge en referens.

Du behöver inte ange referens…

Då det rör sig om allmänt känd fakta, till exempel:

• • • • Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska händelser: När Olof Palme mördats i februari 1986 blev Ingvar Carlsson statsminister .

Födelse- och dödsdag för kända personer: Gustav II Adolf dog den 6 november 1632 i slaget vid Lützen.

Fakta du kan hitta i många olika standardverk: Arvsmassan är uppbyggd av DNA.

Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst: Små bebisar kan skrika av många olika anledningar.

Exempel på citat

I löpande text:

Enligt Säljö används språket för att "

lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv

" (Säljö 2000, s. 34).

Blockcitat:

Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara kunskaper, och detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk. Enligt Säljö kan vi dela erfarenheter med varandra när vi använder samma ord för en företeelse.

Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter.

(Säljö 2000, s. 34)

Hur refererar man?

• För att referera behöver du läsa originaltexten, förstå den och sedan sammanfatta med egna ord. • Det är viktigt att läsaren förstår vad som är dina åsikter och vad du har hämtat från andra källor.

• Du kan till exempel skriva

enligt Johansson

…. eller

Johansson menar att…

För att förtydliga att du har hämtat informationen från någon annan.

Exempel på referat:

I artikeln ”Bra flyt på hälsosatsning” (Punkt SE, 2007-09-11) skriver Anna Fribergh att politikerna i Lidingö kommun tycker att skolbarnen rör för lite på sig. Just Tobleronen blev en symbol för Mona Sahlins ekonomiska trassel, och Karlberg och Mral (”Heder och påverkan”1998, s. 107) menar att den blev en så stark representation för det omoraliska därför att choklad typiskt förknippas med kvinnliga laster som att frossa i sötsaker och tröstäta.

Till sist…

I slutet av arbetet samlar man sina referenser i en referensförteckning. Den kan se ut så här: Bell, J. (1993).

Introduktion till forskningsmetodik.

Lund: Studentlitteratur. Carlsson, B. (1991).

Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendevetenskap.

Stockholm: Almqvist & Wiksell. Cohen, L. & Manion, L. (1986).

London: Croom Helm.

Research methods in education.